יום שני, 18 ביוני 2012

פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים


 במסגרת פעילותיו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למען רווחת בעלי החיים, מוקצים מדי שנה סכומי כסף רבים לפעולות יזומות לשיפור רווחתם של בעלי חיים, בהם: עידוד עיקור כלבים, עיקור וסירוס חתולי רחוב, הקמת מרפאות רשותיות, שדרוג כלביות עירוניות, חילוץ ושיקום סוסים וחמורים. מתבצעת ביקורות ואכיפה מגוונות לאכיפת חוק צער בעלי חיים, בשיתוף גורמים בתוך המשרד ומחוצה לו, בהם מחלקת צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים, יחידת הפיצו"ח, הלשכה המשפטית, הלשכות הווטרינריות האזוריות, רופאים וטרינרים רשותיים, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. כמו-כן מקדמת הלשכה המשפטית התקנת תקנות לחוק צער בעלי חיים. על פי הנחייה פנימית של מחלקת התביעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הטיפול בתיקי צער בעלי חיים הנו בעדיפות ראשונה על פני שאר התיקים המטופלים במחלקה.
מתקיימת הדרכה והסברה עבור ציבור החקלאים והציבור הרחב, לשם יישום היבטים שונים הקשורים ברווחת בעלי החיים במשקים החקלאיים.  גם קרן המדען הראשי במשרד החקלאות מציעה מדי שנה מימון למחקרים העוסקים ברווחת בעלי חיים.
משרד החקלאות הוא המשרד היחיד אשר יכול לאזן בין השיקולים השונים והמורכבות שבין בריאות הציבור, בריאות ורווחת בעלי החיים, ביטחון המזון, סביבה, חקלאות, התיישבות וצרכנות. זו הסיבה שמשרד החקלאות ברחבי העולם (בגרסאותיו השונות) הוא המקום בו מצוי התחום.

יום שלישי, 12 ביוני 2012

משרדי החקלאות והרווחה יעניקו מים ללא הגבלה למסגרות שיקומיות-טיפוליות העושות שימוש בחקלאות כדרך טיפול

עיסוק בחקלאות הינו עיסוק מרגיע ומשקם בעל השלכות מוכחות על שיפור בריאותו הנפשית ואיכות חייו של המטופל. על מנת לאפשר את הטיפול המיטבי עבור אוכלוסיות מיוחדות, יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף משרד הרווחה תוכנית להקצאת מים למסגרות שיקומיות וטיפוליות. התוכנית נועדה להקצות מים למסגרות חקלאיות-טיפוליות בתעריף חקלאי בהתאם לצרכים החקלאיים של המסגרות. מסגרות הטיפול השיקומיות לא יסבלו מהקיצוץ הרוחבי שנעשה במים לחקלאות הנובע מהמחסור במים.
על פי תוכנית זו, גופים המספקים שירותים לאוכלוסיות היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ושבפעילותם בתחומי השיקום או הטיפול הסוציאלי קיימים היבטים חקלאיים - רשאים לפנות למשרד החקלאות ולבקש הקצאת מים מיוחדת. לעניין זה, ההיבט החקלאי יכול להיות בדמות גידול בעלי חיים, גידול מטעים, חממות וכד', והקצאת המים יכולה להיות עבור פעילות חקלאית חדשה, או כתוספת להקצאה עבור פעילות חקלאית קיימת. יש להדגיש שאין מדובר כאן בגינון או פעילות שאינה חקלאית.

הבקשה של המסגרת הטיפולית תאושר בכפוף להקצאת המים הכוללת ובהתאם לנוהלי משרד החקלאות, וכן בהתאם לאישור משרד הרווחה כי המסגרת עונה על הקריטריונים בתחומי הרווחה.
טיפול ושיקום באמצעות פעילות חקלאית או באמצעות בעלי חיים הינן שיטות מוכרות לשיפור בריאותו הנפשית ואיכות חייו של המטופל. יישום שיטות טיפול אלה הינו חלק מהחזון הכללי של משרד הרווחה השואף לאפשר לכל אדם הזקוק לכך את הטיפול המתאים ביותר עבורו. התכנית החדשה להקצאת מים למטרות מיוחדות נועדה לשם חיזוקן של המסגרות הטיפוליות שתפקודן מצריך שימוש ניכר במים.
שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "ההקצאה הייחודית היא חלק מאותה אחריות חברתיות לו מחויב משרד החקלאות. כמו כן, היא תצמצם בצורה ניכרת את חשבונות המים של אותם ארגונים ועמותות, שגם כך פועלים תחת אילוצים תקציביים. לאור העובדה שעיסוק בחקלאות הוכח כמשקם ומסייע אני מקווה ששיתוף הפעולה עם משרד הרווחה יורחב למסגרות נוספות".
שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ משה כחלון: "מדובר בתיעול של מכסות מים עבור מטרה נעלה. זוהי עוד אבן דרך בתהליך המתמשך לשיפור מצבם ותנאיהם של האוכלוסיות שבתחומי האחריות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. את הפירות משיתוף הפעולה בין משרד החקלאות ומשרד הרווחה, יקטפו האוכלוסיות המטופלות, ותרוויח החברה כולה".