יום חמישי, 24 בדצמבר 2015

מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון הראשון של 2016 על 1.8886 ₪, המגלם ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3%, מהרבעון הקודם.

ועדת היישום של משרד החקלאות, המחשבת את מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה – המחיר בו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים) מדי רבעון, קבעה כי מחיר המטרה יעמוד ברבעון הראשון של שנת 2016 על 1.8886 ₪, החל מ- 1.1.16. המחיר מהווה ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3% מהרבעון הקודם (1.9533 ₪). בשנה האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי המצטבר בכ- 30 אגורות לליטר, כ- 13.6%, תולדה של ירידת תשומות ייצור החלב, בעיקר ירידה במחירי הגרעינים המשמשים למספוא בעלי החיים. וכן של מתווה ההתייעלות הרפתנים במסגרת הסכם להתייעלות ענף החלב (מתווה לוקר).

להמשך קריאה  

אין תגובות:

פרסום תגובה