יום שלישי, 31 באוקטובר 2017

בג"צ דחה את עתירת התאחדות התעשיינים בישראל, ואישר פה אחד את מדיניות משרד החקלאות ששמירה על הגידול החקלאי בישראל גוברת על עקרון חופש העיסוק

בפסיקתו עיגן בית המשפט את הסדר הקיים שעליו נשען ענף גידול החיטה בישראל. בית המשפט הכיר בחשיבות ההגנה על גידול החיטה המקומי בהיבטים של שמירה על שטחים פתוחים, שמירה על מלאי חירום וחיזוק הפריפריה. קביעתו של בית המשפט משאירה על כנו את הנוהל ליבוא חיטה שקבע משרד החקלאות
ג"צ דחה את עתירת התאחדות התעשיינים בישראל, וקיבל פה אחד את עמדת המדינה בעניין מדיניות משרד החקלאות להענקת רישיונות לייבוא חיטה בפטור ממכס. העתירה, אשר הוגשה נגד שר הכלכלה, משרד החקלאות, רשות ההגבלים העסקיים וארגון עובדי הפלחה, תקפה את חוקיותו של הסדר הלינקג' המעוגן בנוהל המשרד להענקת רישיונות לייבוא חיטה.   
צריכת החיטה למאכל של טחנות הקמח מתבססת בעיקר על חיטה מיובאת לצד חיטה מקומית, החיטה המקומית גדלה בכרבע מכלל השטחים המעובדים בישראל. הסדר הלינקג' הינו  הסדר הנהוג למעלה מ- 20 שנה במסגרתו החיטה המקומית, נמכרת לקבלנים של מלאי חירום, עימם מתקשר משרד החקלאות במכרז מדי 3 שנים. במסגרת תנאי המכרז, הקבלנים רוכשים את החיטה מהמגדלים המקומיים מיד לאחר הקציר, מאחסנים אותה כמלאי החירום של חיטה למאכל, ומוכרים אותה לטחנות הקמח. המחיר שנקבע לרכישת החיטה המקומית מחושב לפי נוסחה המבוססת על מחיר החיטה בבורסת שיקגו לחיטה אמריקנית. קבלני מלאי החירום רוכשים את החיטה מהמגדלים המקומיים במחיר הלינקג' במועד הרכישה ומוכרים לטחנות הקמח גם במחיר הלינקג' במועד המכירה.

בית המשפט בפסיקתו ציין כי אין מניעה חוקית לייבא חיטה לישראל, שלא בהתאם להסדר הלינקג', אולם ייבוא זה חייב במכס בשיעור של 50%. כך שבעצם ההסדר מיטיב עם טחנות הקמח, כי אילולא היה קיים, הן היו נאלצות לייבא את כלל החיטה במכס מלא.
משרד החקלאות הדגיש במהלך הדיון את חשיבות הרבה של ההסדר לטובת הבטחת גידול החיטה המקומי, בדגש על חשיבות השמירה על מלאי חירום, שמירה על שטחים פתוחים וחיזוק הפריפריה ומצד שני, הסדר זה מאפשר יבוא מאסיבי של יתרת החיטה הנדרשת בפטור מלא במכס.

בית משפט דחה את הטענות לעניין פגיעה בחופש העיסוק, וכן דחה את הטענה שיש כאן הסדר אסור לפי חוק ההגבלים העסקיים. בית המשפט בהחלטתו ביקר את העותרים כי אין בנוהל שהוציא משרד החקלאות שום שינוי לעומת הוראות החוק.
צביקה כהן, סמנכ"ל מימון והשקעות במשרד החקלאות: "קבלת עמדת העותרים הייתה קריאה לייבוש של כרבע מהשטחים המעובדים בישראל. בפסיקתו עיגן בית המשפט את הסדר הלינקג' הקיים שעליו נשען ענף גידול החיטה בישראל. בית המשפט אף הכיר בחשיבות ההגנה על גידול החיטה המקומי בהיבטי שמירה על שטחים פתוחים, שמירה על מלאי חירום וחיזוק הפריפריה. קביעתו של בית המשפט משאירה על כנו את הנוהל ליבוא חיטה שקבע משרד החקלאות".​

לראשונה רפת ישראלית ממשלתית מודרנית בהודו: משרד החקלאות ממשיך בפעילות החוץ הענפה ומקים רפת "הדגמה" ישראלית מודרנית במדינת הריאנה שבהודו

התכנית תאפשר גידול המסחר עם מדינת הריאנה שבהודו, תאפשר נתיבי מסחר חדשים עם מדינות האזור, ואף תקדם ותשפר את מעמד ישראל בקרב מדינות המזרח. פוטנציאל השוק במדינת הריאנה גדול במיוחד כיוון שהיא אחראית לשליש מסך ייצור החלב בהודו כולה

חקלאות ישראל הנה אבן שואבת ונחשבת בכל העולם כמעצמה חקלאית. דבר המסייע לישראל להגדיל את קשרי המסחר ולשפר את היחסים הדיפלומטיים עם מדינות רבות. משרד החקלאות עמל בתקופה האחרונה על קידום הקמת רפת הדגמה ישראלית מודרנית במדינת הריאנה שבהודו. המאמצים נשאו פרי, והרפת תוקם בהיסאר שבמדינת הריאנה בהודו כחלק מהסכם שיתוף הפעולה עם משרד החוץ להקמת 39 מרכזי מצוינות בהודו כולה בתמיכה מקצועית של משרד החקלאות הישראלי. פוטנציאל השוק במדינת הריאנה גדול במיוחד כיוון שהיא אחראית לשליש מסך ייצור החלב בהודו כולה.
הודות ליחסים החמים שרקם משרד החקלאות עם ממשלת הריאנה, ההודים שוקלים בחיוב שממשלת הריאנה תקים רפתות מודרניות נוספות בכל רחבי מדינת הריאנה אך ורק באמצעות חברות ישראליות.
לאחרונה ביקרה בישראל משלחת ממדינת הריאנה בראשות שר החקלאות של מדינת הריאנה ובכירים במשרד החקלאות, במהלך הביקור נידון מתווה התכנית להקמת רפת הדגמה במדינה במימון הודי. על פי הסיכום, בתחילת הפרויקט תוקם רפת הדגמה עם דרכי גישה נוחות ומתקנים לטיפול בפסולת. בשלב הראשון הרפת תכיל כ- 100 פרות חולבות, ועגלים ויונקים. בשלב השני של הפרויקט תוגדל הרפת לכ- 200 פרות חולבות, ותיבנה מיני מחלבה לעיבוד התוצרת, לטובת יצור חלב מפוסטר, יוגורט, גבינה למריחה ועוד. 
לצד הרפת, תכשיר ישראל גם שטח לגידול מספוא, ותקים מרכז מזון שיספק את מזון הפרות. משרד החקלאות פועל לאפשר למרכז המזון להתרחב בהמשך ולספק מזון לכלל הרפתות שיוקמו במדינה.
יעקב פולג, מנהל המרכז לשיתוף חקלאי בינלאומי במשרד החקלאות: "ההסכם החדש מול ממשלת ריאנה משקף את גודלה וחוזקה של הטכנולוגיה הישראלית בעולם בענפי החקלאות השונים. אני בטוח שרפת ראשונה זו תביא להידוק היחסים עם המדינה ולייצוא תעשיה ישראלית כחול-לבן להודו".

הקמת רפת בהריאנה

יום חמישי, 26 באוקטובר 2017

במטרה למנוע מחסור בביצים בשוק המקומי, פתח משרד החקלאות את יבוא הביצים לישראל במכסות פטורות ממכס

במטרה למנוע מחסור בביצים בשוק המקומי, פתח משרד החקלאות את יבוא הביצים לישראל במכסות פטורות ממכס. המחסור הנוכחי נוצר עקב פער במחזורי הטלה.
המכסה, שנפתחה בהתייעצות עם מועצת הלול, בהיקף של 12 מיליון ביצים למשווקי הביצים, ועוד כ- 1.2 מיליון ביצים לתעשייה הביצים.
ממשרד החקלאות נמסר, כי מדינת ישראל מייצרת לעצמה את הרוב המכריע של הביצים הנצרכות בישראל, בהיקף של כ- 2 מיליארד ביצים בשנה, למעט מחסור מובנה קבוע בהיקף של כ- 150 מיליון ביצים. המחסור נובע בשל תנודות עונתיות גם בהטלה וגם בביקוש וחידוש מחזורי הטלה. המחסור מושלם באמצעות ייבוא פטור ממכס.
מקור מרבית הביצים המיובאות הוא ספרד, והיבוא נעשה בפיקוח מלא וקפדני של השירותים הווטרינרים ומשרד הבריאות.

משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לבעלי החיים מזונות שיוצרו על ידי חברת "ביו דוג"

צרכנים אשר רכשו את מוצרי החברה, מתבקשים ליצור קשר עם חברת "ביו דוג", ולא להגישם לבעלי החיים.

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הורו לחברת "ביו דוג" להפסיק לאלתר לייצר ולשווק מזון לבעלי חיים במפעלה שבטירת הכרמל, ולבצע החזרה יזומה מהשוק (Recall) לכלל המוצרים אשר יוצרו על ידה החל מתאריך 20.8.17 ונמצאים בשוק.
המפעל פעל בניגוד לחוק בכך שהמשיך לייצר מזון לבע"ח ללא היתר בתוקף, לאחר שהאמור פג תוקף בחודש אוגוסט השנה, וכן על אף ממצאי ביקורת שנערכה במפעל טרם פקיעת ההיתר, שבה נתגלו שורה של ליקויים  אותם עליו לתקן, במקביל לתהליך היתר הייצור.
בבדיקות מעבדה שערכו מפקחי המשרד בחנות לממכר מזון בעלי חיים, שם נמצא מזון של "ביו דוג" שיוצר ב- 8.10.17, אחרי פקיעת ההיתר כאמור. נמצא חיידק הסלמונלה, כמו כן נמצאו חיידקי אנטרובקטריצה ברמות גבוהות החורגות מהרמות המותרות, כל זאת בניגוד לדרישות המיקרוביאליות של האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים במשרד החקלאות. המדובר באצווה שיוצרה בתאריך 8.10.17 של המוצר "ביו דוג עוף". 
עקב הממצאים החמורים, פנה משרד החקלאות למפעל לאלתר בדרישה לבצע החזר יזום של כלל הסחורה שיוצרה החל מתאריך ה- 20.8.17, כיוון שיש יסוד סביר להניח כי כלל האצוות יוצרו תחת אותם תנאי ייצור.

משרד החקלאות נוקט ב"אפס סובלנות" כלפי המצאות חיידק הסלמונלה במזון לבעלי חיים - סלמונלה ואנטרובקטריצה עלולים לסכן את בריאות בעלי החיים ואת בריאות הציבור.
במשרד מציינים, כי העמדה המקצועית העדכנית של מומחי המשרד הנה כי הזנת חיות מחמד במזון נא אינה עולה בקנה אחד עם המטרה של שמירה על בריאות בעלי החיים ובריאות הציבור. ככלל, הסיכון לציבור הנו ממשי, ולא ניתן לאפשר ייצור ושיווק של מזון נא בישראל ללא טיפול הנועד לבצע אלימינציה של מחוללי המחלה בטרם שיווקו להזנת בעלי חיים.

יום רביעי, 25 באוקטובר 2017

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל נפגש באופן אישי עם החקלאים במושב שקף

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל ביקר בתאריך 24.5.2017 במושב שקף ונפגש באופן אישי עם החקלאים. 
השר ציין בדבריו: ״על מנת למגר את תופעת הגניבות החקלאיות פניתי לשרת המשפטים, לשר לביטחון פנים ולסגן שר הביטחון לחסימת מעבירי המים, להשלמת הגדר למניעת חדירת פלשתינאים והבאת הנושא לחקיקה שתחמיר יותר עם מסיגי הגבול. למדינת ישראל אכפת מהחקלאים שלה ומשרד החקלאות עושה מאמצים לעידוד חקלאים צעירים להיכנס לענף. אנחנו רואים באפס סובלנות קיומם של אירועי טרור מסוג זה שיכולים להביא לחשש לחיי אדם. זימנתי פגישה דחופה בנושא עם שרת המשפטים והשר לביטחון פנים כדי למנוע טרור חקלאי ולשפר את עם ביטחונם של חקלאי ישראל״.

יום שני, 23 באוקטובר 2017

משרד החקלאות במהלך יוצא דופן: תמיכה ברשויות מקומיות לעידוד הפעלת שוקי איכרים בערים וביישובים

​​​​​​​המטרה: הפחתת יוקר המחייה עבור הצרכן ולהקטנת פערי התיווך. השווקים החדשים ימכרו סל מוצרים של פירות וירקות במחיר מוזל עבור הצרכן, שאינו עולה על המחיר הסיטוני. השווקים החדשים ייפתחו לקראת סוף השבוע בכל חודשי השנה, ובכניסה לשוק יוצב שילוט ובו מחירי המוצרים המהווים את סל הבסיס – 16 מוצרי ירקות ופירות שימכרו במחיר שאינו גבוה מהמחיר הסיטוני העדכני 

במטרה להפחית את יוקר המחייה ולצמצם את פערי התיווך, מקדם משרד החקלאות מיזם חדש לתמיכה ברשויות מקומיות, לעידוד הקמת שוקי איכרים בערים וביישובים. לדעת מומחי המשרד, המהלך יביא להפחתת המחירים ביחס למחירים הנהוגים, לצמצום פערי התיווך, להבאת תוצרת טרייה ואיכותית לצרכנים. בימים אלה מפרסם המשרד את נוהל התמיכה​, וקורא לכלל הרשויות בישראל להצטרף ולהקים שווקי איכרים בתחומן. רשויות שונות הגישו בקשה לתמיכה ורשימת הבקשות תיסגר השבוע.
בחודשים האחרונים, ערך משרד החקלאות מיפוי של שוקי איכרים הקיימים ברחבי הארץ, לצורך בחינה והערכת הצורך להקמת שוקי איכרים חדשים נוספים. בכדי להגדיל את כמות השווקים הקיימים, ולאפשר לצרכן ולחקלאי ליהנות ממחירים הוגנים ותוצרת טרייה, יזם המשרד תכנית תמיכה בהיקף של כ- 20 מיליון ₪ לתקופה של כ- 3 שנים עבור הרשויות המקומיות לעידוד הפעלת שוקי איכרים. 

המשרד ישתתף במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית, ישירות מהחקלאי אל הצרכן. כל רשות מקומית שתעמוד בתנאי הסף המפורטים בנוהל תקבל סיוע מהמשרד בשיעור בסיסי של 330,000 ₪ ועד למקסימום 750,000 ₪, וזאת בהתאם למספר הדוכנים שיעמדו לרשות החקלאים באותו השוק. 

בשווקים, ימצא הצרכן תוצרת טרייה המגיעה היישר מהשדה אל הצרכן. התוצרת תהיה מגוונת, ותכלול לפחות 16 דוכנים של תוצרת חקלאית, ובהם לפחות 16 מוצרים המהווים את סל הבסיס, כאשר מחציתם פירות ומחציתם ירקות. מחיר התוצרת יהיה מוזל עבור הצרכן, ולא יעלה על המחיר הסיטוני העדכני של אותה התוצרת. את העדכון היומי אודות מחירי התוצרת החקלאית, ניתן למצוא באתר האינטרנט של "תוצרת הארץ".

השווקים שייפתחו יהיו מקורים וייפתחו לפחות לקראת סוף השבוע בימי שישי במשך כל חודשי השנה (46 שבועות), לכל הפחות חמש שעות ביום ובימים נוספים לפי בחירת הרשות המקומית. כל רשות המעוניינת בקבלת התמיכה תחויב שלא לגבות כל תשלום עבור הדוכן מהיצרנים, לרבות לא בעבור חשמל, דמי ניהול, מים, ארנונה, שירותי ניקיון, שירותי פינוי פסולת, דמי שירות וכדומה. 

בדגש על צמצום פערי התיווך בשרשרת השיווק, משרד החקלאות יעניק תמיכה גבוהה יותר לרשויות שיתנו לחקלאים מקומיים למכור את התוצרת ישירות, על פני רשויות ש"יסתפקו" בדוכנים של סיטונאים. מלבד זאת, המשרד יבחן את גודל התמיכה בהתאם לגודל השוק שהרשות תקצה בשטחה, מספר שעות הפעילות, מספר הדוכנים שיעמדו לרשות החקלאים וכן תוצרת גדולה ומגוונת ככל שתהיה.

אורי צוק בר, סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות: "להערכת המשרד המהלך יביא להפחתת מחירים ביחס למחירים הנהוגים ברשתות השיווק, וכן יביא לצמצום פערי התיווך. אנו רואים במהלך זה אבן דרך חשובה, ממנה ייהנו הן הצרכן והן החקלאי". ​

יום ראשון, 22 באוקטובר 2017

עם גילוי תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות לסלמונלה בביצים שנדגמו בעקבות תחלואה בבני-אדם משרדי החקלאות והבריאות עצרו מידית את שיווק הביצים מתחנת המיון "יש מעוף"

​עם גילוי תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות לסלמונלה בביצים שנדגמו בעקבות תחלואה בבני-אדם , המשרדים עצרו מידית את שיווק הביצים מתחנת המיון "יש מעוף", והמשווק הונחה להוציא הודעה לציבור שלא לצרוך את הביצים המסומנות וז 98 תאריך אחרון לשימוש במקרר 7-11 וביצים המסומנות וק 67 תאריך אחרון לשימוש  במקרר 14-11 ואין להחזירם לחנות אלא להשליכם לפח.

כמות הביצים החשודות כנגועות  מהוות פחות מאחוז מסך הביצים המשווקות בארץ.
המשרדים ממשיכים לערוך בדיקות וניטור לשמירה על בריאות הציבור, כולל לעניין החשד אשר הועלה על ידי המשווק כי שם המשווק זויף ומדובר למעשה בביצים שאינן של המשווק "יש מעוף" . השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות הנחו את יחידת האכיפה והחקירות המרכזית של משרד החקלאות (פיצו"ח) לפתוח בחקירת החשד.

סלמונלה הנו חיידק שכיח בעולם, ומדינת ישראל עושה מאמצים כדי למזער את הימצאותו. במסגרת התוכנית לניטור סלמונלה בלולי ביצים למאכל (מטילות) ובמשחטות עופות, שיזם משרד החקלאות במטרה להפחית את כמות חיידקים בביצים ובבשר העוף המגיעים לצרכן, נבדקו כ 90% ממשקי המטילות במדינת ישראל ונמצא כי שכיחות הסלמונלה אנטיריטידיס וטיפימוריום בלולי ההטלה בישראל עומד על פחות מ- 3% אחוז, שיעורים דומים לשיעורים שנמצאו במדינות אירופה וארה"ב.

לגבי יתר הביצים של המשווקים האחרים, המשרדים מבקשים מהציבור להמשיך ולהימנע מאכילת ביצים שאינן מבושלות היטב. בישול משמיד את הסלמונלה.


על מנת לשמור על בריאות הציבור, אנו חוזרים ומדגישים את כללי צריכת הביצים כבשגרה:
 • חשוב לבשל ביצים באופן מלא כגון ביצה קשה (בישול מלא משמיד חיידקים).
 • להימנע מאכילת ביצת עין או ביצה רכה.
 • איסור על אכילת /שתיית מזון המכיל ביצים לא מבושלות. 
 • לאחסן ביצים במקרר.
 • יש להקפיד על כל הכללים האמורים לעיל, במיוחד כאשר מדובר במזון עבור תינוקות, קשישים, או אנשים עם פגיעה במערכת החיסונית.

בעת רכישת הביצים:
 • יש לרכוש ביצים עם חותמות עליהן מופיע שם המשווק, גודל הביצה, תאריך אחרון לשיווק ותאריך אחרון לשימוש במקרר. 
 • יש להקפיד על קניית ביצים רק במקומות מורשים (לא בקניה בפתח הבית, שכן מקורן אינו ידוע והן אינן נשמרות בטמפרטורה ובתנאים המתאימים).
 • חשוב לשים לב כי בנקודות הרכישה הביצים מאוחסנות במקום מקורר /ממוזג.
 • יש להקפיד על רכישת ביצים ארוזות באריזות קמעוניות סגורות בכל הצדדים ואם קונים מגשי ביצים של 30 ביצים, יש להקפיד כי המגש יהיה עטוף בניילון נצמד מכל צדדיו. 
 • תאריך אחרון לשיווק, משמעו כי מעבר ליום זה, אין למכור עוד את הביצים הללו. התאריך האחרון לשימוש הינו עד חודש ימים מעבר לתאריך האחרון לשיווק. תאריך זה מהווה המלצה לצרכן עד מתי ניתן להשתמש בביצים כאשר הן מאוחסנות בבית, במקרר. 

מה עלינו לעשות בעת השימוש וההכנה במטבח:
 • יש לאחסן את הביצים במקרר הביתי מיד לאחר הקנייה.
 • מומלץ לאחסן את הביצים במקרר באריזתן המקורית. האריזה מגינה על הביצים מפני אובדן נוזלים או ספיחת ריחות זרים והתייבשות. 

נקודות נוספות שכדאי לדעת:
 • אין להשתמש בביצים שבורות, סדוקות נוזלות ומלוכלכות. 
 • אין להפריד בין החלמון לחלבון על ידי העברה בין 2 חצאי הקליפה, כי הדבר עלול לזהם את תוכן הביצה. עדיף לקנות כלי קטן, העושה פעולה זו בקלות.
 • אין לרחוץ ביצים, בייחוד טרם הכנסתן למקרר מאחר ושטיפת הביצים גורמת להעברת חיידקים לתוך הביצה.
 • יש להקפיד לזרוק את קליפות הביצה לאשפה ישר לאחר שבירת הביצה ולא להשאירן על משטח העבודה מאחר והחיידקים יכולים לעבור מקליפת הביצה למשטח העבודה וכן לנקות היטב את המשטח עליו הונחו הביצים. בנוסף, מומלץ לנקות גם את מקום שבירת הביצה עצמה. 
 • בישול ביצה היטב או טיפול בחום גבוה משמיד נגיפים וחיידקים בביצים. על כן יש לצרוך אך ורק ביצים מבושלות, מטוגנות, אפויות וכיו"ב. על הביצה, לאחר בישולה, להיות מוצקה וללא אזורים נוזליים.
 • רצוי לא לצרוך מיני מזון המכילים ביצים בלתי מבושלות או אפויות (כדוגמת: ביצת עין, מוס שוקולד, טירמיסו, גלידה, מיונז וכיו"ב). 
 • הוראות אלו חשובות במיוחד לאוכלוסיות עם מערכת חיסון מוחלשת כגון קשישים, ילדים ואנשים חולים.

יום חמישי, 19 באוקטובר 2017

תקנות משרדי החקלאות והבריאות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת

​​​משמעות אישור התקנות: הוספת חומרים חדשים ותחליפים לקיימים הבטוחים יותר למשתמש שיסייעו בגידול צריכת המזון ויביאו לייצור מזון בריא יותר לצרכן ולעולם 
שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל: "אישור התקנות היום, והמשך העבודה של עובדי המשרד עם הוועדה הבין משרדית לאימוץ התקינה האירופית  מהווים אבן דרך משמעותית לשמירה על בריאות הציבור"

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה אתמול (יום שלישי) את תקנות המשותפות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולמשרד הבריאות המאפשרות שימוש בחומרי הדברה חדשים בשוק, אשר יחליפו חומרים ישנים שהוצאו משימוש. המשמעות היא, החלפת חומרים חדשים יעילים ובטוחים יותר למשתמש ולסביבה אשר יביאו לייצור מזון בריא יותר לצרכן.

 
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) מסדירות את הרמה המרבית המותרת של שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה ומעובדת. התקנות מתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשינויים בסל החומרים המותרים לשימוש בגידולים וכן מהערכות בטיחות חדשות, כאשר סל חומרי ההדברה לשימוש חקלאי משתנה בכל מדינה, בהתאם לסוגי הגידול, המזיקים, האקלים וכדו'.
 
בעקבות הרביזיות שנערכו בין השנים 2015-2012 חומרים פעילים רבים נאסרו לשימוש או השימוש בהם צומצם והיה צורך חקלאי להחליפם בחומרים יעילים נגד המזיקים מצד אחד, ומצד שני לאפשר שימוש בחומרים ידידותיים יותר לסביבה ולאדם. על כן, הגישו אתמול משרד החקלאות ומשרד הבריאות את התקנות לאישור הכנסת. עם אישורן של התקנות, תיכנסנה התקנות לתוקף 30 יום מפרסומן ברשומות.

 
במקביל, ממשיך משרד החקלאות בשיתוף משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה לפעול לצמצום השימוש בתכשירי הדברה. במסגרת זו, משרד החקלאות קבע תכנית פעולה שנתית להערכה מחדש של כ- 50 חומרי ההדברה קיימים. בנוסף, מעודד המשרד שימוש בחומרים "רכים", ידידותיים לאדם ולסביבה, ותומך במזימים המשתמשים בטכניקות המאפשרות הדברה ביולוגית ושיטות ידידותיות לסביבה, שאינן עושות שימוש בחומרי הדברה, כדוגמת: שימוש בחרקים מועילים למלחמה בחרקים המזיקים, פיזור מלכודות לניטור ולכידה המונית של מזיקים, פיזור זבובים עקרים להדברת זבוב הפירות הים- תיכוני. בנוסף, המשרד אף תומך באמצעות מענקים מיוחדים בחקלאים העוברים להדברה ביולוגית.

יום רביעי, 18 באוקטובר 2017

עוד הקלה ביוקר המחייה: משרדי החקלאות והכלכלה סיכמו על מתווה לייבוא שמן זית פטור ממכס

​​​​​​​​על פי המתווה שסוכם, ייפתחו בשלוש השנים הקרובות מכסות שנתיות פטורות ליבוא   בהיקף של 2,000-1,700 טון
מדובר בהפחתה משמעותית ביוקר המחייה, שכן המכס על שמן זית מגיע לכמעט שליש מערך הסחורה. המהלך ייצב את שוק שמן הזית בישראל וימנע עליית מחירים כאשר יבול השמן המקומי לא מספק את הביקוש המקומי

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, ושר החקלאות, אורי אריאל, סיכמו על מתווה  רב-שנתי, עד לשנת 2020,  לפתיחת מכסות יבוא פטורות ממכס לשמן זית.

על פי המתווה שסוכם, ייפתחו בשנים הקרובות מכסות פטורות ליבוא שמן זית כדלקמן:


​ההסכם מהווה בשורה חשובה  לכל הגורמים הפועלים בענף שמן הזית – חקלאים, יצרנים, יבואנים, קמעונאים וצרכנים – כיוון שהוא מאפשר ודאות רב שנתית לענף שמן הזית, שפעל בשנים האחרונות בתנאים של חוסר ודאות, והיה תלוי מדי שנה  בהחלטות קצרות מועד, באשר לפתיחת המכסות והיקפן. אי וודאות זו לא אפשרה לגורמים בענף תיכנון ארוך טווח, ויצרה עליות מחירים אשר  נבעה  בין היתר מחוסר ודאות. 

יצוין כי שיעור המכס על יבוא שמן זית מהווה כמעט שליש מערך הסחורה בשער הנמל, ולפיכך מדובר בבשורה משמעותית לצרכנים.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "קביעת המכסות הפטורות ממכס היא צעד חשוב להפחתת המחיר ממוצר בסיסי ובריא כמו שמן זית. אנו נעקוב במטרה לוודא שההטבה הגלומה בייבוא הפטור ממכס תתגלגל לצרכנים".

שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל: "על מנת להשלים את המחסור בשמן הזית, מדינת ישראל מייבאת מדי שנה שמן זית מחו"ל. מטרתנו שכל הביקוש יהיה מיוצר בישראל, אך עתה, בהסכמת החקלאים ומשרד הכלכלה נקבע מנגנון שיתאים בין הביקוש להיצע".

יאיר שירן, יו"ר ועדת מכסות במשרד הכלכלה והתעשייה מסר כי: "מכסות אלו מצטרפות למכסות  היבוא השנתיות בהיקף של 1,200 טון, הנובעות מהסכמי הסחר  של ישראל עם האיחוד האירופי ועם ירדן". 

שירן הוסיף כי: "במסגרת הליך חלוקת המכסות בשלוש השנים הקרובות,  תתחשב  ועדת מכסות בהיקף השנתי הכולל של המכסות העומדות לחלוקה, אלו הנובעות מהסכמי הסחר הבינ"ל ואלו הנובעות מן ההסכמה האחרונה בין משרדי הכלכלה והחקלאות.

על פי הסיכום אליו הגיעו המשרדים,  בחלוקת הקצאות מן המכסות  הפטורות ממכס בצוברים, המיועדות למפעלי שמן זית מקומיים, יילקחו בחשבון היקפי הרכש של שמן מייצור מקומי על ידי המפעלים המקומיים, כך שככל שהיקף הרכש של שמן זית מייצור מקומי גבוה יותר, יגדל הסיכוי לקבלת הקצאות גדולות יותר  ביבוא צוברים בתנאים של פטור ממכס. המכסות יהיו בתוקף בכל שנה מתום חג הפסח ועד לסוף חודש ספטמבר.

שוק שמן הזית בישראל מוערך בכ- 20,000 טון לשנה, כמחצית מהשמן מיועד לשוק הקמעונאי ומחציתו הנוספת נצרכת על ידי השוק המוס​די, מפעלי תעשייה ומשקי בית, המגדלים עצי זית ומייצרים שמן לצריכה עצמית. הציפייה היא שלאור ההסכם  שהושג, סך היקפי היבוא של שמן זית בפטור ממכס יעמד על כ-35% מצריכת השוק הקמעוני, והדבר יבוא לידי ביטוי בהגברת התחרות ובהפחתת מחירים לצרכן, כמו גם בגידול בצריכת שמן זית בישראל, על חשבון שמנים אחרים, נחותים יותר מבחינה איכותית ובריאותית.

יום שלישי, 17 באוקטובר 2017

משרד החקלאות יתקצב את האכלת השקנאים

תקצוב האכלת השקנאים הוא חלק מפרויקט ניסיוני המשותף למשרד החקלאות, רט"ג, חיל האוויר, ארגון מגדלי הדגים והחברה להגנת הטבע.
מטרת הפרויקט היא לבחון, האם האכלת השקנאים העוברים מעל ישראל בעת הנדידה תביא לפתרון הבעיה, אשר נוצרה עקב ייבוש אגמי המים המתוקים על ציר הנדידה לישראל, שכתוצאה מכך מביאה לנחיתתם בבריכות הדגים שבישראל -  בהן יש אוכל זמין ובשפע. כך מאבדים מגדלי הדגים עשרות טונות של דגים המשמשים לפרנסתם. כיוון שהמשרד ליווה את הפרויקט עד השנה הנוכחית והאחרונה, החליט שר החקלאות להמשיך ולהשתתף במימון הפרויקט לאור התחייבות העבר ולמרות ההשגות על נחיצותו. לנוכח השאלה האם הפרויקט אכן עוזר, או גורם בעצמו לנזק בכך שמגדיל את כמות השקנאים ומאריך את משך שהותם בארץ, עם סיום המחקר ולנוכח התוצאות שתתקבלנה, יתקיים דיון שייבחן את הפיילוט על ידי כלל המעורבים.

יום שני, 16 באוקטובר 2017

שר החקלאות הוביל מהלך שבמסגרתו יציעו במועצת רשות המים מתווה לפיו לא יקוצצו כמויות המים לחקלאות בשנת 2018 ובכך החקלאים יקבלו את כמות המים לפי הכמויות בהם השתמשו בפועל בעבר


הסתיים הדיון במועצת רשות המים בנושא הקצאת המים לחקלאות לשנת 2018. 
המועצה החליטה לאמץ את המודל שהוצע על-ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר ולהוציא לשימוע ציבורי את ההקצאות לחקלאות לשנת 2018, הכוללת הקצאה לחקלאות במערכת הארצית על 280 מלמ״ק מים שפירים, אשר מהווים את הצריכה בפועל של 2017 (והערכה דומה לשנת 2016 שעומדת על כ 260 מלמ״ק) ותוספת של 10 מלמ״ק נוספים בהתאם לביקושים מיוחדים. 

הקצאה זו תיבחן הן בשימוע באמצע דצמבר, והן לקראת סוף מרץ 2018. 

אם מבחינה הידרולוגית יידרש קיצוץ, בהתאם לסיכום השר עם האוצר, קיצוץ זה יבוצע רק לאחר סיכום מתווה פיצוי הכולל גם מנגנון של ויתור מרצון כפי שהיה בשנת 2009. 
בהקשר לאזורים המנותקים בהם הקיצוץ ודאי, נדרש כבר עכשיו לקיים את הדיון עם האוצר.

לאחר מאמצים של שר החקלאות ואנשי המקצוע במשרד החקלאות, משרד האוצר, ומשרד התשתיות הוצע המודל ברשות המים.  
כאמור, טרם הדיון, משרד האוצר והחקלאות סיכמו כי אם מבחינה הידרולוגית יהיה צורך לקצץ במים לחקלאות, המדינה באמצעות משרד החקלאות ומשרד האוצר יקבעו את מנגנון השיפוי לחקלאים שיעשו שימוש מופחת במים ובכך לחקלאים תינתן ודאות ורווחיותם לא צפויה להיפגע, כלומר לא יהיה קיצוץ ללא פיצוי.
.
הדבר יוביל לשימוש יעיל במים בכך שתוקצה לחקלאים כמות מים לפי השימוש שנעשה בעבר (במקרים של אי גידול והעדר שימוש במים) והחקלאי יקבל פיצוי על הימנעות משימוש במים בפועל והמים יופנו לטובת מגדל שזקוק למים אלו.

יום ראשון, 15 באוקטובר 2017

שרי החקלאות והאוצר סיכמו על תכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא

​​​שר החקלאות, אורי אריאל, ושר האוצר, משה כחלון, סיכמו על תכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא בהיקף של 160 מיליון ₪. התוכנית להשקעות בדור הבא ולקדמה טכנולוגית בחקלאות תחל באופן מידי כבר השנה (2017) ותימשך עד שנת 2019, ואף מעבר לכך בהתאם להצלחתה בשטח. 

בישראל כיום כ- 10,000 חקלאים פעילים. במשך עשרות שנים תמכו משרדי החקלאות והאוצר בחקלאים הוותיקים באופנים שונים, ובשנים האחרונות הכספים שמושקעים בחקלאות וניתנים לחקלאים מסתכמים מדי שנה לסכום של 1.2 מיליארד ₪. קרי, כל חקלאי נהנה בממוצע מכ- 120,000 ₪ לשנה וכ- 10,000 ₪ לחודש. מטרת התוכנית החדשה הנה לתמרץ את החקלאות העתידית ולהכניס חקלאים חדשים לענף, מעבר להמשך השקעה שנתית של כ- 1.2 מיליארד ₪ בשנה לחקלאים הוותיקים.

על פי התכנית, חקלאי חדש יקבל כ- 40% מענק על ההשקעה בהקמת עסק חדש בחקלאות. בנוסף, חקלאים ותיקים שישתמשו בטכנולוגיה חדשה, מיכון חדש, יגדלו גידולים חדשים או גידולי פרמיום יזכו למענק מיוחד. בנוסף, חקלאים שיפתחו זנים חדשים בענף הפרחים יקבלו מענקים מיוחד, וכן, חקלאי שישתמש בחקלאות מדייקת, יזכה למענק מיוחד. חקלאות מדייקת הינה שימוש בטכנולוגיה שיודעת לזהות את כמות ההשקיה והדישון הנדרש לכל צמח וצמח או כל גבעול וגבעול בנפרד, כיוון שלעיתים מספר צמחים או גבעולים באותה חלקה צורכים כמויות מים ודישון שונות עקב מיקומם בחלקה, ובכך נחסכים כמויות של מים ודשן, והתפוקה של הגידולים החקלאיים גדלה.

את החקלאים החדשים שיכנסו לענף ידריכו מדריכים מקצועיים של משרד החקלאות הן בתקופת הכשרתם והן בליווי שוטף בשנים הראשונות להקמת העסק. כמו כן, יוצמד לחקלאים החדשים יועץ כלכלי שילווה אותם בתחילת דרכם בניהול הפיננסי והשיווקי של עסקם. 

במקביל יושקעו תקציבים לעידוד הייצוא החקלאי בפתיחת שווקים לייצוא, במענקים להקמת התארגנויות לשיתופי פעולה לייצוא ובתיקון החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, כך שיינתנו הטבות מס ליצואנים החקלאיים, כפי שניתנים ליצואנים האחרים.

משרדי החקלאות והאוצר העבירו בעבר החלטת ממשלה להקמת 750 נחלות חקלאיות חדשות ברמת הגולן בתקציב של 375 מיליון ₪. הת​​כנית הנוכחית נועדה לסייע גם לחקלאים אלו, אם יבחרו מסלול מהמפורטים לעיל, וזאת בנוסף לתקציבים שהוקצו לטובת 750 הנחלות. 

בנוסף, בכדי להוריד את פערי התיווך, חקלאים שישווקו את תוצרתם לשווקי איכרים יזכו להטבה אם מחיר התוצרת לצרכן יהיה בגובה המחיר הסיטוני. המשמעות, תקוצר שרשרת התיווך כך שפערי התיווך יקטנו ומחירי התוצרת החקלאית יהיו נמוכים עבור הצרכנים כמחירי התוצרת הסיטונאית.

יום שלישי, 3 באוקטובר 2017

מפקחי משרד החקלאות חילצו 37 חתולים, בוגרים וגורים, שהוחזקו בתנאים קשים בדירה בצפת

שר החקלאות, אורי אריאל: "נמשיך לגלות אפס סובלנות כלפי עבירות צער בעלי חיים בכל המקומות ובכל זמן"
בימים האחרונים התקבלה במשרד החקלאות תלונה אודות חתולים, בוגרים וגורים, שנמצאים בדירה בעיר צפת, ומוחזקים בתנאים קשיים. התלונה העלתה חשד לכאורה  להתעללות בבעלי חיים ועבירה על חוק צער בעלי חיים. עם קבלת התלונה, פנה המשרד לבית המשפט בבקשה דחופה להתיר למפקחי המשרד להיכנס לדירה ולתפוס את החתולים, ורופאה וטרינרית מטעם המשרד יצאה למקום לביקורת מקדימה.
 
במהלך הביקורת נצפו בדירה קטנה בתנאים קשים 37 חתולים. במקום לכלוך וזוהמה, ריחות חזקים של שתן וצואה, שמהווים כשלעצמם מפגע בריאותי ותברואתי קשה מאוד לדיירת ולבעלי החיים. עוד נצפו בביקורת כלי אוכל עם כל מיני סוגי מזון מפוזרים בכל הבית. כמות האוכל המוגזמת וסוג המזון שאינו מותאם לחתולים אינם בריאים ואף פוגעים בחתולים. בנוסף, בבית היו פזורים קופסאות עם עיתונים המשמשות, לעשיית צרכים, דבר הפוגע בבעלי החיים ובאיכות חייהם, תוך גרימת סבל רב, יום יומי ומתמשך לבעלי החיים. החתולים היו  לא מחוסנים, לא מעוקרים / מסורסים, סבלו מפטרת עור, וניכר כי לא יצאו מהדירה מעולם. בתשאול שנערך עם הדיירת, בשנות ה- 70 לחייה, טענה הדיירת כי לא יכולה לעקוב אחר כמות החתולים הגדולה שברשותה.  

​בעקבות הביקורת שבו אמש למקום מפקחי משרד החקלאות בשיתוף עיריית צפת לבית עם צו בית משפט, וכיוון שהתנאים להחזקת בעלי החיים אינם עומדים בדרישות החוק וגורמים לחתולים סבל קשה, וכן כיוון שעלה כי הדיירת אינה מסוגלת לדאוג לבעלי החיים שברשותה, הוחלט לפנות את כל החתולים מהדירה למתקן מוגן של המשרד להמשך טיפול ושיקום, לאחריו יוצעו לאימוץ.

ד"ר נירית צפורי-ברקי, סגנית ממונה על פי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות: "מדובר במקרה מובהק של התעללות קשה בבעלי חיים כתוצאה מאי הבנה של הגברת למצב כנראה. החתולים בהתחלה הוחזקו לצרכי מסחר בתנאים מחפירים עד שהחשודה איבדה את השליטה, תוך גרימת סבל רב, מחלות ואי מתן טיפול רפואי".

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר קוראים לציבור הרחב להמשיך ולדווח על מקרי חשד להתעללות בבעלי חיים.
​​