יום שלישי, 17 באפריל 2012

בעקבות עלייה בביקוש למוצרי חלב עזים וכבשים מגדיל משרד החקלאות את ייצור החלב בענפים אלו

הביקוש לחלב עזים עלה בשנת 2011 בכ- 17% והמשרד מעריך כי בשנת 2012 יעלה הביקוש בכ- 14% נוספים. הביקוש לחלב כבשים עלה בשנת 2011 בכ- 18% וצפוי גידול נוסף בביקוש בשנת 2012, של כ- 20% נוספים. לאור הביקוש הגובר, מוסיף משרד החקלאות מכסות ייצור לענפי חלב צאן בהיקף של כ- 4 מיליון ליטר. מכסות הייצור החדשות יאפשרו ייצור של כ- 1,000 טון מוצרי יוגורט וגבינות רכות וקשות.

 הפרה הישראלית ידועה במעלותיה הרבות ובתנובת החלב הגבוהה שלה, ובהתאם היא מהווה מקור גאווה לחקלאות הישראלית בעולם. אך היא לא היחידה. מעבודה שנעשתה על ידי ועדת התכנון הענפית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מתברר כי גם העזים והכבשים קפצו מדרגה ובשנים האחרונות ניכרת עלייה חדה בביקוש למוצרי חלב המגיעים מענפים אלו. על מנת לענות על הביקוש הגובר, הניכר בשנים האחרונות והצפוי גם במהלך שנת 2012, מגדיל השנה משרד החקלאות את מכסות הייצור של ענפי גידול העזים והכבשים לחלב בכ- 3.85 מיליון ליטר.

 על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשנים 2010 ו- 2011 אנו עדים לעלייה משמעותית בביקוש למוצרים אלו. לעומת החלב מבקר שעולה מדי שנה בכ- 2.5%, הביקוש לחלב עזים עלה בשנת 2011 בכ- 17% והמשרד מעריך כי בשנת 2012 יעלה הביקוש בכ- 14% נוספים. הביקוש לחלב כבשים עלה בשנת 2011 בכ- 18% וצפוי גידול נוסף בביקוש בשנת 2012, של כ- 20% נוספים. הערכת שיעור הגידול בצריכה מתבססת על הגידול באוכלוסייה, התגברות הביקוש בארץ לאור העלייה במודעות לבריאות ושיפור רמת החיים, וכן הרחבת הייצוא לחו"ל של מוצרים אלו, בהם בעיקר גבינות מחלב כבשים.

לאור הערכה זו, קבע משרד החקלאות כי בשנת 2012 יוגדלו מכסות הייצור של ענפים אלו. מכסת הייצור של חלב כבשים עמדה בשנת 2011 על כ- 7.7 מיליון ליטר וכעת תוגדל מכסת הייצור בכ- 1.05 מיליון ליטר נוספים, שיחולקו בין המגדלים הקיימים. בענף העזים עמדה מכסת הייצור בשנת 2011 על כ- 9.8 מיליון ליטר וכעת מתוכננת הגדלה של המכסה בכ- 2.8 מיליון ליטר נוספים, אשר כ- 200,000 ליטר מתוכם מיועדים למגדלים חדשים. לחצו להמשך קריאה
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים? משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת "כשרות" התוצרת האורגנית בישראל


איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? כמה דונמים מגודלים? ועוד
התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה והמעובדת מן הצומח מפוקחת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי חוק משנת 2008, עת נכנסו התקנות להסדרת הייצור והמכירה של תוצרת אורגנית מן הצומח לתוקף. צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית צריך לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על מנת לדעת בביטחון כי המוצר שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני והוא מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה שהסמיך משרד החקלאות ("דרך המעבדה", "סקאל ישראל", "אגריאור" ו"המכון לבקרה ואיכות"). לחצו להמשך קריאה