יום שלישי, 29 בנובמבר 2016

תוצאות הסקר השנתי לשנת 2015 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את תוצאות הסקר השנתי לשימוש חורג בחומרי הדברה בתוצרת צמחית טרייה, המבוצע מדי שנה על ידי המשרד, בפירות וירקות שנדגמים בשדה ובבתי האריזה. בשנת 2015 נבדקו 687 דוגמאות תוצרת טרייה של ירקות ופירות מכל האזורים והמגזרים בארץ, הכוללים 60 גידולים שונים. מחצית מהדגימות היו ירקות, וכללו פירות, הדרים ותבלינים, כפי שמפורט בתרשימים:
תוצאות סקר פירות וירקות.JPG 
ממצאי סקר 2015, עולה כי כ- 88% מהדגימות עמדו בתקן, ו- 44% מהן נמצאו ללא שאריות חומרי הדברה כלל (לשם ההשוואה, במהלך שנת 2014 נמצאו 85% דגימות העומדות בתקן). השיעורים בעלי חריגה גבוהה שהתגלו מעידים כי בשמיר, מלון, תפוח ואפרסק ישנן שאריות גבוהות מהמותר בחוק או שמדובר בשימוש בחומרים שאינם מורשים בשימוש עבור אותו הגידול. אולם, כאמור, רובן המוחלט של הבדיקות יצאו תקינות. מתוך ממצאי הדוח עולה כי באפרסמון, נקטרינה, מנגו, שזיף, גזר, כרוב, בצל יבש, תמר ובטטה לא נמצאו חריגות כלל (שיעור חריגה 0%). להלן טבלה עם שאריות בלתי תקינות:

​עם זאת, במשרד מדגישים כי ב- 2/3 מהחריגות (8% מתוך 12% חריגה) נמצאו כחריגות קלות ברמות נמוכות מאוד, ונבעו ככל הנראה מרחף של חומרי הדברה הנישאים באוויר משדות סמוכים, חומרי הדברה המוגדרים כמזהמים סביבתיים ורמות סף הרגישות של המכשור האנליטי הבודק היכול לזהות חריגות אפסיות. בשליש החריגות הנותר (4% מהתוצרת שנבדקה, 27 מקרים), נמצאו חריגות ברורות שגררו חקירה של מפקחי המשרד לנסיבות האירוע, שהובילו לקנסות מנהליים. יודגש, כי לא כל חריגה מסוכנת לבריאות, המשמעות של החריגות הינה שהשימוש בחומרי הדברה נעשה בניגוד להנחיות המשרד ל"חקלאות נאותה", והמשרד ימשיך וינטר את החקלאים הפועלים בניגוד להנחיותיו.

שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2015

​תוצאות סקר 2015 מעודדות, ומציגות שיפור נוסף בממצאים. כך ניתן לראות על פי הנתונים כי חל שיפור בכמות החריגות שנמצאו בבשר עוף, הודו וצאן ובחלב צאן ובקר. בבשר בקר מקומי ומיובא ובדגים התוצאות היו זהות לתוצאות השנה הקודמת. בביצים נרשמו חריגות גדולות יותר לעומת אשתקד.
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מקיימים פיקוח שוטף על הימצאות שאריות כימיות במוצרים מן החי באמצעות סקר מדגמי ארצי המתקיים מדי שנה כל ימות השנה. סקר השאריות בודק הימצאות של שאריות תרופות וטרינריות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים במוצרים מן החי (עופות, בקר, חזירים, חלב, ביצים, דבש ודגים).
מטרת הסקר הינה להבטיח שהמזון המשווק בישראל אינו מכיל חומרים אסורים, העשויים לפגוע בבריאות הציבור בטווח הארוך או הקצר, ואינו מכיל רמות חריגות של חומרים מותרים בשימוש. וכן לזהות מגמות של שימוש בלתי נכון או בלתי חוקי בתרופות או בחומרי הדברה, לאסוף נתונים לצורך ביצוע הערכת סיכונים ולהתריע על חריגות ברמות השאריות ולאפשר ביצוע פעולות מתקנות. הסקר מתקיים מאז שנת 1991, ונעשה בתיאום בין משרדי החקלאות והבריאות.
תוצאות סקר 2015 מעודדות, ומציגות שיפור מתמיד בממצאים. כך ניתן לראות על פי הנתונים כי חל שיפור בכמות החריגות שנמצאו בבשר עוף, הודו וצאן ובחלב מהצאן והבקר. כמו כן בבשר בקר מקומי ומיובא ובדגים התוצאות היו זהות לתוצאות השנה הקודמת. בביצים נרשמו חריגות גדולות יותר לעומת אשתקד.
תוצאות סקר.JPG 
המדגם בישראל לוקח בחשבון את היקף הייצור המקומי ואת שיעור הצריכה (הרגלי האכילה של הישראלים). דגימת המוצרים נעשית אצל החקלאים במשק, במכוני המיון, בבתי המטבחיים והמשחטות ובדיקתם נעשית במעבדות המשרד. בשנת 2015 בוצעו 24,207 בדיקות מעבדה במוצרים לעיל. על פי התקן האירופי ישראל הייתה צריכה לבצע כ- 3,000 בדיקות בשנה בלבד ביחס להיקף הגידול המקומי, אך המדינה בחרה להגדיל את המדגם על מנת להעלות את המובהקות הסטטיסטית של תוצאותיו, על פי השיטה המקובלת בארצות הברית ובמדינות מפותחות נוספות.
המושג "שאריות" (residues) מתאר הימצאות של תרופות וטרינריות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים, או תוצרי הפירוק שלהם, שנותרו במוצרים שמקורם מן החי. מקורם של החומרים בנסיבות טבעיות או כתוצאה מפעילות חקלאית או תעשייתית. "הרמה המרבית המותרת" (MRL) נקבעת בהתאם לתקנים בינלאומיים, ונשענת על תקן מחמיר הקובע אילו חומרים מותרים בשימוש ובאיזו רמה. הרמות המרביות המותרות שנקבעו לוקחות בחשבון, בין היתר, את סל המזון שאותו צורך אדם ממוצע, וכוללת גם טווח ביטחון שבא לידי ביטוי בסיכון אפסי.
תכנית הסקר נקבעת ומפוקחת על ידי ועדת היגוי עליונה לשאריות במוצרים מן החי המשותפת למשרדי החקלאות והבריאות. במהלך השנים הונהגו שיטות סקר שונות בהתאם לנהוג במדינות מפותחות. בתחילה על פי הגישה האמריקאית אשר מבוססת על עיקרון של הערכת סיכונים ומובהקות סטטיסטית, כפי שנקבעה על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) וארגון האו"ם למזון וחקלאות (FAO) הגוף הבינלאומי לתקינה בנושא מזון, (ה- Codex alimentarius). על פי שיטה זו נבדק מספר גדול של דוגמאות למגוון מצומצם של חומרים. מאוחר יותר, על פי הגישה האירופאית שבה גודל המדגם מבוסס על היקף הייצור (מספר דוגמאות קטן ומגוון גדול של חומרים נבדקים). 
החל משנת 2012, לאחר בחינה מעמיקה של הנושא, הוחלט לשלב בין שתי הגישות. גודל המדגם החדש נקבע בהתאם לעקרונות סטטיסטיים מקובלים, אך מבלי לצמצם את מגוון החומרים הנבדקים. השיטה החדשה מגדילה את מספר הבדיקות באופן דרמטי  ומגדילה את המובהקות הסטטיסטית בזיהוי ממצאים חריגים. עקרונות הסקר והמדגם הסטטיסטי מבוססים על חשאיות ואקראיות הדגימה.
ד"ר סרחיו דולב, רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "יישום תכשירים כימיים לשימוש וטרינרי בהתאם להתוויה, מתן תרופות וטרינריות בהתאם להתוויתן וממשק נאות מבטיחים חשיפה מינימאלית של הציבור לחומרים אלה דרך המזון. עבור חומרים אשר לא הותרו לשימוש, כל רמה של החומר או תוצרי הפירוק שלו שנמצאה במוצרים מן החי משמעותה ממצא חריג, שבאמצעות הטכנולוגיה הקיימת כיום, ניתן לזהותו, אפילו כאשר מדובר בכמויות מזעריות".

יום חמישי, 24 בנובמבר 2016

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפרסמים הנחיות לטיפול בחיות המחמד בשעת שרפה

לנוכח גל השרפות בימים האחרונים, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפרסמים הנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד לתושבים הנמצאים במוקדי שרפות:
בשעת שרפה ובעת פינוי, יש לדאוג לפנות גם את בעלי החיים. בעלי הכלבים יקפידו לקחת עמם רצועת הולכה קצרה ואת החתול יישאו בכלוב נשיאה. את הכלוב יש לסמן באמצעות קרטון עטוף בניילון, המחובר לכלוב. על הקרטון יש לרשום פרטים מזהים רבים ככל האפשר (שם הבעלים, מספרי טלפון, מספר שבב וכדו').
בשעת הפינוי יש לפעול על פי הוראות מוקדי ההצלה והכוחות שבמקום. ניתן לפנות למוקד הרשותי, לווטרינר הרשותי או המטפל.
במקרה של אי מענה במוקד הרשות המקומית, מוקד יחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות זמין בכל עת במספר הטלפון:
03-9559911 ויסייע ביצירת קשר עם המוקד במקום האירוע.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: ״השרפות מאיימות על כולנו, כולל בעלי החיים, ולכן מחובתנו לדאוג להם. חשוב להקפיד ולמלא את ההנחיות שהוציאו אנשי המקצוע בשירותים הווטרינריים. ובכל מקרה חירום אל תהססו לפנות למוקד יחידת הפיצו״ח במשרד החקלאות". 

יום שלישי, 22 בנובמבר 2016

משרד החקלאות פינה היום 12 סוסים וסייחים רזים במיוחד, שסבלו מהתעללות והזנחה סמוך לצפת​הפינוי של הסוסים היה מורכב במיוחד, כיוון שהם שהו במרעה המשתרע על פני כ- 300 דונם. מפקחי המשרד החליטו לבנות מכלאה זמנית בתוך שטח המרעה ולרכז את הסוסים בתוכה. המכלאה הזמנית שימשה כ"מסדרון" להכנסת הסוסים למשאיות שפינו אותם למתקן המוגן לטיפול ושיקום

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: "אחד מהתפקידים החשובים של משרד החקלאות בראשותי הוא שמירה על רווחת בעלי החיים ואנחנו מסורים לכך באופן מלא. מדובר במקרה חמור ועבודת הווטרינריים ושאר הצוות במשרד החקלאות הייתה מקצועית וראויה לציון"
בעקבות תלונה של הווטרינר הרשותי של מרום הגולן אודות אחזקה בתנאים קשים של עדר סוסים במרעה בסמוך לצפת במרום הגליל, קיימו השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ויחידת האכיפה והחקירות הראשית של המשרד (פיצו"ח) ביקורת במתחם. ממצאי הביקורת העלו 12 סוסים וסייחים במצב גופני ירוד של רזון קיצוני קשה ביותר. הסוסים היו  בשטח מרעה צחיח לחלוטין ללא כל מזון. לא זאת בלבד, בעל הסוסים לא דאג להם למי שתייה במתחם המרעה. לאור הממצאים בשטח, החליטו מפקחי המשרד לפנות לאלתר את הסוסים והסייחים מהמקום. הסוסים הועברו לטיפול ושיקום במתקן מוגן של משרד החקלאות, בסיומו יועברו למגדלים מאמצים.

פינוי סוסים וסייחים בצפת.jpg 
פינוי סוסים וסייחים בצפת, צילום: בית החולים הווטרינרי
הסוסים במקום היו מלאים בקרציות, ואחד הסייחים נדבק בטפיל דם שמועבר באמצעות הקרציות. הסייח התמוטט במרעה, ופונה במצב קשה לבית החולים הווטרינרי בבית דגן, שם קיבל מספר מנות דם וטיפול רפואי צמוד. בסוף יועבר גם הוא לאימוץ. 
הפינוי של הסוסים היה מורכב במיוחד, כיוון שהם שהו במרעה המשתרע על פני כ- 300 דונם. מפקחי המשרד החליטו לבנות מכלאה זמנית בתוך שטח המרעה ולרכז את הסוסים בתוכה. המכלאה הזמנית שימשה כ"מסדרון" להכנסת הסוסים למשאיות שפינו אותם למתקן המוגן לטיפול ושיקום.
 
סוסים רזים וחולים בחווה בצפת, צילום: צביה מילדנברג

ד"ר צביה מילדנברג, רופאת הסוסים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "הסוסים במתחם היו במצב קשה מאוד וממש בסכנת חיים בשל תנאי האחזקה, חוסר טיפול רפואי וחוסר במזון ומי שתייה. עתה לקראת החורף, התכסו הסוסים בפרוות חורף בשל הקור ששורר באזור זה, לכן הפרווה הפלומתית עשויה לטשטש את המצב הגופני של הסוסים. בעין מקצועית ניתן לראות כי המצב קשה במיוחד, שגם דרך המעטה הפרוותי, הסוסים רזים מאוד". 
 
 הסוסים מפונים מהחווה בצפת, צילום: צביה מילדנברג
 

יום שני, 14 בנובמבר 2016

צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועלים מאתמול בשטח הלול בקיבוץ חפציבה בעמק יזרעאל למיגור מחלת השפעת שהתגלתה במקום אתמול

צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועלים מאתמול בשטח הלול בקיבוץ חפציבה בעמק יזרעאל למיגור מחלת השפעת שהתגלתה במקום אתמול. בהתאם לנוהל שפעת העולמי, המבוצע גם בישראל, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו. מפקחי המשרד ממשיכים בניטור אקטיבי  בכל האזור.
תוצאות בידוד הנגיף במעבדת המכון הווטרינרי מעלות כי מדובר באותו תת-זן של שפעת עופות שהתגלה עתה גם במספר מדינות באירופה, אשר מעולם לא אותר לפני כן בישראל. דבר המחזק את הסברה כי ציפורים נודדות שעתה חולפות מעל ישראל מאירופה דרומה, הביאו את המחלה גם לישראל. המשרד ממשיך בתחקיר אפידמיולוגי.
משרד החקלאות קורא למגדלי ציפורי נוי ועופות חצר וכן לולי חופש, להחזיק את העופות בתוך מבנים, ולמנוע שוטטותם בשטח פתוח בכדי להקטין את סכנת ההידבקות מעופות בר.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיך בניטור שוטף של כלל משקי העופות בישראל. במקביל, מדריך ומנחה משרד החקלאות את כלל משקי העופות בארץ באופן פרטני לטובת העלאת הבטיחות הביולוגית, ומבקש לעדכן על כל תמותה חריגה בלול.
 

יום ראשון, 13 בנובמבר 2016

שפעת עופות התגלתה היום בקיבוץ חפציבה בעמק יזרעאל

צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר כבר נמצאים בשטח ופועלים לטיפול במחלה
במשרד החקלאות מדגישים כי ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביצים, מאחר שאין מדובר בלול של ביצי מאכל או עופות למאכל, המיועדים לשיווק. ככלל במשרד מדגישים כי יש לצרוך ביצים ועופות שנקנו במקומות מסודרים ובושלו כיאות
בעקבות תמותת עופות שהחלה אתמול (שבת) בלול עופות בקיבוץ חפציבה בעמק יזרעאל, נשלחו העופות לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי במשרד החקלאות. תמותת עופות נבדקת באופן שגרתי, בכדי לאתר את המחלה קרוב ככל הניתן להתפרצותה. תוצאות המעבדה התקבלו עתה, ומהן עולה כי מדובר בשפעת עופות.
מדובר בלול עופות לרבייה (משק גידול עופות לרבייה, לא ביצי מאכל ולא עופות למאכל). במשרד החקלאות מדגישים כי ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביצים, מאחר שאין מדובר בלול של ביצי מאכל או עופות למאכל, המיועדים לשיווק. ככלל במשרד מדגישים כי יש לצרוך ביצים ועופות שנקנו במקומות מסודרים ובושלו כיאות. 
בהתאם לנוהל שפעת העולמי, המבוצע גם בישראל, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה. צוותי משרד החקלאות ופיתוח הכפר כבר נמצאים בשטח וביצעו הסגר לתנועת בעלי חיים במקום.
על פי המידע שמצוי בידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, כרגע קיימת שפעת עופות גם באירופה, במדינות: גרמניה, שוויץ, דנמרק, הונגריה ואוסטריה. ולא מן הנמנע שציפורים נודדות שעתה חולפות מעל ישראל מאירופה דרומה, הביאו את המחלה גם לישראל. המשרד במקביל החל בתחקיר אפידמיולוגי על מנת להתחקות אחר מקור המחלה.
המחלה התגלתה בפעם האחרונה בישראל בתחילת ובאמצע שנת 2015.דדכוני

יום חמישי, 10 בנובמבר 2016

רובוט ריסוס, רחפן לצילום תרמי, פרה עם חיישנים - כל אלו הם חלק קטן ממה שהוצג לראש ממשלת רוסיה, דימטרי מדבדב במהלך ביקורו במשרד החקלאות - מכון וולקני

ביקור ראש ממשלת רוסיה, דמיטרי מדבדב במשרד החקלאות- מכון וולקני.
אנשי מכון וולקני הציגו בפני  ראש ממשלת רוסיה טכנולוגיות שונות בתחום רובוטיקה ברפת ובטכנולוגיות המיועדות להגברת תפוקת החלב תוך שמירה על רווחת הפרה. הביקור התקיים לאחר חתימת הסכם בין שתי המדינות
ביקור ראש ממשלת רוסיה.jpg 
אחרי חודשים רבים של פגישות ומגעים חתמו היום שר החקלאות אורי אריאל ומקבילו הרוסי סרגיי לוין, על הסכם ארוך טווח (מפת דרכים) בתחום החקלאות. ההסכם נפרש לאורך השנים 2016-2017 ומתמקד בתחומי משק החלב ובדגש על הקמת רפתות ברוסיה על בסיס ידע וטכנולוגיה ישראלים. התכנון הוא של פיתוח משק החלב הרוסי, לרבות יישום פרויקט פיילוט שיתופי באמצעות טכנולוגיות ישראליות שהן מהמתקדמות בעולם.

שר החקלאות אורי אריאל: ״ישנה התקדמות משמעותית בשיתוף הפעולה בין רוסיה לישראל בכלל ובתחום החקלאות בפרט וביקור ראש הממשלה מדבדב במשרד החקלאות ובמכון וולקני רק מדגיש זאת. המצוינות והחדשנות הישראלית קנו להם שם של כבוד במדינות העולם ואנחנו פועלים למנף זאת לטובת  החקלאות והחקלאים בישראל."
ראש ממשלת רוסיה בביקור במשרד החקלאות 

יום שלישי, 1 בנובמבר 2016

ניסיון הברחה בנתב"ג: נוסע הביא עמו 6 יונים נדירות בשווי 600 יורו שהוחבאו בתוך קופסאות נעליים, אשר נארזו ב"תיק נכה"

​נוסע ישראלי בשנות ה-50 לחייו, שהגיע אמש בטיסה מגרמניה נתפס על ידימפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנתב"ג בשיתוף מפקחי רשות המסים בנמל, כאשר באחד מתיקיו נמצאו קופסאות נעליים ובהן 6 יונים מזן אוזבקי נדיר, חלקן ללא טבעת. שוויה של כל יונה נאמד ב- 100 יורו! על התיק בו הוחבאו קופסאות הנעליים הודבקה מדבקה נכה, במטרה שלא לעורר את חשד המפקחים.
מבדיקת המפקחים עלה כי היונים הגיעו ללא תעודת בריאות וטרינרית ולא עברו את הבדיקות הנדרשות לייבוא בעלי כנף לישראל, דבר המהווה סכנה לבריאות הציבור ובעלי החיים בישראל. כמו כן, הגיעו לארץ ללא רישיון יבוא ממנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, וללא היתר ייבוא מרשות הטבע והגנים, כמתחייב בחוק.
זאת ועוד, ומעבר לסכנה הטמונה בהפצת מחלות שונות, על ידי הבאת יונים אלו, או כל בעל חיים אחר, ללא האישורים הרלוונטיים. המפקחים אף הדגישו את צער בעלי החיים שחוו היונים בהבאתן ארצה. היונים הובאו בתוך קופסאות נעלים צרות, כפותות ברשת מגולגלת, בתוך תיק, ללא אוורור וללא מים ומזון.
מפקחי יחידת האכיפה והחקירות (פיצו"ח) של משרד החקלאות עיכבו את הנוסע לחקירה. מתשאול ראשוני שלו עלה כי לטענת הנוסע הניירת אבדה לו בדרך, אולם מבדיקה במערכת לא נמצא כל רישיון יבוא ולא כל צילום. נגד החשוד נפתח תיק משפטי.
היונים הועברו באופן מידי לטיפול במתקן של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, קיבלו שתייה ומזון, וככל הנראה לאחר התאוששותם, בעוד מספר ימים יוחזרו לארץ מוצאן. זאת לאחר שווידאו עם הנוסע כי יש מי שיקבלן חזרה בגרמניה.
ד"ר צביקה אבני, רופא וטרינר אחראי של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בנתב"ג: "בעלי חיים המגיעים מחו"ל ללא תעודות בריאות ורישיונות כנדרש עלולים להביא עימם מחלות המסכנות את בריאות הציבור ובעלי החיים ועשויות אף לגרום למוות. ייבוא יונים ללא תעודות בריאות כנדרש מהווה סכנה לבריאות הציבור בהפצת מחלת שפעת העופות וסלמונלה, כמו גם פגיעה ממשית בבריאות בעלי החיים בארץ בהפצת מחלת העופות ניוקאסל".

מפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 700 ק"ג בשר בקר באטליז באשדוד וכ- 960 ביצים אורגניות בעלות חתימה מזויפת בקריית ארבע, שמקורם בשטחי הרשות הפלשתינאית ונמכרו "במבצע"

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חשפו שני ניסיונות לשיווק מוצרי מזון מן החי שמקורם בשטחי הרשות הפלשתינאית, ואתר לשחיטה שחורה באזור השפלה.
​​​​​960 ביצים נחשפו במחסן בקריית ארבע ועליהן חותמת מזויפת "ביצי החצר", משווק שאינו קיים בישראל.    על אריזת הביצים נכתב "אורגניות ב- 25 ₪". הביצים, שהיו מיועדות לשיווק באזור, נתפסו בשיתוף פעולה עם הרופא הרשותי, ונשמרו בטמפרטורה גבוהה מהמותר בחוק. כאמור, ביצי החצר", אינו מורשה לשיווק ביצים בישראל. הביצים הועברו להשמדה, וכנגד החשוד, בשנות ה- 45 לחייו, נפתחו הליכים משפטיים.
ניסיון נוסף נחשף על ידי מפקחי משרד החקלאות והמחלקה הווטרינרית אשדוד באטליז הממוקם בלב העיר אשדוד, נמצאו כ- 700 ק"ג בשר, שמקורו בשטחי הרשות הפלסטינאית. גם במקרה זה, הבשר הועבר להשמדה על פי צו רופא, וכנגד בעלי המקום, תושבי העיר, נפתחו הליכים משפטיים.
עוד השבוע, נחשף מקום לשחיטה שחורה במשק בקר הממוקם במושב בית אלעזרי שבשפלה. במקום נמצאו 500 ק"ג בשר בקר, שנארזו באופן מאולתר, ללא כל תנאים וטרינריים מינימליים. עם סיום הבדיקות במקום, הועבר הבשר להשמדה, ונגד בעל המשק בשנות ה- 50 לחייו נפתחו הליכים משפטיים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: "הוכחנו פעמים רבות שלא משתלם לנסות לזייף מוצרי מאכל על חשבון בריאות הציבור ונמשיך לפעול במרץ כדי למצות את הדין עם מבריחים ומתחזים. הברכות למפקחי משרד החקלאות שפועלים במקצועיות וביעילות כדי להגן על בריאות הציבור".
רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות פועל באופן מתמיד בכדי לאכוף ניסיונות הברחה ומכירה של מוצרים מן החי שאינם תחת פיקוח. אני רוצה להסב את תשומת לב הציבור שמבצע שנראה אטרקטיבי מדיי, עשוי להיות סכנה אמיתית לבריאות הציבור".
במשרד החקלאות מבקשים מהציבור להקפיד לרכוש מוצרים מן החי במקומות מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד על מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה וסימון של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף.