יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

בעקבות התחזית לעלייה בביקוש הביצים למאכל, משרד החקלאות אישר את מכסות ייצור הביצים לשנת 2016, אשר כוללת עלייה של -7% מהמכסה הארצית שהייתה בשנת 2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: "הגדלת כמות הביצים חשובה כי אנחנו צופים ביקוש מוגבר בשנת 2016. במקביל, מתוך רצון לעודד חקלאים לשפר את רווחת בעלי החיים, הגדלנו בצורה משמעותית יותר את המכסות לחקלאים שיקימו "לולי מעוף" שאינם כולאים את התרנגולות"
ועדת הכלכלה בכנסת אישרה (30.12.2015) את הכללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016 שהוגשו לאישור ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר.
המכסה שאושרה הנה בהיקף של 2 מיליארד ו-220 ביצים. מדובר בעלייה רוחבית לכלל המגדלים של כ-7% ממכסת הביצים שהייתה בשנת 2015. כמו כן, אושרה תוספות מכסה של כ- 40 מיליון ליצרנים חדשים, וכן תוספת מיוחדת של 4% נוספים ליצרנים שיגדלו בלולי מעוף ללא כלובים. התוספות שאושרו צפויות להביא לצמצום היבוא ולחיזוק היצור המקומי.
מאחר ובשנת 2015, היקף היבוא הגיע לכמות העולה על 300 מיליון ביצים, ומאחר והמשרד צופה עלייה בביקוש לביצים במהלך השנה,  נדרשת הגדלה זו. יש לציין כי הגדלה זו, לא תמנע לגמרי את הצורך ביבוא משלים בתקופות החגים מאחר ולא כל ההגדלה תהיה אפקטיבית בשנת 2016.
בנוסף, משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בעידוד החקלאים להקמת לולים ללא כלובים (לולי מעוף), על כן, הובאה בפני הוועדה הצעה לתגבור הקצאת המכסה הנוספת ב-4%. מעבר לכמות שתינתן לכלל המגדלים בלולים האחרים אשר מקבלים 7%.
יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי לולי חופש במתכונתם הקיימת של גידול תרנגולות בחצר פתוחה, מהווים סיכון וטרינרי. החשש המרכזי מלולי החופש, נובע מהתפתחות סלמונלה ושפעת העופות הנובעות מהחשיפה לציפורים נודדות שמצויות בארץ בכמויות גדולות.

יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

בתום כהונה בת 8 שנים של מר יהודה בכר כמנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, מונתה ועדת איתור לבחירת מחליפו

ועדת האיתור למנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, שבראשה עומד מר שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (יו"ר) כוללת את החברים הבאים: ד"ר איריס נחמיה מנהלת אגף א' תורה וניהול ידע במטה הרפורמה, נציבות שירות המדינה, ד"ר חיים פיאלקוף נציג אקדמיה, עו"ד ארז קמיניץ משנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) וגב' סיגל מורן נציגת ציבור. המועד האחרון להגשת המועמדויות: 14 בינואר 2016.
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב שינתה את פניה והגיעה לביצוע פרויקטים בהיקף של כ-1.7 מיליארד ₪, וזאת תוך שכלול אמצעי פעילותה. הרשות פועלת כיום גם באמצעות חברות מתכננות וחברות מנהלות ומפעילה 52 פרויקטים של תכנון ופיתוח פיזי של תשתיות על מנת לספק מגרשים למגורים, לתעשייה ולמסחר במגזר הבדואי בדרום הארץ. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מונה כ-90 עובדים והעומד בראשה עד עתה הוא ניצב בדימוס, מר יהודה בכר שמונה לתפקיד ע"י ממשלת ישראל בינואר 2008.
אורי אריאל שר משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודה למר יהודה בכר על תקופת כהונתו המשמעותית ומסר כי "ההכרות המיוחדת והבלתי אמצעית של מר יהודה בכר את המגזר הבדואי על מנהיגיו ומכובדיו, הביאו לשיתוף פעולה פורה בין הרשויות הבדואיות לבין הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. אריאל הוסיף כי "מערכת היחסים המיוחדת שנרקמה והמהלכים לקידום הרשות נבעו מאישיותו ומקצועיותו של מר יהודה בכר".

מפקחי משרד החקלאות חשפו במשלוח "תמים" בנתב"ג דגים האסורים ביבוא

מפקחי משרד  החקלאות   ופיתוח  הכפר, חשפו ניסיון נוסף של יבוא שני משלוחי דגים האסורים ביבוא בנתב"ג. במשלוח הראשון נמצאו 7 דגים חיים שהוסתרו בקרטונים בעלי דופן כפולה, ובמשלוח השני נמצאו  עוד  10 דגים מאותו המין, אשר יובאו תחת שם אחר של דגים המותרים ביבוא.
מדובר בשני יבואנים, ממרכז הארץ, שהביאו משלוח דגי נוי מסרילנקה, ועוררו את חשדו של ממונה היבוא של אגף הדיג במשרד החקלאות. לאחר בדיקה, נמצאו שני משלוחי הדגים מסוג אימפרטור ("קיסרון הדור") האסורים ביבוא ונחשבים לערך טבע מוגן. בסיומה של הבדיקה, היבואנים זומנו לחקירה והדגים הוחרמו על ידי מפקחי רשות הטבע והגנים (האמונים על חוק ערכי טבע מוגנים).
אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקפיד לבצע ביקורות שגרתיות וביקורות פתע בכדי למנוע הכנסה של זני דגים העלולים לפגוע באוכלוסיות הדגים הטבעיות והמשמשות למטרות חקלאיות בישראל.
יבוא דגים בישראל כרוך בקבלת אישור אגף הדיג. רק לאחר קבלת האישור הרלוונטי מורשה היבואן להביא לישראל דגים מסוגים המאושרים על ידי הרשויות בלבד.
ניר פרוימן, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "נוכח הרגישות לנושא הפגיעה במגוון הביולוגי ולשמר את המינים המקומיים, חשוב להדגיש את החשיבות הרבה באיסור יבוא בעלי חיים אסורים לתחומי מדינת ישראל. עלינו לגלות רגישות יתרה בנוגע לסוגיית הברחות".

יום חמישי, 24 בדצמבר 2015

משרד החקלאות עולה שלב נוסף במיגור תופעת ההתעללות בבעלי חיים, ומורה על התקנת מצלמות בבתי מטבחיים ומשחטות שישדרו לחדר בקרה במשרד

נוכח אירועי העבר של התעללות בבעלי חיים במשחטות ובבתי המטבחיים, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר על הצבת "מצלמות חכמות" בבתי המטבחיים ובמשחטות ברחבי הארץ. המתקנים יחויבו להתקין מצלמות בכל אזור בו מטופלים בעלי החיים עד שחיטתם. מטרת המצלמות היא לפקח מרחוק על פעילות בתי המטבחיים והמשחטות בהיבטי השמירה על צער בעלי חיים ולתעדה, בנוסף ולא במקום מערך הפיקוח של המתקן עצמו. המצלמות יהוו גורם מרתיע בפני העובדים, שידעו כי הם מצולמים 24/7.

להמשך הקריאה  

מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון הראשון של 2016 על 1.8886 ₪, המגלם ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3%, מהרבעון הקודם.

ועדת היישום של משרד החקלאות, המחשבת את מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה – המחיר בו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים) מדי רבעון, קבעה כי מחיר המטרה יעמוד ברבעון הראשון של שנת 2016 על 1.8886 ₪, החל מ- 1.1.16. המחיר מהווה ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3% מהרבעון הקודם (1.9533 ₪). בשנה האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי המצטבר בכ- 30 אגורות לליטר, כ- 13.6%, תולדה של ירידת תשומות ייצור החלב, בעיקר ירידה במחירי הגרעינים המשמשים למספוא בעלי החיים. וכן של מתווה ההתייעלות הרפתנים במסגרת הסכם להתייעלות ענף החלב (מתווה לוקר).

להמשך קריאה  

במסגרת הניטור היזום: משרד החקלאות הטיל הסגר על משקי עופות לבשר החשודים בנגיעות בחיידק סלמונלה

במטרה לשמור על בריאות הציבור, מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנטרים באופן קבוע ושוטף את משקי העופות בישראל, בכדי לוודא, בין השאר, שסלמונלה מזנים מסוימים, כגון אנטריטידיס וטיפימוריום, לא תגיע לצרכן. במסגרת הבדיקות השוטפות התגלה חיידק סלמונלה מזן טיפימוריום במדגרייה המספקת אפרוחים למשקי בשר העוף (פטם). לאחר זיהוי החיידק במדגרייה, מבצעים השירותים הווטרינרים של המשרד בדיקות בלולי פטם אשר קיבלו אפרוחים מהמדגרייה בה נמצא החיידק.

הלולים אשר קיבלו אפרוחים החשודים כנגועים, הוכנסו להסגר. האפרוחים בתחילת תקופת הגידול, וטרם שווקו למשחטות. אם יאובחנו לולי פטם כנגועים בחיידק, יותר למגדלים ולמשחטות, כמקובל במדינות האיחוד האירופי וארה"ב, לשווק את בשר העוף רק לאחר טיפול תרמי או להמית את הלהקה בלול, תחת פיקוח הדוק של המשרד. שני אופני הטיפול מבטיחים מעבר לכל ספק שהחיידק לא יגיע לנקודות המכירה ולא יסכן את הצרכן.

ד"ר שמעון פרק, רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוקט בפעולות יזומות ונמרצות בכדי למנוע סכנה לבריאות הציבור ולוודא שהחיידק המסוכן לא יגיע לציבור. איתור הסלמונלה בשלב כל כך מוקדם התאפשר הודות לניטור היזום כחלק מפעולות המניעה של המשרד. חשוב להדגיש כי בישול מוצרים מן החי כראוי משמיד את חיידקי הסלמונלה, ויש להמשיך ולפעול בעניין זה על פי הנחיות משרד הבריאות, הן בצריכת המוצרים והן באופן הטיפול בהם".

יום רביעי, 16 בדצמבר 2015

משרד החקלאות: בימים הקרובים צפוי מחסור במלפפונים וכתוצאה מכך עלול מחירם לעלות

הסיבות: תנאי מזג האוויר לצד בדיקות לאיתור סלמונלה בתוצרת מיובאת
על פי מעקב משרד החקלאות, המחיר הסיטוני של מלפפונים עלה בשבוע האחרון מ- 4.1 ₪ לק"ג ל- 5.6 ₪ לק"ג. ככלל, בעונה זו מחיר המלפפונים גבוה מן הממוצע השנתי, ולכן מאפשר משרד החקלאות יבוא מלפפונים מחו"ל, בעיקר מירדן.
השבוע, בשל הטמפרטורות הנמוכות אשר מעכבות ומאטות את הבשלת המלפפון עלה המחיר עוד יותר.

בנוסף, לאור גילוי תת הזן החדש של סלמונלה בישראל, הנחה משרד הבריאות לבצע בדיקות לסלמונלה לתוצרת צמחית בכלל ולמלפפונים בפרט, המיובאת לישראל מירדן. לאור הבדיקות מעוכבים משלוחי מלפפונים למשך יומיים טרם שחרורם לשיווק בארץ, עד לקבלת תוצאות המעבדה, ועל כן היבואנים נמנעים מלייבאם.                       

משרד החקלאות: המחיר של עוף ירד, אך המחיר של העוף לצרכן לא ירד בהתאמה

משרד החקלאות מפרסם את מחיר העוף המומלץ לצרכן בישראל: עד 16.5 ₪ לק"ג עוף טרי שלם הנמכר במעדנייה נחשב כ"מחיר הוגן"ועד 19 ₪ לק"ג עוף טרי שלם ארוז נחשב כ"מחיר הוגן"
שר החקלאות אורי אריאל: "מחובתנו לספק לאזרח מידע שקוף וברור, בכדי לסייע בידו לקבל החלטות צרכניות נבונות, עתה ההחלטה בידי הצרכן. צרכנות נבונה מסייעת להפחית את יוקר המחיה. המחיר שנדרש קונה לשלם בחלק מהחנויות בגובה 21 ₪ לק"ג לעוף ארוז הנו מופרז ולא הוגן"


להמשך קריאה

יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

בביקורת של מפקחי משרד החקלאות במשלוח מסחרי של ציפורים מאיטליה, התגלו 5 ציפורי בר מוגנות האסורות במסחר ובייבוא לישראל

בביקורת שגרתית של מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות הטבע והגנים במשלוח מסחרי של ציפורים מאיטליה, התגלו 3 חוחיות ו-2 סיסקין אדומה, שהן ציפורי בר מוגנות, האסורות במסחר ובייבוא לישראל. הסיסקין האדומה אף נמצאת בסכנת הכחדה על פי אמנתCITES , האמנה לשמירה על חיות הבר. על פי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הסיסקין נמכרות ב"שוק השחור" בכ- 2,000 ₪ לפרט והחוחיות בין 300 ל- 1,000 ₪ לפרט, בהתאם לשריקה.

להמשך קריאה 

27,450 ביצים מוברחות משטחי הרשות הפלשתינאית נתפסו אמש באזור עפולה ובאזור ירושלים

על רקע גילוי תת זן חדש של סלמונלה בישראל, חוזר ומבקש משרד החקלאות מהציבור להקפיד על רכישת ביצים בנקודות ממכר מוכרות ומסודרות, ולהימנע מרכישת ביצים הנמכרות בפתח הדלת או ממכוניות.

להמשך קריאה                                    

יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

משרד החקלאות ומשרד הבריאות מרחיבים ומעמיקים את איתור והשמדת ביצים ועופות בישראל הנגועים בחיידק הסלמונלה

על רקע אבחון תת זן חדש של סלמונלה בישראל (אנטריטידיס A), מרחיבים משרד החקלאות ומשרד הבריאות את המאמצים לאיתור חיידק הסלמונלה בעופות בישראל והשמדתו. במסגרת זו ייבדק כל מערך ייצור והפצת העופות והביצים בישראל, במטרה לאתר, ככל שישנם, מקורות זיהום אפשריים במזון מן החי. אם ימצא מקור זיהום קונקרטי כלשהו, ינקוט המשרד פעולות מידיות כדי להשמידו. נכון לעכשיו אין צורך להימנע מצריכת מזון מבושל כלשהו.

להמשך קריאה 

יום ראשון, 6 בדצמבר 2015

משרד החקלאות במהלך מהפכני: דירוג מוצרי מזון על פי יחס יצרנים לבעלי חיים

המטרה כפולה: קידום רווחת בעלי החיים ומידע צרכני חשוב
דירוג המפעלים יבוצע על ידי מפקחי משרד החקלאות, הציון ינוע בין 1 ל- 5 כוכבים, דירוג המפעלים יפורסם לציבור.

"מדובר בבשורה של ממש", אומר שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, "הכנסת מדד של רווחת בעלי חיים למוצרי מזון תעודד את המפעלים להקפיד יותר על תקנות צער בעלי חיים, ותיתן לצרכן מידע חשוב לפני שהוא מחליט איזה מוצר לקנות. אני מאמין ומקווה שתהיה למהלך השפעה ארוכת טווח הן על תעשיית המזון והבקרה הפנימית, והן על ההרגלים הצרכניים של כולנו"

להמשך קריאה

יום שלישי, 24 בנובמבר 2015

מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם

המחקר שיוצג  בכנס השנתי ה- 27 למדעי הבקר, מוכיח כי האומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני האדם. כולנו מכירים זה מכבר את מעלותיה של חומצת השומן אומגה 3, כגורם המסייע בהפחתת הסיכון לחלות במחלות, משפר את כושר הקשב והריכוז, תורם להתפתחות ועוד. כעת, לאחר מחקר של מספר שנים מוכיחים לנו החוקרים: אומגה 3 טובה גם לפרים, ובפרט משפרת את פוריותם.

להמשך קריאה

שר החקלאות החליט למנות את פרופ' עבדאללה (עבד) גרה למנהל השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, החליט למנות את פרופ' עבד גרה למנהל השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות, ולאמץ את החלטת ועדת האיתור שהמליצה עליו מכל המועמדים שעמדו בפניה. המינוי יוגש לאישור הממשלה.
פרופ' גרה שימש כמנהל המכון להגנת הצומח וחבר הנהלת מינהל המחקר החקלאי (וולקני) במשרד החקלאות, לצד היותו חוקר בכיר במחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים. במהלך 30 שנות מחקרו בתחום, תרם פרופ' גרה לחקלאות בארץ באמצעות שכלול משמעותי של שיטות לזיהוי וירוסים בתוצרת צמחית ובהעברת המידע לשטח.
פרופ' גרה, יליד 1955, תושב כפר ג'ת במשולש, נשוי ואב לארבעה בנים, בעל דוקטורט בבוטניקה וברפואה מאוניברסיטת תל אביב.

להמשך קריאה 

יום שני, 23 בנובמבר 2015

על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות

לאחר הליכי בדיקה ממושכים בני ארבע שנים, סיימה רוסיה את בדיקותיה והחליטה לאשר את ייצוא מוצרי בשר עוף המפוקחים על ידי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר למדינתה. רוסיה מצטרפת למדינות מערביות רבות שאישרו לישראל לייצא מוצרים מן החי לתחומן, ביניהן ארה"ב, קנדה דרום אפריקה ו- 28 מדינות האיחוד האירופי.

להמשך קריאה 

יום שלישי, 17 בנובמבר 2015

על רקע עץ תמר אשר נפל על רכב בפתח תקווה בשל מזיק שתקף אותו, מתריע משרד החקלאות לקראת החורף מפני נפילת עצים

עץ תמר (דקל) נפל בגינה פרטית בעיר פתח תקווה על רכב חונה והסב לו נזק רב לפני מספר ימים. בנס לא היו נפגעים בנפש (מצ"ב תמונה). על רקע זה, חוזר ומתריע משרד החקלאות כי יש ערים בישראל שבכל דקה יכולים ליפול בהן עצים על עוברים ושבים. לדברי משרד החקלאות, הסיבה נעוצה בחיפושית אחת קטנה שאוכלת את העץ מבפנים, עד שהוא נרקב וקורס. לחיפושית קוראים חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera, Curculionidae והיא תוקפת בעיקר עצי תמר, הנפוצים במיוחד ברחובות הערים השונות.

להמשך קריאה

יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

מפקחי משרד החקלאות חשפו בסוף השבוע כ- 100 ק"ג בשר בקר שהוסלק בתוך טרקטור סמוך לטול כרם

מפקחי  היחידה  המרכזית  לאכיפה  וחקירות  של   משרד  החקלאות   ופיתוח  הכפר, חשפו במהלך סוף השבוע ניסיון נוסף להברחת כ- 100 ק"ג בשר בקר משטחי הרשות הפלסטינית לישראל, בסמוך למחסום טול כרם. הנתפס, נהג טרקטור, תושב טול כרם בשנות ה- 60 לחייו, הגיע אל המחסום ונעצר לבדיקה שגרתית. במבט ראשון עגלת הטרקטור נראתה ריקה, אך עד מהרה התגלה הבשר. הנהג נעצר לחקירה במקום, והבשר הועבר להשמדה על פי  צו רופא וטרינר.
רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "תפיסות הבשר המוברח מבוססות על מידע מודיעיני רחב המאפשר לאנשי היחידה לאתר משאיות המבריחות בשר או כל תוצרת חקלאית אחרת,  גם כאשר למשאיות מראה תמים לחלוטין".
ממשרד החקלאות נמסר, כי חל איסור על העברת מוצרים מן החי מהאוטונומיה עקב חשש לבריאות הציבור וכן, חל איסור על הפעלת מפעלי בשר ללא אישור ופיקוח. במשרד מבקשים מהציבור להקפיד לרכוש בשר במקומות מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד על מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה וסימון של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף. 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, אירח את סגן ראש ממשלת סין Wang Yang וסגן שר החקלאות הסיני Yu Xinrong לביקור. במסגרת הביקור נחתמה תוכנית פעולה משותפת לחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחום החקלאי

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, אירח בחמישי את סגן ראש ממשלת סין Wang Yang וסגן שר החקלאות הסיני Yu Xinrong לביקור. במסגרת הביקור חתמו שר החקלאות הישראלי וסגן שר החקלאות הסיני על תכנית פעולה משותפת לחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחום החקלאי. טקס החתימה התקיים בלשכת שר החקלאות בקריה החקלאית. ההסכם כולל, בין היתר, קבוצת עבודה משותפת לקידום ויישום שיתוף הפעולה, חיזוק הסחר בין המדינות, מיזמים משותפים ועוד. הרקע לחתימת ההסכם היה פגישתם של שרי החקלאות של שתי המדינות, אשר התקיימה בחודש אוגוסט האחרון בבייג'ינג, במסגרתה סיכמו השניים להרחיב את שיתוף הפעולה בין המדינות. תכנית העבודה מתבססת על שיתוף הפעולה החקלאי הקיים במגוון תחומים: מקצועי, מדעי ומסחרי.

להמשך קריאה                          

יום חמישי, 12 בנובמבר 2015

מפקחי משרד החקלאות חשפו שלושה חתולי ים האסורים לדייג וכ- 100 ק"ג דגים ברכב במחסום סמוך לטול כרם

מפקחי  היחידה  המרכזית  לאכיפה  וחקירות  של   משרד  החקלאות   ופיתוח  הכפר, חשפו במהלך סוף השבוע במחסום "אבני חפץ", הסמוך לטול כרם, ניסיון הברחה של חתולי ים, האסורים לדייג ברכב להובלת דגים, וכ- 100 ק"ג דגי דניס ובורים המצריכים מהנהג היתר לשם הובלתם, אשר לא היה באמתחתו. הרכב נעצר לבדיקה במחסום, והמפקחים גילו את המטען הרב. הנהג הועבר לחקירה, הדגים הועברו להשמדה בצו רופא. החקירה מתנהלת בשיתוף רשות הטבע והגנים, לאור עבירות דייג של דגים מוגנים.

רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות: "מתפיסה לתפיסה אנו מגלים שיטות חדשות ומקרים שלא עלו בדעתנו. יחד עם זאת, מפקחי היחידה עובדים לילות כימים, ובודקים כל דבר הנראה בעינם כחשוד, במטרה לשמור על בריאות התושבים, לחזק את האכיפה ולוודא כי כל מקורות המזון המשווקים נמצאים תחת פיקוח".
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקשים מהציבור להקפיד לרכוש בשר במקומות מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. בנוסף, יש להקפיד על מוצר באריזה מקורית, סגורה ונקייה עם התוויה וסימון של תאריך ייצור ותאריך פג תוקף.                                      

מפקחי משרד החקלאות חשפו מספר רב של גזעי עץ ענקיים שנכרתו ללא רישיון ויועדו למכירה לצורך הסקה

במסגרת פעילותם של מפקחי הסיירת הירוקה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובשיתוף משטרת ישראל נתפסו שלושה אנשים תושבי אזור הצפון כשעל רכבם גזעי עץ ענקיים, שנכרתו מעצי אקליפטוס בקוטר של כ- 100 ס"מ כל אחד. העצים נכרתו ללא רישיון, ועל- פי החשד יועדו להימכר כעצים להסקה.
העצים נכרתו באזור נחל הירדן ליד קיבוץ גדות והועברו ברכב הנתפסים. לאחר סיומה של הבדיקה בשטח, הועברו הכורתים לחקירת המשטרה, גזעי העץ והציוד הוחרמו. עם סיום החקירה יוחלט אילו צעדים משפטיים יינקטו נגד הנתפסים.
פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, חגי שניר: "במהלך השנים האחרונות אנו עדים לעלייה בהיקפי האכיפה כנגד כורתי עצים ללא היתר וקנסות גבוהים הוטלו זה מכבר על עבריינים רבים. הגברת המודעות הציבורית לצורך בקבלת רישיונות לכריתת עצים מחד, והחמרת האכיפה נגד כורתים ללא היתר מאידך, הינו סממן מובהק לחשיבות להם זוכים העצים בקרב הציבור הרחב בשנים האחרונות".

יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

במטרה למנוע כפל רגולציה ולהפחית את עלויות ייצור המזון מן החי בישראל, חילקו מחדש משרדי החקלאות והבריאות את סמכויות הפיקוח על מזון בישראל לקראת הקמת תאגיד סטטוטורי

במטרה למנוע כפל רגולציה ולהפחית את עלויות ייצור המזון מן החי בישראל, חילקו מחדש משרדי החקלאות והבריאות את סמכויות הפיקוח על מזון בישראל לקראת הקמת תאגיד סטטוטורי חדש משותף למשרדי החקלאות והבריאות שיפקח על ייצור, הפצה ומכירת מזון מן החי כגון בשר בקר, בשר עוף ודגים.

להמשך קריאה

יום רביעי, 21 באוקטובר 2015

משרד החקלאות מתריע: שביתת הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות תפגע באספקת מזון לציבור

הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות הכריזו על סכסוך עבודה בעקבות יוזמת חקיקה של הממשלה לשפר ולייעל את הפיקוח על מזון מן החי באמצעות הקמת תאגיד סטטוטורי חדש משותף למשרדי החקלאות והבריאות, שיעסיק רופאים וטרינריים בפיקוח על ייצור, הפצה ומכירת מזון מן החי כגון בשר בקר, בשר עוף ודגים

להמשך קריאה

יום חמישי, 15 באוקטובר 2015

מפקחי משרד החקלאות סיכלו אמש הברחת ביצים ובשר בקר באזור טול כרם

בעקבות רצף האירועים בימים האחרונים וההחלטה להגביר את האבטחה בכלל ובקו התפר בפרט, מזהים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ירידה משמעותית במספר ניסיונות ההברחה והזיוף של מזון. נתונים מראים כי בחודש מתמודדים מפקחי המשרד עם כ- 50 אירועי הברחת מזון בממוצע, בימים האחרונים עדים במשרד לירידה של כ- 60% בניסיונות ההברחה של מוצרי מזון.

להמשך קריאה

יום שלישי, 13 באוקטובר 2015

משרד החקלאות משיק קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים בערבות מדינה

החקלאות הישראלית מתמודדת בחודשים האחרונים עם המשבר הכלכלי העולמי והמקומי. בעקבות המשבר נקלעו חקלאים לקשיים בשל ירידת שערי המטבע, המיתון העולמי והרעה בתנאי הסחר. כתוצאה מכך חקלאים העוסקים בייצוא תוצרת חקלאית טרייה, נקלעו לבעיות תזרים ולקשיים כלכליים. יחד עם זאת, קיים כשל בשוק בהקצאת האשראי לסקטור החקלאי הנובע, בין היתר, מחוסר יכולתם של החקלאים לספק בטחונות לבנקים. במטרה לסייע לחקלאים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף החשבת הכללית במשרד האוצר, השלים בימים אלה את הקמתה של קרן הלוואות ייעודית לענף החקלאות.

להמשך קריאה

יום חמישי, 8 באוקטובר 2015

משרד החקלאות משנה ומרחיב את שיטת חלוקת רישיונות הייבוא לעגבניות הפטורים ממכס לכל מדינות העולם

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מרחיב את חלוקת רישיונות הייבוא לעגבניות הפטורים ממכס לכל מדינות העולם (בהתאם לחוק). עם זאת, בכדי לא לפגוע בחקלאים מחד, ולמנוע הצפה בשוק אשר "תרתיע" את היבואנים מאידך, המכסות יוגבלו עד 1,500 טון לשבוע בהתאם לצורך. כבר היום החלו להיכנס מכולות מטורקיה.
להמשך קריאה

יום שלישי, 8 בספטמבר 2015

מפקחי משרד החקלאות החרימו כ- 70 בעלי כנף וארנבים אשר הוחזקו במחנק וצפיפות ויועדו להימכר ב"שוק הציפורים" בכפר קאסם

מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר קיימו בסוף השבוע פעילות אכיפה שגרתית ב"שוק הציפורים" בכפר קאסם, בשיתוף עמותת תנו לחיות לחיות, לבדיקת תנאי החזקת בעלי החיים הנמכרים בשוק ובסביבתו, רווחתם ובריאותם.

יום שני, 7 בספטמבר 2015

שר החקלאות, אורי אריאל, נוקט בכל הצעדים האפשריים להורדת מחירי הירקות והפירות. פתח את היבוא מירדן ומדינות העולם והורה על הסרת כל מגבלות המכס על יבוא ירקות לישראל

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: ״לצערי עקב החמסין נוצר מחסור בירקות ופירות והמחירים עולים. זאת מציאות שאנו מנסים למנוע במיוחד ערב החגים ועל כן הנחיתי את אנשי משרדי לאפשר בעת הזאת ובקלות רבה יותר ייבוא אינטנסיבי של פירות וירקות מירדן ומדינות העולם על מנת להתגבר על המחסור ולהוריד חזרה את המחירים וכל זאת תוך הקפדה לא לפגוע בחקלאים ובתוצרת הישראלית״

להמשך קריאה

יום חמישי, 2 ביולי 2015

הקרב על הפיקוס – פקיד היערות במשרד החקלאות דורש לשמר עץ פיקוס ותיק ועצום בתוואי הרכבת הקלה בתל אביב

במסגרת העבודות על הרכבת הקלה בגוש דן, מבצע פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בקרה על תוכניות נתיב הרכבת בהתייחס לעצים בתוואי המסילה והתחנות. במסגרת הבקרה שנעשתה על הקו האדום של הרכבת, מתוך מסמכי סקר העצים עולה כי בתחנת שאול המלך, הממוקמת ברחוב מנחם בגין, סומן עץ פיקוס השדרות כמיועד לכריתה, בגלל רצון להרחיב את הכביש על חשבון המדרכה והעץ, הנטוע בה. לדעת פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המדובר בעץ בן עשרות שנים, עצום בגודלו, בעל נוף ברוחב 18 מ', המתנשא לגובה של 15 מ', מדובר בעץ משמעותי מאוד, הנראה למרחוק, וזכה לציונים המקסימאליים בערכו לסביבה. לדעת פקיד היערות במשרד החקלאות מדובר במופע חד פעמי של עץ יוצא דופן – ועל כן הוא ראוי לשימור.

להמשך קריאה

יום רביעי, 1 ביולי 2015

מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד

מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד. האריזות היו ללא תווית עם פרטי היצרן והיבואן, וללא אישור הפיקוח של משרד החקלאות, ונמכרו ללא היתר. מחקירת בעל החנות עולה כי החשוד רכש את האריזות הריקות משוק כפר קאסם, ומילא אותן בחנותו במזון ציפורים שרכש בנפרד. המטרה: שיווק מזון מאיכות נמוכה יותר באריזות של מזון פרמיום.

להמשך קריאה

יום ראשון, 28 ביוני 2015

בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית

בית משפט השלום בתל אביב, בשבתו כוועדת ההכרעה לפי הוראות חוק ההתיישבות החקלאית, הפקיע קרקע מחקלאי, תושב כפר יעבץ, לאור העבודה שעשה בה "שימוש חורג" כמשמעו בחוק.
מטרת החוק היא מניעת העברת זכויות מתיישב בקרקע לאדם אחר. קרי, חוק ההתיישבות נועד למנוע ולעקור את התופעה שבה חקלאים, שקיבלו מהמדינה רשות להשתמש בקרקע חקלאית, המצויה בבעלות המדינה, לשם עיבוד עצמי להעביר לצד שלישי את הזכויות בה, בכל צורה שהיא. העברה שכזאת נחשבת "שימוש חורג" האסור על פי החוק. החוק נחקק בכדי להבטיח כי חקלאים לא ינצלו לרעה את הפריבילגיה שניתנה להם מהמדינה לשם עשיית עושר, במקום מטרות ההתיישבות החקלאית.

בתביעה שהגיש הממונה על חוק ההתיישבות החקלאית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נגד תושב כפר יעבץ עולה כי באותו מקרה הקנה הנתבע זכות עיבוד וגידול ללא היתר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל לאדם אחר (מתקשר) בהסכם רנטה לצורך גידול תותים.
להמשך קריאה

יום שלישי, 23 ביוני 2015

מפקחי משרד החקלאות, בסיוע עמותת "תנו לחיות לחיות", החרימו 14 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים בבית ששימש כחוות הרבעה לגורי כלבים בכפר יונה

לאור תלונות רבות שהתקבלו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובעמותת "תנו לחיות לחיות" נגד תושבת כפר יונה המחזיקה בביתה כלבים למטרות הרבעה, נערכו מספר ביקורות במקום. ממצאי הביקורות לא תאמו את תקנות צער בעלי חיים, ועל אף פניות חוזרות ונשנות לבעלים לתקן את הליקויים, הם לא תוקנו, תוך גרימת סבל רב ומיותר לבעלי החיים, והפרה של חוק צער בעלי חיים.
להמשך קריאה

יום שני, 22 ביוני 2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נתוני החקלאות לשנת 2014 וסוקר את המדדים והמחירים של ייצור המזון הטרי בישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נתוני החקלאות לשנת 2014 וסוקר את המדדים והמחירים של ייצור המזון הטרי בישראל.
מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של מצרכים ושירותים המייצגים תצרוכת ממוצעת של משק בית. מדד תוצרת חקלאית טרייה נמדד על פי השתנות מחירי מוצרי חקלאות טרייה לצרכן. מדד המחירים לתוצרת החקלאית הטרייה ירד בשנת 2014 ב- 0.8%, בהשוואה לשנת 2013. לעומתו, מדד המחירים הכללי לצרכן עלה ב- 0.5%. בפירות וירקות טריים נרשמה ירידה של 0.3% במדד, לעומת שנת 2013. מחירי הירקות ירדו, לעומת התייקרות במחירי הפירות. מחירי הפירות והירקות מאופיינים על ידי תנודתיות גדולה הנובעת בעיקר משינויים בהיצע.

להמשך קריאה

יום שלישי, 9 ביוני 2015

משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד השר אורי אריאל: "אנקוט אפס סובלנות על פגיעה בבעלי חיים"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בראשות השר אורי אריאל, הורה על הפסקת פעולות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד בשל חשד להפרות של חוק צער בעל חיים ותקנות שחיטת בהמות, וזימן את האחראי לבית המטבחיים לשימוע. המדובר בבית המטבחיים הגדול בישראל. ההוראה להפסקת פעולות השחיטה במפעל ניתנה בסוף השבוע לאחר ביקורות שנערכו במקום, אשר מצאו, בין השאר, ליקויים בפריקת בעלי החיים בעת הגעתם לבית המטבחיים, דבר הגורם למעידות ונפילות. עוד נמצא כי מצב התחזוקה וניקיון המכלאות אינו ראוי ועלול לגרום לסבל מיותר לבהמות. בנוסף, נמצא כי מצלמות הפיקוח המותקנות במקום על פי דרישת המשרד אינן מופעלות על פי הנחיות המשרד. לא זו בלבד, נודע למשרד כי דיווח שניתן לו על ידי האחראי למקום אינו מדויק. לפיכך, פתיחת בית המטבחיים מחדש מותנית בתיקון הליקויים במקום והליך שימוע ובירור מול עובדי המקום. להמשך קריאה 

יום ראשון, 7 ביוני 2015

שר החקלאות, אורי אריאל, ביקר היום בעמותת "תנו לחיות לחיות" במטרה להכיר מקרוב את פעילותה והמשך שיתוף הפעולה בין המשרד לעמותות למען בעלי חיים


בהמשך לישיבות עבודה ולסיורים שעושה שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, בגופים השותפים לעשייה בתחומי החקלאות הישראלית, ביקר השר היום (יום א', 7.6.15) בבית המחסה של עמותת "תנו לחיות לחיות" בכפר רות (ליד מודיעין) במטרה להכיר את ההנהלה, ללמוד על העמותה ועל דרכי טיפולה בבעלי החיים ולשמוע מהם את המצוקות ואת האתגרים המרכזיים העומדים בפניהם בקידום מטרותיהם. מטרות שמשרד החקלאות רואה בהן מטרות משותפות.

להמשך קריאה

חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב – הצעתו של שר החקלאות לתיקונים בחוק צער בעלי חיים אושרה בוועדת שרים לחקיקה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם שורת תיקונים לחוק צער בעלי חיים הנוגעים לאופן יישום החוק ואכיפתו. היום (7.6.15) אושרו שורת תיקונים שהגיש שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, לוועדת שרים לענייני חקיקה. תזכיר החוק הופץ לפני מספר חודשים להערות הציבור, ועתה הוא מובא לאישור הוועדה.
התיקון לחוק קובע חובה נרחבת על בעלים של בעל חיים או על המחזיק בו, למנוע התעללות בו ולספק לו את צרכי מחייתו ולדאוג לבריאותו, המוגדרת כחובה בסיסית של בעלים או מחזיק של בעל חיים לתת לבעל החיים שבחזקתו טיפול ראוי ולדאוג לצרכיו. הפרת הוראה זו תהווה עבירה פלילית אם נגרם לבעל החיים סבל. אישור הצעת החוק יאפשר להעמיד לדין לא רק את מי שהתעלל בבעלי החיים במעשה אקטיבי, אלא גם מי שהתעלל במחדל. בנוסף, תיקון החוק יאפשר הטלת אחריות פלילית על תאגיד המחזיק או אחראי על בעל חיים בגין הפרת החובה האמורה. להמשך קריאה

הממשלה אישרה את בקשת שר החקלאות, אורי אריאל, למנות את שלמה בן אליהו למנכ"ל המשרד

הממשלה אישרה היום את מינויו של עו"ד שלמה בן אליהו למנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישיבתה השבועית.
בן אליהו, אשר שימש בשנתיים האחרונות, כמנכ"ל משרד הבינוי, הוביל שינוי מרכזי בשוק הדיור בישראל תוך הובלת רפורמות בשוק הנדל"ן, בראשן "מחיר מטרה" ושבירת שיא השיווקים בכל הזמנים בשנת 2014.
עם החלפת הממשלה ומעבר השר אריאל למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ביקש השר אריאל מבן-אליהו לשקול שנית את הודעת פרישתו מהשירות הציבורי ולהמשיך עמו למשרד החדש. האחרון נעתר לבקשת השר.
עו"ד שלמה בן אליהו (60), נשוי פלוס 4, כיהן כמנכ"ל משרד הבינוי, מ"מ מנכ"ל חברת מוריה, מנכ"ל החטיבה להתיישבות ומנהל מנהל מקרקעי ישראל.
השר אורי אריאל ברך את עו"ד שלמה בן אליהו: "שלמה הוא נכס אדיר למערכת הציבורית, ואני שמח שהוא נענה לבקשתי להמשיך ולכהן כמנכ"ל משרד החקלאות. אנו עומדים בפני תקופה מאתגרת בענף החקלאות שבה נוביל רפורמות משמעותיות בענף המזון ויוקר המחיה, לצד שמירה ופיתוח החקלאות במדינת ישראל. אני בטוח שהוא יצעיד את המשרד בצורה הטובה ביותר כפי שעשה במשרד הבינוי".

החוק שיעשה סדר בנזקי השיטפונות: שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, הביא לאישור ועדת השרים לחקיקה תיקון מקיף לחוק הניקוז

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, יביא היום (7.6.15) לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקון מקיף ל"חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות". חוק הניקוז החדש נועד להביא פתרון יסודי ומקיף להסדרת הניקוז בכל הארץ, ולמנוע פגיעה ברכוש ובנפש, וכן למנוע מפגעים בריאותיים וסביבתיים, לשמור על הטבע ולנצל באופן יעיל את הנגר לטובת משק המים. החוק קובע שינויים מבניים בתחום הניקוז בכדי לייעל את הטיפול בהסדרת הניקוז בישראל. הצעת החוק אושרה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, ועל מנת להחיל עליה דין רציפות, היא מובאת עתה בפני ועדת שרים, לאחריה תוכל לעבור לדיון בוועדת הכלכלה טרם העברתה לקריאות שנייה ושלישית במליאה.
להמשך קריאה

יום חמישי, 4 ביוני 2015

שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה הצעת חוק לפתיחת ענף הדבש בפני דבוראים חדשים תוך הפחתת גובה האגרות למגדלים, במטרה לעודד את התחרות בענף ולהביא להורדת מחירי הדבש לצרכן

הרגולציה בענף הדבש במדינת ישראל עוגנה עד כה בצווים מיושנים המבוססים על הכרזת מצב חירום (צו הדבש משנת 1977 ותקנות משנת 1968). בהתאם להנחיות בית המשפט העליון והכנסת בדבר החלפת צווים המבוססים על מצב חירום בענפי המשק השונים בחקיקה מודרנית, נוצרה הזדמנות לגיבוש מדיניות חדשה בענף הדבש. הצעת ההחלטה שהגיש הבוקר (7.6.15) שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, לוועדת שרים לחקיקה, מאמצת מדיניות חדשה שתאפשר את התייעלות של ענף הדבש תוך הפחתת העומס הביורוקרטי ועידוד כניסת דבוראים חדשים לענף, לטובת הגברת התחרות והפחתת המחירים לצרכן. הצעת החוק אושרה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, ועל מנת להחיל עליה דין רציפות, היא מובאת עתה בפני ועדת שרים לחקיקה. לאחר הליך זה, תוחזר הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לקראת העברתה לקריאות שנייה ושלישית במליאה. להמשך קריאה 

חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב - שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקונים לחוק צער בעלי חיים

אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר: ״מקרי התעללות בבעלי חיים, שלצערי גוברים בחודשים האחרונים, ראויים לטיפול ביד קשה ובענישה משמעותית. הצעת החוק מגלמת שינויים מתבקשים בחוק, שיאפשרו להגביר את האכיפה והענישה ולמנוע התעללות בבעלי החיים״

יום רביעי, 27 במאי 2015

האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?

משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת התוצרת האורגנית בישראל: איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? כמה דונמים מגודלים? ועוד

להמשך קריאה

יום רביעי, 20 במאי 2015

לאור שני מקרי הכלבת שהתגלו בכלבים שנאספו מהצפון בימים האחרונים: משרד החקלאות חוזר ומדגיש כי אין לאסוף הביתה כלבים משוטטים

לאור שני מקרי הכלבת שהתגלו בימים האחרונים, האחד בחיפה והשני בתל-אביב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שב ומדגיש לציבור שלא לאסוף הביתה כלבים משוטטים. כלבים יש לאמץ רק מכלביות מסודרות של רשויות מקומיות ועמותות. בנוסף בעלי הכלבים נדרשים להקפיד ולחסנם מדי שנה נגד כלבת (על פי חוק) ולטייל עם כלבים ביתיים ברצועה. שחרור כלבים באופן חופשי, עלול להביאם במגע עם בעלי חיים אחרים החולים בכלבת, ובכך להכניס את המחלה הביתה, באמצעות הכלב הביתי ולסכן את בני המשפחה.
להמשך קריאה

יום שלישי, 19 במאי 2015

ישראלי ממוצע צרך בשנת 2014 כ- 174 ליטר חלב, המהווים כ- 870 כוסות חלב

תנובת הפרה המקומית היא הגבוהה בעולם ועומדת על 12,083 ק"ג חלב לפרה בשנה. הישג זה יש לזקוף בראש ובראשונה לרפתני ישראל, וכן למערכות המחקר וההדרכה המלוות אותושר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: ״תפוקת החלב הישראלי היא מהגבוהות בעולם. מדובר בתוצאה ישירה של יעילות לצד טכנולוגיה ישראלית מתקדמת פרי פיתוח מכוני המחקר הישראליים המתקדמים. נמשיך לפתח ולקדם פיתוחים כאלה, וכן בכוונתי לפעול על מנת להגביר את ההשקעה במחקר, וכן לפעול להגברת הייצוא שלה לעולם הרחב״
להמשך קריאה

יום ראשון, 17 במאי 2015

משרד החקלאות, בשיתוף עמותת "תנו לחיות לחיות", פינה 46 כלבים ו- 21 חמורים מבית פרטי של בעלי כלבייה במושב קדרון

לאור תלונות רבות שהתקבלו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נגד בעלי עמותת "חבר על ארבע" אודות כלבים המוחזקים בביתם הפרטי במצב קשה ובתנאי זוהמה וצחנה, פעלו מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף עם עמותת "תנו לחיות לחיות" לפינוי הכלבים. הפינוי שבוצע בסוף השבוע האחרון בא בעקבות מספר ביקורות שנערכו במקום בחודשים האחרונים בהן הממצאים היו קשים במיוחד. על אף פניות חוזרות ונשנות לבעלים לתקן את הליקויים, הם לא תוקנו, תוך גרימת סבל רב ומיותר לבעלי החיים שבמקום. בפועל פונו 46 כלבים ו- 21 חמורים.
להמשך קריאה

טקס חילופי שרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בקריה החקלאית בבית דגן נערכו היום (17.5.15) חילופי שרים בין יאיר שמיר, השר היוצא לבין אורי אריאל, השר הנכנס.
שמיר, שנפרד מהמשרד לאחר שנתיים אמר: "העובדה, שגם אבי כיהן מספר חודשים כשר החקלאות, הנה מעין סגירת מעגל בחיי. עם כניסתי למשרד החקלאות גיבשנו חזון שבמרכזו , פיתוח חקלאות מתקדמת וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות, לצד העצמת התרומה הכלכלית של החקלאות למשק הלאומי. אני מעביר לך, אורי, את המשרד החשוב הזה, וכן את התפקיד החשוב הנושא הבדואים ומאחל לך הצלחה. הצלחתך תהיה הצלחתה של מדינת ישראל".
המשך קריאה

יום חמישי, 7 במאי 2015

נערך הכנס הראשון להצגת 40 מיזמים הפעילים ברחבי הארץ שהוקמו בעקבות המיזם "שומרים על העצים", שהשיק משרד החקלאות לפני כשנה

"שומרים על העצים", מיזם שהושק לפני כשנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי אגף יער ואילנות, במטרה להגביר את המודעות בקרב הציבור הישראלי ולהרחיב את הידע של ילדים ומבוגרים כאחד, בנושא ההגנה על העצים, שימורם וטיפוחם.
כעבור שנה מאז השקת המיזם, נערך היום בקריה החקלאית בבית דגן, הכנס הראשון של המיזם ובו הוצגו המיזמים הפעילים בארץ שהוקמו בעקבות "שומרים על העצים", במיזמים עסקו עשרות גופים שונים בארץ במטרה לחשוף את הציבור הישראלי לחשיבות העצים, להכיר את העצים ואת תרומתם לאדם דרך פעילויות חינוכיות עם ילדים ומבוגרים.

להמשך קריאה

יום רביעי, 6 במאי 2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר עצר ייבוא ביצי מאכל מטורקיה במקביל, מארח השבוע את מקביליו ברשות הפלשתינאית להשתלמות בנושא ניתוח סיכונים בשפעת העופות, בהדרכת אנשי מקצוע מארה"ב

בשל התפרצות מחלת שפעת העופות במדינות שכנות, ובמטרה לשמור על בריאות הציבור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר עצר אמש ייבוא ביצי מאכל וביצי רבייה מטורקיה אחרי שאותרה המחלה במדינה. יצוין כי, על פי ארגון הבריאות העולמי, לא קיים סיכון לבריאות הציבור מאכילת ביצים לאחר שעברו טיפול בחום. להמשך קריאה

יום שלישי, 5 במאי 2015

משרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטה

לרגל שנת השמיטה תשע"ה (2014-2015) אשר החלה בראש השנה האחרון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם מדי חודש את מחירי הירקות המיובאים לציבור הצורך בשנת השמיטה ירקות ופירות שגודלו מחוץ לאדמת הארץ שלא בהיתר מכירה. דיני השנה השביעית לשומרי שמיטה חלים בשלב הראשון בעיקר על סוגי הירקות השונים. האיסור באכילת פירות נקבע על פי שלב החנטה של הפרי, כך שרוב הפירות יהיו אסורים רק בשנה הבאה.  להמשך קריאה

יום שני, 27 באפריל 2015

משרדי החקלאות והכלכלה: תכנית חדשה לחקלאים תעניק תמיכה נרחבת של כ- 200 אלף ₪ לסיוע בליווי עסקי ושיווקי ומגוון הטבות נוספות לקידום התארגנויות חקלאים

מטרת תכנית הסיוע לחקלאים, שמובילים משרדי החקלאות והכלכלה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לסייע לחקלאים ליהנות מכל היתרונות של עסק חקלאי גדול * האמצעים: שיפור יכולות הביצוע, העצמת כושר התחרות ותמיכה כספית בהתארגנויות חקלאים * במסגרת התכנית יקבלו החקלאים שירותי ייעוץ מקצועי בתחומים מגוונים ובמחיר אטרקטיבי, וכן סיוע במימון צעדי שיפור והתייעלות להמשך קריאה

מפקחי משרד החקלאות תפסו אמש דייג שדג בכנרת ללא רישיון, באמצעות רשת דייג וסירה

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, תפסו אמש במהלך פעילות אכיפה שגרתית בכנרת, דייג שדג ללא רישיון בסירת גומי ובעזרת רשת דייג. במסגרת פעילות היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות בכנרת מתבצעת אכיפה ימית וחופית שוטפת בכנרת לתפיסת דייגים הפועלים ללא רישיונות, על מנת למגר דיג לא חוקי באזור.
מפקחי משרד החקלאות עצרו את החשוד וגילו שאין ברשותו רישיון דיג, למרות זאת, החשוד עשה שימוש ברשת דיג. בסירה נמצאו מספר דגים בודדים מסוג אמנון ובורי. החשוד, תושב נצרת עילית, בשנות ה- 30 לחייו, נחקר והודה בחשדות, ציודו הוחרם ונפתחו נגדו הליכים משפטיים.
יצוין, כי הנתפס לא דג באזור האסור בדיג בכנרת בתקופת רביית הדגים. במקביל, המשרד מבצע בימים אלו אכיפה מוגברת באזורי הרבייה בכדי להבטיח ריבוי טבעי של דגי הכנרת בעונת הרבייה.
רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות: "מפקחי היחידה פועלים לאכיפת פקודות הדיג בכנרת תוך כדי שילוב כוחות עם יחידות אכיפה נוספות, בכדי למגר את העיסוק הלא חוקי בדיג, לאכוף את חוקי הדיג הקיימים ולהבטיח את המשך הקיום של משאב דגה פורה וזמין".

יום ראשון, 19 באפריל 2015

משרד החקלאות עצר לחקירה תושב הצפון שתועד מקיים יחסי מין עם כלב

בעקבות תלונה שהגיעה למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אודות סרטון וידאו שהופץ באינטרנט בימים האחרונים באופן נרחב (ויראלית), בו נצפה אדם מקיים יחסי מין עם כלב, יצאו מפקחי המשרד לבדוק את נסיבות המקרה בחשד להפרת חוק צער בעלי חיים.
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר התחקו אחר צלם הסרטון ופנו אליו בכדי לקבל פרטים על זהות המצולם ומקום מגוריו. עם קבלת המידע, יצאו צוותים של המשרד למקום. במקום התברר כי הכלב אינו שייך למצולם בסרטון, ומכאן אין צורך לקחתו ממנו. במקביל, אותר הבעלים של הכלב ומחקירת המקרה עולה כי בעלי הכלב הנם שכנים של המצולם, וכי האחרון פיתה ככל הנראה את הכלב לבוא עמו באמצעות בשר. הכלב נמצא עתה אצל בעליו, שהונחה לא לאפשר לו לשוטט ללא רצועה, כנדרש בחוק. המצולם תושב הצפון, בשנות ה- 50 לחייו, הודה בחקירתו המצולם במעשה.
ד"ר נירית צפורי-ברקי, סגנית הממונה על חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "בסרטון שהופץ ברשת באופן ויראלי בימים האחרונים, נראה אדם בוגר מכריח כלב לקיים עמו יחסי מין. הכלב אמנם מכשכש בזנבו בתחילה, ככל הנראה בשל שקית המזון שחשב שיקבל, אך במהרה כשכוש הזנב התחלף לכשכוש קטן בין רגליו, דבר המעיד על פחד. נראה כי מדובר, לכאורה, במקרה של ניצול חסר ישע".

יום שלישי, 14 באפריל 2015

החביא שתי לטאות נדירות בתוך הגרביים בניסיון להכניס אותם לארץ בצורה לא חוקית

מידע מודיעיני התקבל על הברחת לטאות נדירות שצפויה להגיע לישראל בתוך מזוודה אישית של נוסע צעיר תושב הצפון בשנות ה- 20 לחייו שיגיע בטיסה מהולנד. הנוסע הגיע אמש בטיסה מהולנד ועבר במסלול הירוק, כאשר נעצר לבדיקה על ידי בודקי המכס בעקבות מידע מקדים שהועבר להם על ידי מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. להמשך קריאה

מפקחי משרד החקלאות סיכלו הברחת 300 ק"ג גבינות משטחי הרשות הפלשתינאית לירושלים, שהועברו ברכב מסחרי של "דואר ישראל"

לפני כחודש במהלך פעילות שגרתית של מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) של משרד החקלאות בשיתוף שוטרי מג"ב במעבר חיזמה, באזור עוטף ירושלים, עצרו לבדיקה רכב מסחרי אשר עובד בשירות "דואר ישראל" בהובלת חבילות דואר משטחי הרשות הפלשתינאית לישראל. במהלך הבדיקה נמצא כי בין חבילות הדואר, הוסתרו חבילות עם כ- 250 ק"ג גבינות. הגבינה הושמדה בצו רופא וטרינר, הנהג נחקר ובחקירה טען כי התבקש להעביר את החבילות לייצוא לחו"ל.
אמש, הפקחים במעבר זיהו את הרכב החשוד שעשה את דרכו משטחי הרשות הפלשתינאית לישראל ועצרו אותו לבדיקה. בבדיקה גילו בתוך הרכב כ- 300 ק"ג גבינות ארוזות בחבילות ועטופות בניילון בדומה לחבילות המיוצאות לחו"ל. הגבינות הובלו ללא היתרים, ללא תעודות בריאות, ללא קירור ובתנאים שאינם מתאימים להובלת מוצרים מן החי. להמשך קריאה

יום שני, 13 באפריל 2015

משרדי החקלאות והאוצר, בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל הגיעו לסיכום לגבי תכנית סיוע חדשה וייחודית בגובה 100 מיליון ש"ח להשקעות של הנמצאים באזורי עדיפות לאומית

במסגרת התכנית החדשה, יזכו חקלאים אשר יסבו את שטחי גידול הפלפל שלהם לגידולים אחרים למענקי מדינה בשיעור של 70%, במטרה להביא לפיזור הסיכונים של החקלאים בפריפריה ולהמשך קיום וצמיחה של ההתיישבות החקלאית. להמשך קריאה

יום שני, 30 במרץ 2015

עלייה בניסיונות ההברחה והזיוף של בשר וביצים בתקופת "לפני החגים" - בשבוע האחרון בלבד תפסו מפקחי משרד החקלאות 488,790 ביצים, 183 טון בשר בקר ועוף ו- 676 ק"ג גבינות

תקופת "לפני החגים" מאופיינת בדרך כלל בעלייה בניסיונות ההברחה של בשר שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינאית, עלייה בשחיטה שחורה וניסיונות זיוף והחתמה של ביצים. את העלייה בניסיונות תולים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בפוטנציאל הרווח הגבוה הקיים במוצרים אלה, ככל שהביקוש עולה. מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר משקיעים מאמץ רב בתקופה זו בכדי לסכל הברחות, שחיטה שחורה וזיוף של מוצרים מן החי לאור הסכנה הממשית לבריאות הציבור, שיש בצריכת מוצרים שיוצרו ונשחטו ללא פיקוח וטרינרי, ופועלים 24/7 במעברי מרחב התפר בין ישראל לרשות הפלשתינאית, במחסנים ובנקודות שיווק ועל סמך מידע מודיעיני. בשבוע האחרון בלבד נתפסו והושמדו בצו רופא וטרינר 488,790 ביצים, 183 טון בשר בקר ועוף ו- 676 ק"ג גבינות. להמשך קריאה

יום ראשון, 29 במרץ 2015

הושק פרויקט "תאומות" משותף לאיחוד האירופי ולישראל, שמטרתו לחזק את יכולות האבחון הווטרינרי בישראל

הוסף כיתוב
פרויקט "תאומות" משותף לאיחוד האירופי ולישראל שמטרתו לחזק את יכולותיו של המכון הווטרינרי ע"ש קמרון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל (26.3.15). הפרויקט, שממומן על ידי האיחוד האירופי, ויבוצע על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף מומחים מגרמניה והולנד, יתמקד בשיפור יכולות האבחון של מעבדות המכון, אסדרת החקיקה וייעול המבנה הארגוני. מטרת הפרויקט היא לשפר את עמידתה של ישראל בדרישות הבינלאומיות הנוגעות לניטור ולפיקוח על מחלות בעלי חיים ובריאות המזון של מוצרים מן החי המיועדים לציבור הרחב.  להמשך קריאה

יום חמישי, 26 במרץ 2015

משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014

לברדור, הגזע הפופולרי ביותר, צילום:DragoNika - Fotolia.com
עשור עבר מאז הוקם המרכז הארצי לרישום כלבים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מיום הקמת המרכז ועד היום, נרשמו יותר מ- 662,374 כלבים, מתוכם 383,181 כלבים חיים ומכשכשים בינינו היום. המרכז הארצי לרישום כלבים הוקם על מנת להסדיר את הפיקוח על כלבים במדינת ישראל וליצור מאגר נתונים אחד, כלל ארצי, הכולל בתוכו את פרטי כלל הכלבים הרשומים בישראל, מתוך דאגה לבריאות בעלי החיים והציבור. להמשך קריאה

יום ראשון, 22 במרץ 2015

משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות

בבדיקות שגרתיות שמבצע משרד החקלאות ופיתוח הכפר במשלוחי ביצי מאכל, נמצאו במשלוח שהגיע מטורקיה שאריות תרופות נגד טפילים ברמה שאסורה לשיווק בישראל. משלוחי ביצים המיובאים לישראל נבדקים מדגמית עם כניסתם לישראל. לאור הממצאים בבדיקות השגרתיות, הוחלט כי כלל משלוחי הביצים שיגיעו מאותו מקור יבדקו להימצאות שאריות תרופות, ולא באופן מדגמי כנהוג. במידה שימצאו שאריות אסורות כלשהן, לא יורשה שיווקן בישראל (השמדה או החזרה לארץ המקור). משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנחה את היבואנים להעביר לידיו את צפי היבוא לטווח הקרוב. להמשך קריאה

יום ראשון, 15 במרץ 2015

משרד החקלאות עושה סדר בשימוש בתוספי מזון במזון לבעלי חיים

החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, אשר יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אושר בכנסת בפברואר אשתקד (2014), וצפוי להיכנס לתוקף במרץ 2016. החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעל החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת"– "Farm to Fork". להמשך קריאה

יום חמישי, 12 במרץ 2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר אירח את שר החקלאות הדרום קוריאני לביקור רשמי בישראל, בפעם הראשונה מזה 18 שנה, במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, נפגש השבוע עם עמיתו הדרום קוריאני Dr. Lee Dong-Phil, במטרה לחזק את הידידות ארוכת השנים בין המדינות ולהדק את הקשרים ואת שיתוף הפעולה בתחומי הסחר ההדדי, המחקר החקלאי ובתחום העסקי.
להמשך קריאה

יום ראשון, 8 במרץ 2015

מפקחי משרד החקלאות פינו 35 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במחסן סגור באזור חדרה

בעקבות תלונה שהתקבלה בימים האחרונים במוקד של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על הימצאות עשרות כלבים בתוך מחסן סגור באזור חדרה, אשר דווח כי הבעלים מגיע למקום אחת לשלושה ימים. יצא צוות מפקחי אכיפה של צער בעלי חיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לביקורת במקום. במקום נמצא מבנה של מחסן סגור לחלוטין, ללא חלונות וללא פתחי אוורור. מחוץ למבנה לא ניתן היה לראות את הכלבים, אך היה ניתן להריח את ריח הצחנה החזק כתוצאה של צרכי הכלבים שלא נוקו במקום. כל הניסיונות להשיג את בעל המקום ואת מחזיק הכלבים אשר שוכר את המחסן עלו בתוהו. להמשך קריאה

יום שני, 23 בפברואר 2015

משרד החקלאות ב"מדריך לצרכן" לרכישת ביצים

מדינת ישראל מייצרת לעצמה את הרוב המכריע של הביצים הנצרכות בישראל, בהיקף כ- 2 מיליארד ביצים בשנה. בתקופות בהן הביקוש עולה על ההיצע, בעיקר סביב ראש השנה ופסח, מאשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר (על סמך המלצת מועצת הלול) ייבוא ביצים מאירופה, בכדי למנוע מחסור בשוק.
כחלק מהשקיפות הצרכנית, על פי חוק היבואנים מחויבים בסימון ארץ המקור על כל ביצה וביצה מיובאת, בכדי לאפשר לצרכן לבחור את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש מתוך ידע.  להמשך קריאה

יום ראשון, 22 בפברואר 2015

משרד החקלאות בחן את הסיבות להבדלי המחירים במוצרי החלב בין אירופה לישראל - האם זול יותר לייצר חלב באירופה?

האם זול יותר לייצר חלב באירופה? מה גובה התמיכות התקציביות מהן נהנות הרפתות באיחוד האירופי? החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בחנה את הסיבות להבדלי המחירים במחירי החלב בין אירופה לישראל.  להמשך קריאה

יום חמישי, 29 בינואר 2015

מחירי הביצים בפיקוח מחירים יוזלו בשיעור ממוצע של 3.1%

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, וראש הממשלה, מ"מ שר האוצר, בנימין נתניהו, חתמו היום על צו פיקוח על מחירי ביצים המוזיל את מחירי ביצי המאכל לצרכן בשיעור ממוצע של 3.1%.
מחירי ביצי המאכל ומוצרי החלב הנמצאים בפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות הוזלה או התייקרות מצטברת של סך עלות הייצור הסיטונאית בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים, ונקבעים על ידי ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר. הוועדה נותנת את המלצותיה בהתאם לתחשיבים, הכוללים את כלל ההיבטים הרלוונטיים, מהלול / רפת ועד לרשתות השיווק.
מחירי הביצים שבפיקוח עודכנו בפעם האחרונה בנובמבר 2013, ואז הוזלו בשיעור ממוצע דומה של 3.3%. עדכון המחירים בוצע בעקבות שינויים בסלי התשומות. מחירי הביצים הוזלו הודות לירידה מצטברת בעלויות ייצור הביצים.

יום שני, 26 בינואר 2015

סוכל ניסיון להברחת בשר הודו, מתוך שטח הסגר, אשר יועד על פי החשד, למסעדה באזור חדרה

רכב פרטי העמוס בחלקו האחורי בקרטונים, שנסע באזור חדרה, עורר את חשדם של מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושוטרי מג"ב. הרכב נעצר לבדיקה, בסיומה הסתבר כי החשד היה במקומו. המפקחים גילו תא מטען עמוס בקרטונים ובו כ- 60 ק"ג בשר הודו, נחשד שמקורו בשטח שהוגדר לפני כשבוע כשטח הסגר לתנועת בעלי כנף בשל התפרצות שפעת העופות במקום. ואם לא די בכך, הבשר הובל ללא קירור ובתנאים שאינם מתאימים להובלת בשר. יצוין כי הבשר הנתפס לא הגיע מלולים נגועים במחלה, כי אם מרדיוס הניטור סביבה (שטח ההסגר). להמשך קריאה

יום חמישי, 22 בינואר 2015

מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ

ביחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר התקבל מידע מודיעיני נקודתי על הברחת בשר לישראל שצפויה להגיע היום בתוך רכב פרטי, לאור המודיעין נערכו פקחי המשרד באזור המרכז ואכן המידע התברר כאמין.
פקחי המשרד עצרו את הרכב החשוד שעשה את דרכו משטחי הרשות הפלשתינאית לישראל בכביש 444 (כביש המחצבות) במרכז הארץ, ותפסו בתוכו ארגזים עמוסים בבשר ובהם חצי טון בשר בקר מוברח שהובל בניגוד לחוק, ללא אישורים, ללא קירור ובתנאים שאינם מתאימים להובלת בשר. להמשך קריאה

יום חמישי, 15 בינואר 2015

מפקחי משרד החקלאות סיכלו הברחת עצי אשוח לחג המולד

מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף בודקי מכס נתב"ג, סיכלו ניסיון להברחת עץ אשוח ענק, בגובה של יותר מ- 3 מטר, שהגיע בטיסה מאוקראינה לישראל באריזת קרטון, ו"התחזה" לעץ מלאכותי העשוי מפלסטיק.
נוסע ישראלי שעשה את דרכו מאוקראינה חזרה לארץ, הביא אתו עץ אשוח, המוכר כ"עץ חג המולד", המיועד לקישוט בחגיגות חג המולד. מפקחי משרד החקלאות ביקשו להעביר את העץ להשמדה, אך הנוסע התעקש כי מדובר בעץ מפלסטיק. לאחר בדיקה קפדנית על ידי המפקחים הוכרע כי אכן העץ חי לחלוטין ואינו מפלסטיק כפי שטען הנוסע ללא הצלחה.
למעבר לכתבה

משרד החקלאות הגיש בקשה לצו מניעה להפסקת הפעילות בדיר חזירים בגליל המערבי בשל עבירות על חוק צער בעלי חיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש בקשה לבית משפט השלום בחיפה להוציא צו מניעה נגד בעלים של דיר לגידול חזירים הממוקם בגליל המערבי, ולהורות למגדלים להפסיק את ההתעללות בבעלי החיים המוחזקים על ידם.

מדובר בתיק חמור מאוד, הכולל סדרת עבירות על חוק צער בעלי חיים, שבוצעו על ידי הבעלים בחזירים המוחזקים אצלם בדיר. הסיפור החל בביקורת שגרתית הנעשית על ידי צוותי משרד החקלאות ופיתוח כפר בדירים לגידול חזירים, במסגרת הביקורת הראשונה התגלו לצוות ליקויים וחריגות הניתנים לתיקון. צוות המשרד הנחה את הבעלים על דרכי שיקום וטיפול על מנת לסייע להם לטפל בחזירים בצורה נכונה וחוקית. הבעלים הביעו נכונות לתקן את הטעון תיקון, והמשרד המשיך לעקוב אחר הדיר בשבע עיניים.
למעבר לכתבה

יום שני, 12 בינואר 2015

מפקחי משרד החקלאות תפסו הלילה דייג שדג בכנרת ללא רישיון, וברשותו דגיגי אמנון

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף שיטור ימי טבריה, תפסו הלילה במהלך פעילות אכיפה סירה שעסקה בדיג לא חוקי בכנרת. במסגרת פעילות היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות בכנרת מתבצעת אכיפה ימית וחופית שוטפת בכנרת לתפיסת דייגים הפועלים ללא רישיונות, על מנת למגר דיג לא חוקי באזור.
למעבר לכתבה

יום ראשון, 11 בינואר 2015

הפינוי הכי גדול שהיה בישראל אי פעם: מפקחי משרד החקלאות בשיתוף עמותת "תנו לחיות לחיות" פינו 67(!!) כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במשק במושב בדרום

בעקבות תלונות מרובות שהתקבלו בימים האחרונים נגד תושב במושב בדרום, סמוך לקריית גת, על החזקת עשרות כלבים במשקו במצב מחפיר, יצא צוות מחלקת צער בעלי חיים של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לביקורת במקום בשיתוף הרופאים הווטרינריים של המועצה האזורית באר טוביה. במהלך הביקורת נמצא כי 67(!!) כלבים נמצאים במשק, חלקם בכלובים וחלקם סגורים בתוך מתחם בוצי מגודר.
להמשך הכתבה

יום שני, 5 בינואר 2015

שינוי מגמה: נבלמה המשך העלייה בנתח השוק של רשתות השיווק בירקות ופירות

בשנים האחרונות ניתן לראות כי נתח השוק של רשתות השיווק בשוק הפירות והירקות התחזק ועלה מדי שנה, על חשבון נתח השוק של חנויות ירקות (ירקניות). בניתוח שנעשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (על סמך נתוני סקר הוצאות משקי הבית לשנת 2013 של הלמ"ס), ניתן לראות כי הגידול בנתח השוק של רשתות השיווק במכירת ירקות ופירות נעצר בשנת 2013, ואף ירד במקצת ביחס לשנה הקודמת. למעבר לכתבה