יום שלישי, 27 במאי 2014

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הוציא הנחיות המגדירות מהו "מצרך דומה" בשוק מוצרי החלב, ובאילו תנאים ייחשב כמוצר תחת פיקוח מחירים

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הוציא היום הנחיות המגדירות מהו "מצרך דומה" בשוק מוצרי החלב, ובאילו תנאים ייחשב כמוצר תחת פיקוח מחירים. מטרת ההנחיות הנה לחדד את חוסר הבהירות שנוצר סביב מוצרים דומים, שמשווקים לצד מוצרי חלב בפיקוח, ומחירם שונה. ההנחיות הופצו היום למחלבות, רשתות שיווק וקמעונאים, ונוסחו לאחר דיונים בוועדת המחירים של משרדי החקלאות והאוצר.

על פי הנחיית המפקח על המחירים, לא ניתן למכור מצרכים שהנם מצרכים דומים במחיר העולה על מחירו של המצרך המפוקח. היחידה לאכיפת החוק במשרד הכלכלה תונחה לפעול לאכיפת הוראות החוק בעניין מצרכים דומים החל מיום 1.8.2014.

המשך קריאה


יום חמישי, 22 במאי 2014

מפקחי משרד החקלאות פשטו על אטליזים ומסעדות בצפון, השמידו כ- 700 ק"ג בשר וחשפו לול פיראטי


במהלך פעילות שגרתית של מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) של משרד החקלאות באזור הצפון, בשיתוף משטרת ישראל, נתפסו אמש כ- 700 ק"ג בשר בקר ובשר כבש ונחשף לול פיראטי הכולל כ- 200 עופות אשר אינם עומדים בדרישות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ולא נמצאים תחת פיקוח המשרד. ישראלי ממוצע שתה בשנת 2013 כ- 900 כוסות חלב, המהוות כ- 180 ליטר חלב

ל פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצת החלב, שנת 2013 התאפיינה בעלייה בביקוש לחלב ומוצריו בגובה של כ- 0.8%. צריכת מוצרי החלב מייצור מקומי לנפש בשנת 2013 הייתה שקולה לכ- 176 ליטר חלב בשנה (כ- 900 כוסות חלב). הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לחלב שתייה ומשקאות– כ- 55 ליטר, תוצרת ניגרת ומעדנים– כ- 22 ליטר, גבינות לבנות– כ- 12 ק"ג (השקולים לכ- 50 ליטר) וגבינות קשות – כ- 4 ק"ג (השקולים לכ- 45 ליטר).

להמשך קריאה


הממשלה אישרה לקדם את תהליך ביטול בדיקות המשנה במזון מן החי

בעקבות החלטת הממשלה בעניין הקלת תנאי הייבוא למזון יבש, הוחלט באותה ישיבת הממשלה כי תוך 75 יום משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והבריאות ישלימו עבודת מטה, אשר בסיומה יוגש תזכיר חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) בעניין ביטול בדיקות המשנה למזון מן החי. התזכיר יקבע גם את תחומי האחריות והסמכות בין המשרדים ויביא לקיצור שרשרת השיווק תוך שיפור בבריאות הציבור.  יום רביעי, 21 במאי 2014

חוק הדבש עבר בקריאה ראשונה בכנסת

על פי הצעת החוק החדשה, סמכויות ההסדרה בענף, לרבות הקצאת ההיתרים להצבת כוורות במקרקעי ציבור יועברו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובכך ניתן יהיה למנוע את החשש לניגוד העניינים שבקיום רגולציה בענף על ידי גוף פרטי שאינו חלק מהמערכת השלטונית. בחוק גובשו עקרונות שוויוניים ושקופים שיאפשרו כניסת דבוראים חדשים לענף ובכך יגדילו את התחרות בו, וזאת תוך שמירה על עקרונות יסוד של חופש עיסוק ושוויון.   יום שלישי, 13 במאי 2014

משרד החקלאות החליט לאפשר הסגר ביתי לבעלי חיים שנשכו

לפני מספר חודשים, מינה מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ועדה לבחינת נושא הסגר תצפית כלבת בכלבים שנשכו, במטרה לבחון את האפשרות להנהיג תצפית כלבת ביתית (הסגר ביתי) בכלב שנשך ובכך להקל עליו ועל בעליו. על הוועדה הוטל גם להגדיר את הקריטריונים שיאפשרו זאת מבלי להגדיל את הסיכון לבריאות הציבור. חברי הוועדה כללו נציגים ממשרדי החקלאות והבריאות, רופאים וטרינרים רשותיים ופרטיים, אשר ישבו על המדוכה בחודשים האחרונים והחליטו להמליץ על תצפית כלבת ביתית בתנאים מסוימים. הנושא הועבר להסדרה משפטית.

להמשך קריאה


יום רביעי, 7 במאי 2014

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מציג תכנית אב ארוכת טווח לענף הדיג

שרד החקלאות ופיתוח הכפר הכין תכנית אב, רב-שנתית, לענף הדיג המקומי. התכנית גובשה לאור יעדי המשרד ומטרותיו לספק מזון איכותי ובריא לאוכלוסייה, תוך שמירה על החקלאות ופריסת ההתיישבות, שהמדגה מהווה נדבך חשוב ממנה בפריפריה.

על פי התכנית, המשרד יפעל לצמצום מבוקר של פעילות דיג המכמורת, בתמורה לפיצוי שיינתן, הקטנת גודל העין לרשת מכמורת והרחקת פעילות המכמורתנים מהחוף, לצד בחינת היתכנות של מנגנון סיוע לדייגי המכמורת במתווה של תמריץ להשתלבות בענף החקלאות הימית כתחליף לעיסוקם בדיג. במקביל תערך בחינה מקצועית נוספת של יעילות והשפעת פעילות זו באגף הדיג, לקבלת החלטה ארוכת טווח.  עוד מציעה התכנית לפעול להגדרה של שטחים ימיים מוגנים מדיג בשיתוף רשות הטבע והגנים ולעשות אבחנה בין דייג חובב לדייג מקצוען ולהקצות רישיונות בהתאם.

להמשך קריאה

יום שני, 5 במאי 2014

הממשלה אישרה את הצעת הצוות להורדת יוקר המחייה לפתיחת מכסות בפטור ממכס על מוצרי חלב ובשר בקר מיובאים להורדת יוקר המחייה והגברת התחרות בשווקי החלב והבשר במטרה להוזיל את המחיר לצרכן

הממשלה אישרה את הצעת הצוות להורדת יוקר המחייה בראשות מנכ"לי משרד האוצר, הכלכלה והחקלאות ופיתוח הכפר לפתיחת מכסות בפטור ממכס על מוצרי חלב ובשר בקר מיובאים להורדת יוקר המחייה והגברת התחרות בשווקי החלב והבשר במטרה להוזיל את המחיר לצרכן. 

בין הצעדים שאושרו: פתיחת מכסות ייבוא פטורות ממכס בגבינות קשות, יוגורט ושמנת בהיקף של אלפי טונות בשנה, המהוות כ- 20% מסך הצריכה של מוצרים אלה בשוק החלב, במקביל לפתיחת מכסות אלו, יפותח מנגנון חלוקה למכסות הנ"ל כך שההטבה אכן תגיע לצרכן, ואשר תעודד הבאת מוצרים זולים יותר לצרכן הסופי. כמו כן, יבוטל המכס על ייבוא עגלים ופתיחת מכסה משמעותית פטורה ממכס לייבוא בשר טרי. בנוסף, ינקטו צעדים להגברת התחרות בשוק המקומי הכוללים מסלול תמיכה, שיופעל על ידי משרד הכלכלה, במחלבות מקומיות אשר יגדילו את היקף ומגוון המוצרים שהן מייצרות ותינתן תמיכה להתייעלות במגזר החקלאי, תתבצע בחינת של השפעת מרכיב הכשרות על יוקר המחייה והדרכים לצמצם עלות מרכיב זה.