יום ראשון, 15 באוקטובר 2017

שרי החקלאות והאוצר סיכמו על תכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא

​​​שר החקלאות, אורי אריאל, ושר האוצר, משה כחלון, סיכמו על תכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא בהיקף של 160 מיליון ₪. התוכנית להשקעות בדור הבא ולקדמה טכנולוגית בחקלאות תחל באופן מידי כבר השנה (2017) ותימשך עד שנת 2019, ואף מעבר לכך בהתאם להצלחתה בשטח. 

בישראל כיום כ- 10,000 חקלאים פעילים. במשך עשרות שנים תמכו משרדי החקלאות והאוצר בחקלאים הוותיקים באופנים שונים, ובשנים האחרונות הכספים שמושקעים בחקלאות וניתנים לחקלאים מסתכמים מדי שנה לסכום של 1.2 מיליארד ₪. קרי, כל חקלאי נהנה בממוצע מכ- 120,000 ₪ לשנה וכ- 10,000 ₪ לחודש. מטרת התוכנית החדשה הנה לתמרץ את החקלאות העתידית ולהכניס חקלאים חדשים לענף, מעבר להמשך השקעה שנתית של כ- 1.2 מיליארד ₪ בשנה לחקלאים הוותיקים.

על פי התכנית, חקלאי חדש יקבל כ- 40% מענק על ההשקעה בהקמת עסק חדש בחקלאות. בנוסף, חקלאים ותיקים שישתמשו בטכנולוגיה חדשה, מיכון חדש, יגדלו גידולים חדשים או גידולי פרמיום יזכו למענק מיוחד. בנוסף, חקלאים שיפתחו זנים חדשים בענף הפרחים יקבלו מענקים מיוחד, וכן, חקלאי שישתמש בחקלאות מדייקת, יזכה למענק מיוחד. חקלאות מדייקת הינה שימוש בטכנולוגיה שיודעת לזהות את כמות ההשקיה והדישון הנדרש לכל צמח וצמח או כל גבעול וגבעול בנפרד, כיוון שלעיתים מספר צמחים או גבעולים באותה חלקה צורכים כמויות מים ודישון שונות עקב מיקומם בחלקה, ובכך נחסכים כמויות של מים ודשן, והתפוקה של הגידולים החקלאיים גדלה.

את החקלאים החדשים שיכנסו לענף ידריכו מדריכים מקצועיים של משרד החקלאות הן בתקופת הכשרתם והן בליווי שוטף בשנים הראשונות להקמת העסק. כמו כן, יוצמד לחקלאים החדשים יועץ כלכלי שילווה אותם בתחילת דרכם בניהול הפיננסי והשיווקי של עסקם. 

במקביל יושקעו תקציבים לעידוד הייצוא החקלאי בפתיחת שווקים לייצוא, במענקים להקמת התארגנויות לשיתופי פעולה לייצוא ובתיקון החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, כך שיינתנו הטבות מס ליצואנים החקלאיים, כפי שניתנים ליצואנים האחרים.

משרדי החקלאות והאוצר העבירו בעבר החלטת ממשלה להקמת 750 נחלות חקלאיות חדשות ברמת הגולן בתקציב של 375 מיליון ₪. הת​​כנית הנוכחית נועדה לסייע גם לחקלאים אלו, אם יבחרו מסלול מהמפורטים לעיל, וזאת בנוסף לתקציבים שהוקצו לטובת 750 הנחלות. 

בנוסף, בכדי להוריד את פערי התיווך, חקלאים שישווקו את תוצרתם לשווקי איכרים יזכו להטבה אם מחיר התוצרת לצרכן יהיה בגובה המחיר הסיטוני. המשמעות, תקוצר שרשרת התיווך כך שפערי התיווך יקטנו ומחירי התוצרת החקלאית יהיו נמוכים עבור הצרכנים כמחירי התוצרת הסיטונאית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה