יום שלישי, 12 ביוני 2012

משרדי החקלאות והרווחה יעניקו מים ללא הגבלה למסגרות שיקומיות-טיפוליות העושות שימוש בחקלאות כדרך טיפול

עיסוק בחקלאות הינו עיסוק מרגיע ומשקם בעל השלכות מוכחות על שיפור בריאותו הנפשית ואיכות חייו של המטופל. על מנת לאפשר את הטיפול המיטבי עבור אוכלוסיות מיוחדות, יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף משרד הרווחה תוכנית להקצאת מים למסגרות שיקומיות וטיפוליות. התוכנית נועדה להקצות מים למסגרות חקלאיות-טיפוליות בתעריף חקלאי בהתאם לצרכים החקלאיים של המסגרות. מסגרות הטיפול השיקומיות לא יסבלו מהקיצוץ הרוחבי שנעשה במים לחקלאות הנובע מהמחסור במים.
על פי תוכנית זו, גופים המספקים שירותים לאוכלוסיות היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ושבפעילותם בתחומי השיקום או הטיפול הסוציאלי קיימים היבטים חקלאיים - רשאים לפנות למשרד החקלאות ולבקש הקצאת מים מיוחדת. לעניין זה, ההיבט החקלאי יכול להיות בדמות גידול בעלי חיים, גידול מטעים, חממות וכד', והקצאת המים יכולה להיות עבור פעילות חקלאית חדשה, או כתוספת להקצאה עבור פעילות חקלאית קיימת. יש להדגיש שאין מדובר כאן בגינון או פעילות שאינה חקלאית.

הבקשה של המסגרת הטיפולית תאושר בכפוף להקצאת המים הכוללת ובהתאם לנוהלי משרד החקלאות, וכן בהתאם לאישור משרד הרווחה כי המסגרת עונה על הקריטריונים בתחומי הרווחה.
טיפול ושיקום באמצעות פעילות חקלאית או באמצעות בעלי חיים הינן שיטות מוכרות לשיפור בריאותו הנפשית ואיכות חייו של המטופל. יישום שיטות טיפול אלה הינו חלק מהחזון הכללי של משרד הרווחה השואף לאפשר לכל אדם הזקוק לכך את הטיפול המתאים ביותר עבורו. התכנית החדשה להקצאת מים למטרות מיוחדות נועדה לשם חיזוקן של המסגרות הטיפוליות שתפקודן מצריך שימוש ניכר במים.
שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "ההקצאה הייחודית היא חלק מאותה אחריות חברתיות לו מחויב משרד החקלאות. כמו כן, היא תצמצם בצורה ניכרת את חשבונות המים של אותם ארגונים ועמותות, שגם כך פועלים תחת אילוצים תקציביים. לאור העובדה שעיסוק בחקלאות הוכח כמשקם ומסייע אני מקווה ששיתוף הפעולה עם משרד הרווחה יורחב למסגרות נוספות".
שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ משה כחלון: "מדובר בתיעול של מכסות מים עבור מטרה נעלה. זוהי עוד אבן דרך בתהליך המתמשך לשיפור מצבם ותנאיהם של האוכלוסיות שבתחומי האחריות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. את הפירות משיתוף הפעולה בין משרד החקלאות ומשרד הרווחה, יקטפו האוכלוסיות המטופלות, ותרוויח החברה כולה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה