יום רביעי, 31 באוקטובר 2012

נמלה חדשה שאינה קיימת בישראל, המשתייכת למשפחת נמלי האש, כמעט "עשתה עלייה" בתוך משלוח של גרעיני חמנייה (גרעינים שחורים)

החשש במשרד החקלאות: נזק לבני האדם כתוצאה מעקיצות הנמלה ונזק אקולוגי כתוצאה מפגיעה בצמחים ובבעלי חיים.

ניסיון העבר: חרק החומייני "עשה "עלייה" בשנות ה- 80 לישראל ושיבש את כל האיזון האקולוגי. נחילים של חומייני זכורים לכולנו מאותה תקופה. רק לאחר שנים נוצר לחומייני אויב טבעי בשרשרת האקולוגית, אשר הוריד את מינונו בישראל

תופעה מפחידה: גידול דגי פירנאה מסוכנים בניגוד לחוק

בפעילות משותפת של פקחי משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים נתפס בבת ים מגדל דגי פירנאה וציפורי בר האסורים בגידול ביתי. התפיסה התאפשרה בזכות פשיטה של משטרת בת ים בביתו של תושב העיר שהוגשה נגדו תלונה כי הוא מגדל חוחיות ודגי פירנאה.
דגי הפירנאה ידועים כטורפים אכזריים במיוחד - נשיכה של דג אחד עלולה להסב פציעות קשות ואיבוד דם. פגיעה של להקת פירנאות עלולה לגרום למותו של אדם. החזקתו בישראל אסורה
לכתבה במלואה

יום ראשון, 21 באוקטובר 2012

נחתם הסכם עקרונות בענף החלב להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכן

שר האוצר ושרת החקלאות חתמו על הסכם עקרונות עם החקלאים ומועצת החלב להפחתת מחיר החלב ולחשיפה מדורגת של מוצרי החלב לייבוא שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושרת החקלאות, אורית נוקד, חתמו על הסכם עקרונות עם הרפתנים להפחתת מחיר המטרה ולפתיחה מידתית של משק החלב לייבוא במטרה להוזיל את מחירי מוצרי החלב לצרכן הסופי. הסכם זה נחתם בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל ולהמלצות הוועדה לבחינת מחירי המזון ובהתאם להסכם העקרונות שגובש על ידי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.
הסכמות אלו גובשו לאחר שנשקלו מכלול הנושאים הנלווים להפחתת המכסים, כגון: תועלות חיצוניות בתחום החקלאות, שיקולי סחר חוץ ושיקולי תעסוקה בפריפריה ופיתוח הענפים המקומיים, יחד עם שיקולי יוקר מחירי המזון בישראל. הסכם העקרונות יובא היום, יום ראשון, לאישור הממשלה, ולאחר מכן יועבר לאישור מועצת החלב ומועצת התאחדות מגדלי בקר.

מטרת הסכם העקרונות הנה להפחית את מחיר החלב ומוצריו לצרכנים, ולפתח ולייעל את ענף הרפת. כמו כן, הבאתה לכדי יחידת ייצור מינימלית יעילה יותר על ידי הגדלתה למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. תהליך ההתייעלות הוגדר בין השנים 2013 - 2016.

ההתייעלות בענף תבוצע באמצעות תכנית פרישה מרצון שתוצע לבעלי הרפתות הקטנות, והגדלת הרפתות שיישארו בענף (בהיקף של כ- 100 מיליון ליטר לרפת).

לכתבה המלאה - נחתם הסכם עקרונות בענף החלב לחץ כאן

יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

משרד החקלאות מפרסם נוהל לתמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2013


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2, תמיכה של המשרד בפרויקטים של הדברה משולבת בשנת 2013 כדלקמן:
היקף משוער של תקציב התמיכה – 1,000,000 ₪.
מועד אחרון להגשת בקשות – יום ה' 22.11.2012
מספר טלפון לבירורים טל' 9485334 – 03.
             
בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, או שלא תוגש במסגרת המועדים האמורים, לא תובא לדיון.

נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2013 לחץ כאן

טקס האזכרה והענקת המלגות לשנת 2012 לחקלאים ולמדריכי חקלאות מצטיינים

הוועדה להנצחת שמם של דן ויוסי ספיר ז"ל ועמותת "יד לשריון" מזמינים את כל מכירי ומוקירי זכרם של האחים דן ויוסי ספיר ז"ל לטקס האזכרה והענקת המלגות לשנת 2012 לחקלאים ולמדריכי חקלאות מצטיינים.

הטקס יתקיים ביום ד', ח' בחשוון תשע"ג, 24.10.12, בשעה 15:00, באודיטוריום "יד לשריון", באתר יד השריון בלטרון לפרטים נוספים: 050-6241488