יום ראשון, 28 ביוני 2015

בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית

בית משפט השלום בתל אביב, בשבתו כוועדת ההכרעה לפי הוראות חוק ההתיישבות החקלאית, הפקיע קרקע מחקלאי, תושב כפר יעבץ, לאור העבודה שעשה בה "שימוש חורג" כמשמעו בחוק.
מטרת החוק היא מניעת העברת זכויות מתיישב בקרקע לאדם אחר. קרי, חוק ההתיישבות נועד למנוע ולעקור את התופעה שבה חקלאים, שקיבלו מהמדינה רשות להשתמש בקרקע חקלאית, המצויה בבעלות המדינה, לשם עיבוד עצמי להעביר לצד שלישי את הזכויות בה, בכל צורה שהיא. העברה שכזאת נחשבת "שימוש חורג" האסור על פי החוק. החוק נחקק בכדי להבטיח כי חקלאים לא ינצלו לרעה את הפריבילגיה שניתנה להם מהמדינה לשם עשיית עושר, במקום מטרות ההתיישבות החקלאית.

בתביעה שהגיש הממונה על חוק ההתיישבות החקלאית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נגד תושב כפר יעבץ עולה כי באותו מקרה הקנה הנתבע זכות עיבוד וגידול ללא היתר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל לאדם אחר (מתקשר) בהסכם רנטה לצורך גידול תותים.
להמשך קריאה

יום שלישי, 23 ביוני 2015

מפקחי משרד החקלאות, בסיוע עמותת "תנו לחיות לחיות", החרימו 14 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים בבית ששימש כחוות הרבעה לגורי כלבים בכפר יונה

לאור תלונות רבות שהתקבלו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובעמותת "תנו לחיות לחיות" נגד תושבת כפר יונה המחזיקה בביתה כלבים למטרות הרבעה, נערכו מספר ביקורות במקום. ממצאי הביקורות לא תאמו את תקנות צער בעלי חיים, ועל אף פניות חוזרות ונשנות לבעלים לתקן את הליקויים, הם לא תוקנו, תוך גרימת סבל רב ומיותר לבעלי החיים, והפרה של חוק צער בעלי חיים.
להמשך קריאה

יום שני, 22 ביוני 2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נתוני החקלאות לשנת 2014 וסוקר את המדדים והמחירים של ייצור המזון הטרי בישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נתוני החקלאות לשנת 2014 וסוקר את המדדים והמחירים של ייצור המזון הטרי בישראל.
מדד המחירים לצרכן מודד את אחוז השינוי בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של מצרכים ושירותים המייצגים תצרוכת ממוצעת של משק בית. מדד תוצרת חקלאית טרייה נמדד על פי השתנות מחירי מוצרי חקלאות טרייה לצרכן. מדד המחירים לתוצרת החקלאית הטרייה ירד בשנת 2014 ב- 0.8%, בהשוואה לשנת 2013. לעומתו, מדד המחירים הכללי לצרכן עלה ב- 0.5%. בפירות וירקות טריים נרשמה ירידה של 0.3% במדד, לעומת שנת 2013. מחירי הירקות ירדו, לעומת התייקרות במחירי הפירות. מחירי הפירות והירקות מאופיינים על ידי תנודתיות גדולה הנובעת בעיקר משינויים בהיצע.

להמשך קריאה

יום שלישי, 9 ביוני 2015

משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד השר אורי אריאל: "אנקוט אפס סובלנות על פגיעה בבעלי חיים"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בראשות השר אורי אריאל, הורה על הפסקת פעולות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח" בדיר אל אסד בשל חשד להפרות של חוק צער בעל חיים ותקנות שחיטת בהמות, וזימן את האחראי לבית המטבחיים לשימוע. המדובר בבית המטבחיים הגדול בישראל. ההוראה להפסקת פעולות השחיטה במפעל ניתנה בסוף השבוע לאחר ביקורות שנערכו במקום, אשר מצאו, בין השאר, ליקויים בפריקת בעלי החיים בעת הגעתם לבית המטבחיים, דבר הגורם למעידות ונפילות. עוד נמצא כי מצב התחזוקה וניקיון המכלאות אינו ראוי ועלול לגרום לסבל מיותר לבהמות. בנוסף, נמצא כי מצלמות הפיקוח המותקנות במקום על פי דרישת המשרד אינן מופעלות על פי הנחיות המשרד. לא זו בלבד, נודע למשרד כי דיווח שניתן לו על ידי האחראי למקום אינו מדויק. לפיכך, פתיחת בית המטבחיים מחדש מותנית בתיקון הליקויים במקום והליך שימוע ובירור מול עובדי המקום. להמשך קריאה 

יום ראשון, 7 ביוני 2015

שר החקלאות, אורי אריאל, ביקר היום בעמותת "תנו לחיות לחיות" במטרה להכיר מקרוב את פעילותה והמשך שיתוף הפעולה בין המשרד לעמותות למען בעלי חיים


בהמשך לישיבות עבודה ולסיורים שעושה שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, בגופים השותפים לעשייה בתחומי החקלאות הישראלית, ביקר השר היום (יום א', 7.6.15) בבית המחסה של עמותת "תנו לחיות לחיות" בכפר רות (ליד מודיעין) במטרה להכיר את ההנהלה, ללמוד על העמותה ועל דרכי טיפולה בבעלי החיים ולשמוע מהם את המצוקות ואת האתגרים המרכזיים העומדים בפניהם בקידום מטרותיהם. מטרות שמשרד החקלאות רואה בהן מטרות משותפות.

להמשך קריאה

חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב – הצעתו של שר החקלאות לתיקונים בחוק צער בעלי חיים אושרה בוועדת שרים לחקיקה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם שורת תיקונים לחוק צער בעלי חיים הנוגעים לאופן יישום החוק ואכיפתו. היום (7.6.15) אושרו שורת תיקונים שהגיש שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, לוועדת שרים לענייני חקיקה. תזכיר החוק הופץ לפני מספר חודשים להערות הציבור, ועתה הוא מובא לאישור הוועדה.
התיקון לחוק קובע חובה נרחבת על בעלים של בעל חיים או על המחזיק בו, למנוע התעללות בו ולספק לו את צרכי מחייתו ולדאוג לבריאותו, המוגדרת כחובה בסיסית של בעלים או מחזיק של בעל חיים לתת לבעל החיים שבחזקתו טיפול ראוי ולדאוג לצרכיו. הפרת הוראה זו תהווה עבירה פלילית אם נגרם לבעל החיים סבל. אישור הצעת החוק יאפשר להעמיד לדין לא רק את מי שהתעלל בבעלי החיים במעשה אקטיבי, אלא גם מי שהתעלל במחדל. בנוסף, תיקון החוק יאפשר הטלת אחריות פלילית על תאגיד המחזיק או אחראי על בעל חיים בגין הפרת החובה האמורה. להמשך קריאה

הממשלה אישרה את בקשת שר החקלאות, אורי אריאל, למנות את שלמה בן אליהו למנכ"ל המשרד

הממשלה אישרה היום את מינויו של עו"ד שלמה בן אליהו למנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישיבתה השבועית.
בן אליהו, אשר שימש בשנתיים האחרונות, כמנכ"ל משרד הבינוי, הוביל שינוי מרכזי בשוק הדיור בישראל תוך הובלת רפורמות בשוק הנדל"ן, בראשן "מחיר מטרה" ושבירת שיא השיווקים בכל הזמנים בשנת 2014.
עם החלפת הממשלה ומעבר השר אריאל למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ביקש השר אריאל מבן-אליהו לשקול שנית את הודעת פרישתו מהשירות הציבורי ולהמשיך עמו למשרד החדש. האחרון נעתר לבקשת השר.
עו"ד שלמה בן אליהו (60), נשוי פלוס 4, כיהן כמנכ"ל משרד הבינוי, מ"מ מנכ"ל חברת מוריה, מנכ"ל החטיבה להתיישבות ומנהל מנהל מקרקעי ישראל.
השר אורי אריאל ברך את עו"ד שלמה בן אליהו: "שלמה הוא נכס אדיר למערכת הציבורית, ואני שמח שהוא נענה לבקשתי להמשיך ולכהן כמנכ"ל משרד החקלאות. אנו עומדים בפני תקופה מאתגרת בענף החקלאות שבה נוביל רפורמות משמעותיות בענף המזון ויוקר המחיה, לצד שמירה ופיתוח החקלאות במדינת ישראל. אני בטוח שהוא יצעיד את המשרד בצורה הטובה ביותר כפי שעשה במשרד הבינוי".

החוק שיעשה סדר בנזקי השיטפונות: שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, הביא לאישור ועדת השרים לחקיקה תיקון מקיף לחוק הניקוז

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, יביא היום (7.6.15) לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקון מקיף ל"חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות". חוק הניקוז החדש נועד להביא פתרון יסודי ומקיף להסדרת הניקוז בכל הארץ, ולמנוע פגיעה ברכוש ובנפש, וכן למנוע מפגעים בריאותיים וסביבתיים, לשמור על הטבע ולנצל באופן יעיל את הנגר לטובת משק המים. החוק קובע שינויים מבניים בתחום הניקוז בכדי לייעל את הטיפול בהסדרת הניקוז בישראל. הצעת החוק אושרה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, ועל מנת להחיל עליה דין רציפות, היא מובאת עתה בפני ועדת שרים, לאחריה תוכל לעבור לדיון בוועדת הכלכלה טרם העברתה לקריאות שנייה ושלישית במליאה.
להמשך קריאה

יום חמישי, 4 ביוני 2015

שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה הצעת חוק לפתיחת ענף הדבש בפני דבוראים חדשים תוך הפחתת גובה האגרות למגדלים, במטרה לעודד את התחרות בענף ולהביא להורדת מחירי הדבש לצרכן

הרגולציה בענף הדבש במדינת ישראל עוגנה עד כה בצווים מיושנים המבוססים על הכרזת מצב חירום (צו הדבש משנת 1977 ותקנות משנת 1968). בהתאם להנחיות בית המשפט העליון והכנסת בדבר החלפת צווים המבוססים על מצב חירום בענפי המשק השונים בחקיקה מודרנית, נוצרה הזדמנות לגיבוש מדיניות חדשה בענף הדבש. הצעת ההחלטה שהגיש הבוקר (7.6.15) שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, לוועדת שרים לחקיקה, מאמצת מדיניות חדשה שתאפשר את התייעלות של ענף הדבש תוך הפחתת העומס הביורוקרטי ועידוד כניסת דבוראים חדשים לענף, לטובת הגברת התחרות והפחתת המחירים לצרכן. הצעת החוק אושרה בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה, ועל מנת להחיל עליה דין רציפות, היא מובאת עתה בפני ועדת שרים לחקיקה. לאחר הליך זה, תוחזר הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לקראת העברתה לקריאות שנייה ושלישית במליאה. להמשך קריאה 

חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב - שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקונים לחוק צער בעלי חיים

אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר: ״מקרי התעללות בבעלי חיים, שלצערי גוברים בחודשים האחרונים, ראויים לטיפול ביד קשה ובענישה משמעותית. הצעת החוק מגלמת שינויים מתבקשים בחוק, שיאפשרו להגביר את האכיפה והענישה ולמנוע התעללות בבעלי החיים״