יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

בעקבות התחזית לעלייה בביקוש הביצים למאכל, משרד החקלאות אישר את מכסות ייצור הביצים לשנת 2016, אשר כוללת עלייה של -7% מהמכסה הארצית שהייתה בשנת 2015

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: "הגדלת כמות הביצים חשובה כי אנחנו צופים ביקוש מוגבר בשנת 2016. במקביל, מתוך רצון לעודד חקלאים לשפר את רווחת בעלי החיים, הגדלנו בצורה משמעותית יותר את המכסות לחקלאים שיקימו "לולי מעוף" שאינם כולאים את התרנגולות"
ועדת הכלכלה בכנסת אישרה (30.12.2015) את הכללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016 שהוגשו לאישור ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר.
המכסה שאושרה הנה בהיקף של 2 מיליארד ו-220 ביצים. מדובר בעלייה רוחבית לכלל המגדלים של כ-7% ממכסת הביצים שהייתה בשנת 2015. כמו כן, אושרה תוספות מכסה של כ- 40 מיליון ליצרנים חדשים, וכן תוספת מיוחדת של 4% נוספים ליצרנים שיגדלו בלולי מעוף ללא כלובים. התוספות שאושרו צפויות להביא לצמצום היבוא ולחיזוק היצור המקומי.
מאחר ובשנת 2015, היקף היבוא הגיע לכמות העולה על 300 מיליון ביצים, ומאחר והמשרד צופה עלייה בביקוש לביצים במהלך השנה,  נדרשת הגדלה זו. יש לציין כי הגדלה זו, לא תמנע לגמרי את הצורך ביבוא משלים בתקופות החגים מאחר ולא כל ההגדלה תהיה אפקטיבית בשנת 2016.
בנוסף, משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בעידוד החקלאים להקמת לולים ללא כלובים (לולי מעוף), על כן, הובאה בפני הוועדה הצעה לתגבור הקצאת המכסה הנוספת ב-4%. מעבר לכמות שתינתן לכלל המגדלים בלולים האחרים אשר מקבלים 7%.
יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי לולי חופש במתכונתם הקיימת של גידול תרנגולות בחצר פתוחה, מהווים סיכון וטרינרי. החשש המרכזי מלולי החופש, נובע מהתפתחות סלמונלה ושפעת העופות הנובעות מהחשיפה לציפורים נודדות שמצויות בארץ בכמויות גדולות.

יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

בתום כהונה בת 8 שנים של מר יהודה בכר כמנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, מונתה ועדת איתור לבחירת מחליפו

ועדת האיתור למנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, שבראשה עומד מר שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (יו"ר) כוללת את החברים הבאים: ד"ר איריס נחמיה מנהלת אגף א' תורה וניהול ידע במטה הרפורמה, נציבות שירות המדינה, ד"ר חיים פיאלקוף נציג אקדמיה, עו"ד ארז קמיניץ משנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) וגב' סיגל מורן נציגת ציבור. המועד האחרון להגשת המועמדויות: 14 בינואר 2016.
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב שינתה את פניה והגיעה לביצוע פרויקטים בהיקף של כ-1.7 מיליארד ₪, וזאת תוך שכלול אמצעי פעילותה. הרשות פועלת כיום גם באמצעות חברות מתכננות וחברות מנהלות ומפעילה 52 פרויקטים של תכנון ופיתוח פיזי של תשתיות על מנת לספק מגרשים למגורים, לתעשייה ולמסחר במגזר הבדואי בדרום הארץ. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מונה כ-90 עובדים והעומד בראשה עד עתה הוא ניצב בדימוס, מר יהודה בכר שמונה לתפקיד ע"י ממשלת ישראל בינואר 2008.
אורי אריאל שר משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודה למר יהודה בכר על תקופת כהונתו המשמעותית ומסר כי "ההכרות המיוחדת והבלתי אמצעית של מר יהודה בכר את המגזר הבדואי על מנהיגיו ומכובדיו, הביאו לשיתוף פעולה פורה בין הרשויות הבדואיות לבין הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. אריאל הוסיף כי "מערכת היחסים המיוחדת שנרקמה והמהלכים לקידום הרשות נבעו מאישיותו ומקצועיותו של מר יהודה בכר".

מפקחי משרד החקלאות חשפו במשלוח "תמים" בנתב"ג דגים האסורים ביבוא

מפקחי משרד  החקלאות   ופיתוח  הכפר, חשפו ניסיון נוסף של יבוא שני משלוחי דגים האסורים ביבוא בנתב"ג. במשלוח הראשון נמצאו 7 דגים חיים שהוסתרו בקרטונים בעלי דופן כפולה, ובמשלוח השני נמצאו  עוד  10 דגים מאותו המין, אשר יובאו תחת שם אחר של דגים המותרים ביבוא.
מדובר בשני יבואנים, ממרכז הארץ, שהביאו משלוח דגי נוי מסרילנקה, ועוררו את חשדו של ממונה היבוא של אגף הדיג במשרד החקלאות. לאחר בדיקה, נמצאו שני משלוחי הדגים מסוג אימפרטור ("קיסרון הדור") האסורים ביבוא ונחשבים לערך טבע מוגן. בסיומה של הבדיקה, היבואנים זומנו לחקירה והדגים הוחרמו על ידי מפקחי רשות הטבע והגנים (האמונים על חוק ערכי טבע מוגנים).
אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקפיד לבצע ביקורות שגרתיות וביקורות פתע בכדי למנוע הכנסה של זני דגים העלולים לפגוע באוכלוסיות הדגים הטבעיות והמשמשות למטרות חקלאיות בישראל.
יבוא דגים בישראל כרוך בקבלת אישור אגף הדיג. רק לאחר קבלת האישור הרלוונטי מורשה היבואן להביא לישראל דגים מסוגים המאושרים על ידי הרשויות בלבד.
ניר פרוימן, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "נוכח הרגישות לנושא הפגיעה במגוון הביולוגי ולשמר את המינים המקומיים, חשוב להדגיש את החשיבות הרבה באיסור יבוא בעלי חיים אסורים לתחומי מדינת ישראל. עלינו לגלות רגישות יתרה בנוגע לסוגיית הברחות".

יום חמישי, 24 בדצמבר 2015

משרד החקלאות עולה שלב נוסף במיגור תופעת ההתעללות בבעלי חיים, ומורה על התקנת מצלמות בבתי מטבחיים ומשחטות שישדרו לחדר בקרה במשרד

נוכח אירועי העבר של התעללות בבעלי חיים במשחטות ובבתי המטבחיים, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר על הצבת "מצלמות חכמות" בבתי המטבחיים ובמשחטות ברחבי הארץ. המתקנים יחויבו להתקין מצלמות בכל אזור בו מטופלים בעלי החיים עד שחיטתם. מטרת המצלמות היא לפקח מרחוק על פעילות בתי המטבחיים והמשחטות בהיבטי השמירה על צער בעלי חיים ולתעדה, בנוסף ולא במקום מערך הפיקוח של המתקן עצמו. המצלמות יהוו גורם מרתיע בפני העובדים, שידעו כי הם מצולמים 24/7.

להמשך הקריאה  

מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון הראשון של 2016 על 1.8886 ₪, המגלם ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3%, מהרבעון הקודם.

ועדת היישום של משרד החקלאות, המחשבת את מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה – המחיר בו רוכשות המחלבות את החלב מהרפתנים) מדי רבעון, קבעה כי מחיר המטרה יעמוד ברבעון הראשון של שנת 2016 על 1.8886 ₪, החל מ- 1.1.16. המחיר מהווה ירידה של כ- 6.5 אגורות לליטר, 3.3% מהרבעון הקודם (1.9533 ₪). בשנה האחרונה ירד מחיר החלב הגולמי המצטבר בכ- 30 אגורות לליטר, כ- 13.6%, תולדה של ירידת תשומות ייצור החלב, בעיקר ירידה במחירי הגרעינים המשמשים למספוא בעלי החיים. וכן של מתווה ההתייעלות הרפתנים במסגרת הסכם להתייעלות ענף החלב (מתווה לוקר).

להמשך קריאה  

במסגרת הניטור היזום: משרד החקלאות הטיל הסגר על משקי עופות לבשר החשודים בנגיעות בחיידק סלמונלה

במטרה לשמור על בריאות הציבור, מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנטרים באופן קבוע ושוטף את משקי העופות בישראל, בכדי לוודא, בין השאר, שסלמונלה מזנים מסוימים, כגון אנטריטידיס וטיפימוריום, לא תגיע לצרכן. במסגרת הבדיקות השוטפות התגלה חיידק סלמונלה מזן טיפימוריום במדגרייה המספקת אפרוחים למשקי בשר העוף (פטם). לאחר זיהוי החיידק במדגרייה, מבצעים השירותים הווטרינרים של המשרד בדיקות בלולי פטם אשר קיבלו אפרוחים מהמדגרייה בה נמצא החיידק.

הלולים אשר קיבלו אפרוחים החשודים כנגועים, הוכנסו להסגר. האפרוחים בתחילת תקופת הגידול, וטרם שווקו למשחטות. אם יאובחנו לולי פטם כנגועים בחיידק, יותר למגדלים ולמשחטות, כמקובל במדינות האיחוד האירופי וארה"ב, לשווק את בשר העוף רק לאחר טיפול תרמי או להמית את הלהקה בלול, תחת פיקוח הדוק של המשרד. שני אופני הטיפול מבטיחים מעבר לכל ספק שהחיידק לא יגיע לנקודות המכירה ולא יסכן את הצרכן.

ד"ר שמעון פרק, רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוקט בפעולות יזומות ונמרצות בכדי למנוע סכנה לבריאות הציבור ולוודא שהחיידק המסוכן לא יגיע לציבור. איתור הסלמונלה בשלב כל כך מוקדם התאפשר הודות לניטור היזום כחלק מפעולות המניעה של המשרד. חשוב להדגיש כי בישול מוצרים מן החי כראוי משמיד את חיידקי הסלמונלה, ויש להמשיך ולפעול בעניין זה על פי הנחיות משרד הבריאות, הן בצריכת המוצרים והן באופן הטיפול בהם".

יום רביעי, 16 בדצמבר 2015

משרד החקלאות: בימים הקרובים צפוי מחסור במלפפונים וכתוצאה מכך עלול מחירם לעלות

הסיבות: תנאי מזג האוויר לצד בדיקות לאיתור סלמונלה בתוצרת מיובאת
על פי מעקב משרד החקלאות, המחיר הסיטוני של מלפפונים עלה בשבוע האחרון מ- 4.1 ₪ לק"ג ל- 5.6 ₪ לק"ג. ככלל, בעונה זו מחיר המלפפונים גבוה מן הממוצע השנתי, ולכן מאפשר משרד החקלאות יבוא מלפפונים מחו"ל, בעיקר מירדן.
השבוע, בשל הטמפרטורות הנמוכות אשר מעכבות ומאטות את הבשלת המלפפון עלה המחיר עוד יותר.

בנוסף, לאור גילוי תת הזן החדש של סלמונלה בישראל, הנחה משרד הבריאות לבצע בדיקות לסלמונלה לתוצרת צמחית בכלל ולמלפפונים בפרט, המיובאת לישראל מירדן. לאור הבדיקות מעוכבים משלוחי מלפפונים למשך יומיים טרם שחרורם לשיווק בארץ, עד לקבלת תוצאות המעבדה, ועל כן היבואנים נמנעים מלייבאם.                       

משרד החקלאות: המחיר של עוף ירד, אך המחיר של העוף לצרכן לא ירד בהתאמה

משרד החקלאות מפרסם את מחיר העוף המומלץ לצרכן בישראל: עד 16.5 ₪ לק"ג עוף טרי שלם הנמכר במעדנייה נחשב כ"מחיר הוגן"ועד 19 ₪ לק"ג עוף טרי שלם ארוז נחשב כ"מחיר הוגן"
שר החקלאות אורי אריאל: "מחובתנו לספק לאזרח מידע שקוף וברור, בכדי לסייע בידו לקבל החלטות צרכניות נבונות, עתה ההחלטה בידי הצרכן. צרכנות נבונה מסייעת להפחית את יוקר המחיה. המחיר שנדרש קונה לשלם בחלק מהחנויות בגובה 21 ₪ לק"ג לעוף ארוז הנו מופרז ולא הוגן"


להמשך קריאה

יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

בביקורת של מפקחי משרד החקלאות במשלוח מסחרי של ציפורים מאיטליה, התגלו 5 ציפורי בר מוגנות האסורות במסחר ובייבוא לישראל

בביקורת שגרתית של מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות הטבע והגנים במשלוח מסחרי של ציפורים מאיטליה, התגלו 3 חוחיות ו-2 סיסקין אדומה, שהן ציפורי בר מוגנות, האסורות במסחר ובייבוא לישראל. הסיסקין האדומה אף נמצאת בסכנת הכחדה על פי אמנתCITES , האמנה לשמירה על חיות הבר. על פי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הסיסקין נמכרות ב"שוק השחור" בכ- 2,000 ₪ לפרט והחוחיות בין 300 ל- 1,000 ₪ לפרט, בהתאם לשריקה.

להמשך קריאה 

27,450 ביצים מוברחות משטחי הרשות הפלשתינאית נתפסו אמש באזור עפולה ובאזור ירושלים

על רקע גילוי תת זן חדש של סלמונלה בישראל, חוזר ומבקש משרד החקלאות מהציבור להקפיד על רכישת ביצים בנקודות ממכר מוכרות ומסודרות, ולהימנע מרכישת ביצים הנמכרות בפתח הדלת או ממכוניות.

להמשך קריאה                                    

יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

משרד החקלאות ומשרד הבריאות מרחיבים ומעמיקים את איתור והשמדת ביצים ועופות בישראל הנגועים בחיידק הסלמונלה

על רקע אבחון תת זן חדש של סלמונלה בישראל (אנטריטידיס A), מרחיבים משרד החקלאות ומשרד הבריאות את המאמצים לאיתור חיידק הסלמונלה בעופות בישראל והשמדתו. במסגרת זו ייבדק כל מערך ייצור והפצת העופות והביצים בישראל, במטרה לאתר, ככל שישנם, מקורות זיהום אפשריים במזון מן החי. אם ימצא מקור זיהום קונקרטי כלשהו, ינקוט המשרד פעולות מידיות כדי להשמידו. נכון לעכשיו אין צורך להימנע מצריכת מזון מבושל כלשהו.

להמשך קריאה 

יום ראשון, 6 בדצמבר 2015

משרד החקלאות במהלך מהפכני: דירוג מוצרי מזון על פי יחס יצרנים לבעלי חיים

המטרה כפולה: קידום רווחת בעלי החיים ומידע צרכני חשוב
דירוג המפעלים יבוצע על ידי מפקחי משרד החקלאות, הציון ינוע בין 1 ל- 5 כוכבים, דירוג המפעלים יפורסם לציבור.

"מדובר בבשורה של ממש", אומר שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, "הכנסת מדד של רווחת בעלי חיים למוצרי מזון תעודד את המפעלים להקפיד יותר על תקנות צער בעלי חיים, ותיתן לצרכן מידע חשוב לפני שהוא מחליט איזה מוצר לקנות. אני מאמין ומקווה שתהיה למהלך השפעה ארוכת טווח הן על תעשיית המזון והבקרה הפנימית, והן על ההרגלים הצרכניים של כולנו"

להמשך קריאה