יום ראשון, 21 באוקטובר 2012

נחתם הסכם עקרונות בענף החלב להפחתת מחיר החלב ומוצריו לצרכן

שר האוצר ושרת החקלאות חתמו על הסכם עקרונות עם החקלאים ומועצת החלב להפחתת מחיר החלב ולחשיפה מדורגת של מוצרי החלב לייבוא שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושרת החקלאות, אורית נוקד, חתמו על הסכם עקרונות עם הרפתנים להפחתת מחיר המטרה ולפתיחה מידתית של משק החלב לייבוא במטרה להוזיל את מחירי מוצרי החלב לצרכן הסופי. הסכם זה נחתם בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל ולהמלצות הוועדה לבחינת מחירי המזון ובהתאם להסכם העקרונות שגובש על ידי משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.
הסכמות אלו גובשו לאחר שנשקלו מכלול הנושאים הנלווים להפחתת המכסים, כגון: תועלות חיצוניות בתחום החקלאות, שיקולי סחר חוץ ושיקולי תעסוקה בפריפריה ופיתוח הענפים המקומיים, יחד עם שיקולי יוקר מחירי המזון בישראל. הסכם העקרונות יובא היום, יום ראשון, לאישור הממשלה, ולאחר מכן יועבר לאישור מועצת החלב ומועצת התאחדות מגדלי בקר.

מטרת הסכם העקרונות הנה להפחית את מחיר החלב ומוצריו לצרכנים, ולפתח ולייעל את ענף הרפת. כמו כן, הבאתה לכדי יחידת ייצור מינימלית יעילה יותר על ידי הגדלתה למינימום של 70 פרות חולבות, בהיקף כושר ייצור שנתי שלא יפחת מ- 700 אלף ליטר. תהליך ההתייעלות הוגדר בין השנים 2013 - 2016.

ההתייעלות בענף תבוצע באמצעות תכנית פרישה מרצון שתוצע לבעלי הרפתות הקטנות, והגדלת הרפתות שיישארו בענף (בהיקף של כ- 100 מיליון ליטר לרפת).

לכתבה המלאה - נחתם הסכם עקרונות בענף החלב לחץ כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה