יום שני, 23 בפברואר 2015

משרד החקלאות ב"מדריך לצרכן" לרכישת ביצים

מדינת ישראל מייצרת לעצמה את הרוב המכריע של הביצים הנצרכות בישראל, בהיקף כ- 2 מיליארד ביצים בשנה. בתקופות בהן הביקוש עולה על ההיצע, בעיקר סביב ראש השנה ופסח, מאשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר (על סמך המלצת מועצת הלול) ייבוא ביצים מאירופה, בכדי למנוע מחסור בשוק.
כחלק מהשקיפות הצרכנית, על פי חוק היבואנים מחויבים בסימון ארץ המקור על כל ביצה וביצה מיובאת, בכדי לאפשר לצרכן לבחור את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש מתוך ידע.  להמשך קריאה

יום ראשון, 22 בפברואר 2015

משרד החקלאות בחן את הסיבות להבדלי המחירים במוצרי החלב בין אירופה לישראל - האם זול יותר לייצר חלב באירופה?

האם זול יותר לייצר חלב באירופה? מה גובה התמיכות התקציביות מהן נהנות הרפתות באיחוד האירופי? החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בחנה את הסיבות להבדלי המחירים במחירי החלב בין אירופה לישראל.  להמשך קריאה