יום ראשון, 25 ביוני 2017

משרד החקלאות: עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק, לאור היעדרות צפוייה של עובדים במשחטות בשל חג עיד אל פיטר

בשל חגיגת עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמאדן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק, ואפשר כי לא יהיו בשוק די עופות טריים לצרכנים בתחילתו של השבוע הזה (ראשון עד שלישי, 27-25 ביוני). 

הסיבה לכך נעוצה בהיעדרותו של כוח אדם מקצועי מהמשחטות, במהלך החג, שנמשך כארבעה ימים. בימים אלה המשחטות לא יעבדו או יעבדו בהיקף מצומצם בגלל המחסור בעובדים. הפעילות צפויה להתחדש בהדרגה כבר ביום רביעי, כך שלקראת סוף השבוע תשוב אספקת העופות הטריים באופן מלא וסדיר. 

במשרד החקלאות מציינים כי בעופות קפואים לא צפוי מחסור לאור חיי המדף הארוכים של המוצר, לעומת עופות טריים, שחיי המדף שלהם עומדים על כחמישה ימים.

יום חמישי, 22 ביוני 2017

ארגון ה- OECD משבח את מדיניות התמיכה הישירה של משרד החקלאות בחלק מהענפים החקלאיים וממליץ על תמיכה ישירה בכל ענפי החקלאות

​​​​על רקע הדוח: משרד החקלאות פועל לקידום ענף החקלאות באמצעות תמיכה ישירה ביצרנים באופן שלא יפגע בסחר ובצרכנים. המשרד ניהל מול משרד האוצר והחקלאים מגעים בנושא, בכדי להגיע למתווה תמיכה ישירה ארוך טווח לתמיכות ולהגנה על הייצור החקלאי ברוח המלצות ארגון ה-OECD

 
ארגון ה- OECD, הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח  (Organisation for Economic Co-operation and Development), מפרסם היום את הדו"ח השנתי ה- 30 בסדרת דוחותיו, אשר עוקבים אחר המדיניות החקלאית ומעריכים אותה במדינות שונות, על בסיס ההמלצות המקצועיות והחלטות מוסדות הארגון למדיניות חקלאית יעילה ובת קיימא. הדוח בחן את המדיניות החקלאית ב- 52 מדינות, מתוכן 35 מדינות חברות בארגון, המייצרות כשני שליש מהתפוקה החקלאית העולמית.  

 
דוח ארגון ה- OECD מדגיש כי ישראל היא המובילה העולמית בתחום פיתוח טכנולוגיות מים, מחזור​ מי קולחין לשימוש חקלאי ופיתוח מקורות מים חדשים, ובפרט באמצעות התפלה. ישראל נמצאת מזה שנים בצמרת המדינות עם שיעורי פריון גבוהים במיוחד בתחום הייצור החקלאי, הודות לשיעורי השקעה יחסית גבוהים במו"פ ובהדרכה, ומובילה עולמית לאורך השנים בתחום הייצור החקלאי בר-קיימא באזורים צחיחים וצחיחים למחצה.

 
יחד עם זאת עוסק הדוח במיוחד בבעייתיות הקיימת במדינות רבות לאורך השנים, וישראל בתוכן בצמרת הדירוג שלהן, עקב משטר תמיכות מעוותות ייצור וסחר (סבסוד תשומות, מחיר מובטח ומשטר מכסות ייצור ובמיוחד רמת מכסי מגן גבוהה- התורמים במצטבר למחירי מזון גבוהים והיעדר תחרות מספקת בשוק חשוב זה). דוח הארגון על חקלאות ישראל בשנת 2016 שב וממליץ על שינוי דרסטי במדיניות זו  ומעבר למערך תמיכות ישירות וממוקדות, שיש בהן כדי להעצים את התחרותיות והיעילות של חקלאות ישראל, הקצאה יעילה יותר של גורמי ייצור ופוטנציאל גבוה להוזלה של מחירי המזון בשוק המקומי.

 
סמנכ"ל בכיר לסחר חוץ במשרד החקלאות, איציק בן דוד: "משרד החקלאות ניהל מול החקלאים ועם משרד האוצר קרוב  לשנה מגעים כדי  להגיע למתווה מוסכם של תמיכה ישירה ארוך לטווח של כ- 15 שנה לקידום ולהגנה על הייצור החקלאי ברוח המלצות ארגון ה-OECD, וכמתחייב ממחויבויות ישראל לארגון הסחר העולמי. עד עתה טרם הגיע המשרד להסכמות עם כל ענפי החקלאות אלא רק במספר קטן של ענפים".

 
בנוסף, בדוח מוצגת עלייה בתמיכה לחקלאים בישראל (אומדן התמיכה בחקלאים ב- 2016 עמד על למעלה מ-1,300 מיליון דולר). חלק עיקרי מתמיכה זו הינו תמיכה במחיר השוק, המחושבת בהתבסס על היחס בין מחיר המוצר בשוק המקומי לבין מחירי רפרנס שונים בשוק העולמי. הדו"ח מציין כי הענפים העיקריים בישראל שנהנו מתמיכה זו, בשנים 2014 – 2016 הם חלב, עוף ובננות.
לגבי חלב ועוף, חשוב להזכיר כי בתקופה זו לא בוצע בישראל כל שינוי במדיניות הסחר של מוצרים אלו, אולם ירידתם התלולה של מחיריהם העולמיים, כמו זו שגרמה למשבר קשה בענף החלב באיחוד האירופי, יצרה פער מובהק ביחס למחיריהם בארץ.
לגבי בננות, מדובר בשוק סגור כיום ללא יבוא או יצוא, בשל סיבות של הגנת הצומח (נגעים ומזיקים ייחודים לענף).

 
הדו"ח מציין לטובה מספר רפורמות שביצע המשרד בשנת 2016, ביניהן הרפורמה בענף הבשר (לפיה המכסות הפטורות של יבוא בשר בקר טרי יגדלו בהדרגה מ- 7,500 טון ב- 2016 ל- 17,500 טון בשנת 2020, בנוסף, שיעורי המכס הכלליים  ליבוא בשר מעבר למכסה יקטנו בהדרגה ל- 12% בלבד בשנת 2020 ובתמורה- מגדלי הבקר יקבלו תשלומי פיצויים, שישולמו ליחידת שטחי מרעה).
רפורמה נוספת שביצע משרד החקלאות ומציינת לטובה בדוח הינה הקטנת הנטל הרגולטורי בתחומים שונים, בהדגישו כי התקדמות בתחומים אלה לא רק תפחית את עלויות הסחר ותעודד את זרימתו, אלא תפחית גם את העלויות לצרכנים.

יום רביעי, 21 ביוני 2017

סקר כלבים לשנת 2016

​​​​משרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2016
​​אז מה היה לנו ב- 2016? כ- 52,000 כלבים חדשים במאגר, מתוכם כ- 21,000 גורים שנולדו השנה. מה השמות המקוריים ביותר שניתנו לכלבים? בין השמות הקיימים במאגר ניתן למצוא את השמות: מוחמד דף, חיזבאללה ואחשלי. באיזו עיר יהיו להולכים על ארבע הכי הרבה חברים? תל אביב וראשון לציון. באיזו עיר יש יותר מכלב אחד במשפחה? באריאל, בערד ובמעלות תרשיחא. מהם השמות הפופולאריים לשנת 2016? מיקה לנקבות ושוקו לזכרים.​

מיום הקמת המרכז הארצי לרישום כלבים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, לפני למעלה מ- 12 שנים, ועד היום, נרשמו למעלה מ- 766,880 כלבים מתוכם 444,395 כלבים (חיים) המכשכשים בינינו.

מטרת המרכז להסדיר את הפיקוח על כלבים במדינת ישראל וליצור מאגר נתונים אחד, כלל ארצי, הכולל בתוכו את פרטי כלל הכלבים הרשומים בישראל, מתוך דאגה לבריאות בעלי החיים והציבור.

על פי נתוני המרכז הארצי לרישום כלבים במשרד החקלאות, נשמרת בקרב הציבור העדפה קלה לכלבים זכרים. נכון להיום, רשומים בישראל 218,716 כלבות נקבות ו- 225,679 כלבים זכרים חיים לעומת 187,401 כלבות ו- 210,530 כלבים בשנת 2015. 69.5% מהנקבות מעוקרות ו- 46.6% מהזכרים מסורסים.
​על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ממוצע גילאי הכלבים עומד על 7 שנים ו- 9 חודשים. מבין כלל הכלבים הרשומים בשנת 2016: 20,125 גורים (כ- 4.5% מכלל הכלבים), הם כלבים מתחת לגיל שנה. מרבית הכלבים הרשומים הם בגילאי 10-5 שנים (196,316, שהם כ- 44% מכלל הכלבים) ואחריהם כלבים בגילאי שנתיים עד 4 (127,167, שהם כ- 29% מכלל הכלבים). כלבים בגילאי 11 עד 16 שנים ישנם 100,786, והם מהווים כ- 23% מכלל הכלבים הרשומים.

כמה הולכים על ארבע נולדו בשנת 2016?​

בשנה האחרונה נוספו למאגר משרד החקלאות 52,165 כלבים חדשים, מתוכם הגזעים הפופולרים: גזעים מעורבים 23,308, רועה גרמני 2,633, שיצו 2,451, פורמיניאן 1,597, יורקשיר 1,469, פקינז 1,375, מלטז 1,342, פינצ'ר 1,198 ופודל 1,124. מתוכם נולדו בשנה האחרונה 21,967, מתוכם השמות הפופולריים הם לואי (284) וטוי (201) לזכרים ולונה (238) ובל (228) לנקבות.

​מהם השמות המקוריים לשנת 2016? ​

השמות המקוריים שנרשמו במאגר: אחשלי, חיזבאללה, חמאס, מוחמד דף, אמת, אלטלנה, אתרוג ועשהאל (הטעויות במקור).

מהם השמות הפופולאריים לשנת 2016?​

מנתוני המאגר עולה, כי השמות הפופולאריים ביותר של כלבים בישראל הם מיקה לנקבות (עם 3,930 כלבות העונות לשם זה) ושוקו לזכרים (3,016 כלבים העונים לשם זה). השמות מיקה ושוקו זוכים השנה בפעם החמישית ברציפות בתואר השמות הפופולאריים ביותר של כלבים בישראל. שמות פופולאריים נוספים הם לולה, לונה, טופי ומוקה לנקבות, ולואי, ג'וני, לאקי ובוני לזכרים.
מהו גזע הכלבים הפופולארי ביותר?​
מבין הכלבים הגזעיים, הגזע הפופולארי ביותר בקרב ציבור בעלי הכלבים הוא הפקינז, שנמצא במקום הראשון זו השנה השנייה, עם 17,914 כלבים הרשומים במאגר. אחריו הרועה הגרמני עם 17,064 כלבים ולברדור, שירד למקום השלישי מהמקום השני אשתקד עם כ- 16,618 כלבים. את החמישייה הפותחת סוגרים פינצ'רים עם 14,028, ושיצו  עם 13,303 כלבים.​

 היכן ייהנו כלביכם מחברה?​

כפי שנרשם בשנים האחרונות, גם השנה תל אביב נמצאת בראש רשימת בעלי הכלבים בישראל. בשנת 2016 נרשמו בתל אביב 35,038 כלבים החיים בעיר. 

למקום השני עלתה העיר ראשון לציון בה נרשמו 15,866 כלבים, וחיפה במקום השלישי בה נרשמו 13,786 כלבים. הערים ירושלים ובאר שבע סוגרות את החמישייה הראשונה עם מקום רביעי וחמישי בהתאמה. בירושלים נרשמו 13,250 כלבים ובבאר שבע 12,579 כלבים.

לעומת זאת, ישנם ישובים שבהם חיים פחות כלבים, ביתר עילית, אלעד וקריית מלאכי נמצאות בראש הרשימה של ערים עם מעט כלבים בישראל. בשנת 2016 נרשמו בביתר עילית רק 19 כלבים, באלעד 27 כלבים ובקריית מלאכי רק 439 כלבים.

הערים העיקריות בהן מוחזק יותר מכלב אחד בבית בערכים אבסולוטיים, הן תל אביב עם 3,446 משפחות המחזיקות יותר מכלב אחד מתוך 31,783 משפחות המחזיקות כלב בעיר, ראשון לציון עם 1,483 מתוך 14,291 ובאר שבע עם 1,287 מתוך 11,108.

שלוש הערים בהן אחוז המחזיקים יותר מכלב אחד ביחס לכלל מחזיקי הכלבים ביישוב נשארו: אריאל עם 283 מתוך 1,632 משפחות שמחזיקות יותר מכלב אחד, המהווים כ-18% מבעלי הכלבים ביישוב מחזיקים יותר מכלב אחד. 262 מתוך 1,654 משפחות בערד ו- 161 מתוך 1,036 משפחות במעלות תרשיחא. עם 16% ו- 15% בהתאמה מבעלי הכלבים ביישוב המחזיקים ביותר מכלב אחד.​

מה עם בריאות הכלב וחיסונו?

במטרה להגן על הציבור הרחב ועל בעלי חיים חוסנו כ- 267,000 כלבים. גם השנה העיר תל אביב נמצאת בראש רשימת הערים עם חיסונים רבים, ונרשמו בה 23,951 כלבים מחוסנים. במקום השני נמצאת, גם השנה, ירושלים עם 9,585 כלבים מחוסנים, ואל המקום השלישי הגיעה ראשון לציון עם 9,204 כלבים מחוסנים.​

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות החרימו כ-30 כוורת בקיבוץ חפץ חיים


.מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות פעלו להחרמת 30 כוורות באזור קיבוץ חפץ חיים
במהלך פעילותם של מפקחי היחידה, זיהו המפקחים מקבץ כוורות ללא היתר מרעה.
הצבת כוורות ללא היתר מרעה בתקופה זו של עונת האבקה, גורמת נזק רב לענף ולכוורנים.
יחידת האכיפה ממשיכה במאמץ לפעול ולאתר הצבת כוורות ללא היתר וזאת על מנת לשמור על מאזן.
המפקחים פועלים לאכיפת חוק בנושא רעיית דבורים תוך שמירה על שטחי המרעה לדבורים בארץ

יום ראשון, 18 ביוני 2017

הופסק שוב יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל

בימים האחרונים הגיע לישראל משלוח צאן ובקר מרומניה. המשלוח נבדק ככל משלוח על ידי נציגי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ונמצא שאינו תקין. לנוכח זאת, השר הורה לעצור את משלוחי הצאן והבקר לשחיטה מידית מרומניה לאלתר, עד לתיקון הליקויים על ידי השירותים הווטרינריים ברומניה. מקרה זה מצטרף למקרה שהיה בחודש מרץ האחרון, בגינו נעצרו המשלוחים מרומניה לראשונה.

בעקבות המקרה בחודש מרץ האחרון, בו נעצרו המשלוחים מרומניה בשל ליקויים שהתגלו אז, פנה המשרד אל הרשויות הווטרינריות ברומניה בבקשה לחקור ולהסדיר את הליקויים. בסיום תיקון הליקויים וקבלת תשובת הרשויות בנידון, הוחלט על חידוש היבוא. אולם, עם גילוי הליקויים בימים האחרונים, הוחלט להפסיק את יבוא הצאן והבקר לאלתר בשנית. 

במקביל, לאור החשיבות הרבה שהמשרד מייחס לרווחת בעלי חיים, פועל המשרד להגדלת היקפי יבוא הבשר לישראל, בתקווה שהדבר יוביל לצמצום משלוחי בקר וצאן. לכן, במהלך השנה האחרונה, הוגדלו מכסות היבוא לבשר בקר הפטורות ממכס, ל- 7,500 טונות. המכסה תוגדל עוד במהלך השנים הקרובות. נכון להיום, ישנם כ-110 מפעלים במדינות באירופה, בדרום אמריקה וארצות הברית המורשים לייצא לישראל בשר בקר וכבש. במקביל, פועל המשרד להארכת תוקף חיי המדף של הבשר המיובא דבר שיאפשר הגדלת יבוא בשר מצונן ממדינות דרום אמריקה. אנו תקווה שמהלכים אלו יובילו להקטנת כמות הבקר המגיע לישראל באוויר ובים. 

שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל: "כל הפרה של תקנות משרד החקלאות בעניין ייבוא בקר לישראל מטופלת במלוא החומרה. במקביל, אנו ממשיכים לפעול לצמצום המשלוחים החיים באמצעות הגדלת מכסות ייבוא הבשר לישראל והארכת חיי המדף של הבשר המצונן. עוד הוסיף: "הדרישות המחמירות של משרד החקלאות בנושא המשלוחים החיים שומרות על בריאות הציבור ונועדו לצמצם צער בעלי חיים במידת האפשר".

ד"ר שלמה גראזי, מנהל שירותים וטרינריים (בפועל) במשרד החקלאות: "אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על  בריאות הציבור, בריאות בעלי חיים ורווחת בעלי חיים. כל מקרה שיחרוג מהכללים ויפגע ביעדים אלה, יטופל בחומרה".

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את תיקוני משרד החקלאות לפקודת הכלבת לקראת הסגר בית לבעלי חיים שנשכו

התיקונים לחוק התקבלו בעקבות המלצה של ועדה בין משרדית שבחנה את העניין

אורי אריאל, שר החקלאות: "הנהגת אפשרות לקיום הסגר בית לכלב וחתול שנשכו תתרום לרווחת בעלי החיים ובעליהם ובמקביל תקל על העומס בכלביות הרשות, וזאת מבלי להגדיל את הסיכון לבריאות הציבור ולהפצת מחלת הכלבת. התיקון לחוק מאזן באופן מושכל בין תכליתה העיקרית של הפקודה, שהיא צמצום הסיכון להדבקות במחלת הכלבת, נוכח הסיכונים החמורים הצפויים ממנה לבריאות הציבור ולחיי אדם, לבין רווחת בעלי חיים. איזון זה אפשרי כיום, הודות לידע המקצועי העדכני, לפיו ניתן להתחשב במכלול נתונים ובהם היסטוריה חיסונית של בעל חיים, לשם מזעור הסיכון האמור ולצמצום הפגיעה בבעל החיים, ובחיות בית בפרט"

פקודת הכלבת מחייבת כי בעל חיים שנשך אדם או יובא להסגר, על ידי בעליו, תוך 24 שעות ממועד הנשיכה. מטרת ההסגר הינה למנוע נשיכות ומגע נוספים, ולבחון האם בעל החיים מראה סימנים קליניים שעשויים להצביע על חשד למחלת הכלבת. שר החקלאות, אורי אריאל, הביא היום (ראשון, 18.6), לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקונים לפקודת הכלבת שיאפשרו תצפית בית לבעלי חיים שנשכו. התיקונים לחוק מתבססים על עבודת ועדה לבחינת הנושא, שמינה מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, במטרה לבחון את האפשרות להנהיג תצפית כלבת ביתית בכלב או חתול שנשך ובכך להקל עליו ועל בעליו. הוועדה, שכללה נציגים ממשרדי החקלאות והבריאות ורופאים וטרינרים רשותיים ופרטיים, הגדירה קריטריונים שיאפשרו זאת מבלי להגדיל את הסיכון לבריאות הציבור. 
האיזון בין ההגנה על בריאות הציבור לבין ההקלה בדרישות התצפית בכלב שנשך אינו פשוט שכן מחלת הכלבת היא מחלה סופנית, חשוכת מרפא. מרגע הופעת סימנים קליניים ראשונים בבני אדם או בבעלי חיים, אין אפשרות להציל את החולה, והמוות הינו ודאי ומוחלט. במקרה של חשש להדבקה ניתנת לבני-אדם סדרה של זריקות חיסון, המגינות מפני המשך התפתחותה של המחלה. מתחילת שנת 2017 נרשמו בישראל 12 אירועי כלבת בבעלי חיים שונים (אך לא בבני אדם). כל שנה מוסגרים כ- 3,000 כלבים בכלביות של רשויות מקומיות עקב אירועי נשיכה. במרבית המקרים מדובר בכלבים ביתיים ומחוסנים ללא תסמינים קליניים המעלים חשד לנגיעות בכלבת ומבלי שיש חשד למגע שלהם עם בעל חיים החשוד בנגיעות בכלבת. במקרים אלה, בתום תקופת ההסגר, משוחררים הכלבים להחזקת בעליהם. להערכת המשרד, תיקון החקיקה יוביל לכך שיותר ממחצית מהכלבים הנושכים לא יועברו להסגר בכלביות הרשותיות, וניתן יהיה להסתפק לגביהם בביצוע תצפית ביתית. 

במקביל לחשיבות הרבה שבשמירה על בריאות הציבור ובעלי החיים שברשותו, קיימת גם דאגה לבריאותם של בעלי החיים המוכנסים להסגר לתצפית כלבת. במקרים רבים מדובר בכלב או חתול ביתי, בריא ומחוסן, המוחזק כבן משפחה והרגיל לישון בתוך הבית (ולפעמים במיטת בעליו). כדי לצמצם את הסבל הנגרם לבני המשפחה (ההולכים על שתיים וההולכים על ארבע) כתוצאה מהעברת בעל החיים הנושך לתצפית בכלביית רשות, התקבלה ההחלטה במשרד החקלאות לשנות את המצב הקיים. 

החלטה זו נבעה מתפיסה כי רמת הסיכון אינה זהה בין מקרים שונים, וכי ניתן לעיתים להקל בדרישות לקיום תנאי ההסגר מבלי לסכן את בריאות הציבור, לאחר שקלול נסיבות האירוע: נסיבות הנשיכה, סטאטוס חיסוני של בעל החיים הנושך והתרחשות אירועי  כלבת אחרונים באזור בו שהה בעל החיים. המלצת הצוות היא לאפשר, בתנאים מסוימים, קיום תצפית שלא בהסגר ברשות המקומית. המלצה זו אומצה על-ידי מנהל השירותים הווטרינריים. אימוץ המלצת הצוות חייבה תיקון פקודת הכלבת כתנאי מקדים להתקנת התקנות, בהן יעוגנו התנאים לקיום תצפית בית.
הצוות סבר כי שעה שמידע הנוגע לחיסון כלבים מצוי בידי השירותים הווטרינריים ובידי הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות, אין הצדקה שבכל מקרה של נשיכה, יוחזקו הכלב או החתול בהסגר ברשות המקומית. לפיכך, ניתן להסתפק, במקרים המתאימים, לגבי כלבים וחתולים, בביצוע תצפית כלבת בבית הבעלים. 
בעזרת תיקון הפקודה יתאפשר לבצע תצפית בכלב או בחתול שנשכו שלא בהסגר עירוני, בהתמלא התנאים שיעוגנו בתקנות, כגון: הימצאותו באזור שאינו נגוע בכלבת, היותו מחוסן, מסומן בשבב ומוחזק ברישיון בהתאם לחוק ההסדרה, וללא תסמינים קליניים המעלים חשד לכלבת. יובהר כי חקיקת התקנות תוכל להיעשות רק לאחר השלמת חקיקת תיקון זה וכי רק לאחר התקנתן ניתן יהיה, בהתקיים התנאים האמורים, לאשר קיום תצפית בית.

תיקון נוסף מתייחס למשך ההסגר, מאחר שפרק זמן של 10 ימים ממועד הנשיכה הוא פרק הזמן הנדרש לאיתור המחלה בבעל החיים הנושך, מוצע לתקן את הפקודה כך שתקופת החזקת בעל החיים הנושך בהסגר תימנה ממועד הנשיכה ולא ממועד תחילת ההסגר. יחד עם זאת, כדי להרתיע ממצב בו בעליו של בעל החיים נמנע במכוון מהעברת בעל החיים להסגר, ובכך עלול להביא לחיסון מיותר של מי שננשך (ובדרך כלל מדובר בילדים), מוצע להחמיר בעונש כאשר מופרת הוראה זו לשנת מאסר, וכן לקבוע קנס משמעותי על סך 2,000 ₪, ובנוסף 200 ש"ח לכל יום בו נמשכת העבירה.