יום שלישי, 23 באוגוסט 2016

משרד החקלאות נערך לקראת חגי תשרי

במטרה להיערך לקראת חגי תשרי הקרובים, משרד החקלאות מאפשר ליבא תוצרת חקלאית טרייה על ידי פתיחת מכסות יבוא מחו"ל וזאת לאור המלצת ועדה מקצועית אשר בוחנת מבעוד מועד את היערכות החקלאים לקראת תקופת החגים.
​תקופת החגים מאופיינת בביקוש רב לתוצרת חקלאית ובמסגרת הערכות-מצב תכופות שעושה משרד החקלאות בכל הקשור לאספקת תוצרת חקלאית הטריה (כפי שהמשרד נערך לקראת חג הפסח), נערכו לאחרונה מספר ישיבות בשיתוף הגורמים המקצועיים לרבות מועצת החלב, מועצת הצמחים ומועצת הלול, ובעקבותיהן המשרד פעל לפתיחת מכסות יבוא על מנת לאפשר יבוא מוצרים ותוצרת חקלאית טרייה שיש חשש למחסור בה.
מבדיקת הנתונים עלה כי בחגי תשרי הקרובים נכון למועד זה, לא צפוי מחסור במוצרים מן החי, בשר, עוף וביצים. 
כמו כן, לא צפוי מחסור בדבש ובפירות.
עקב הפחתת המכסים על יבוא דגים בהיקף של 50%, לא צפוי מחסור בדגים וצפויה ירידה במחיר לצרכן.
בנוגע לירקות - לאור הנתונים שהוצגו בישיבות, עלה כי לא צפוי מחסור בירקות בחגי תשרי הקרובים למעט חשש למחסור בעגבניות וזאת עקב מזג האוויר החם השורר בחודשי הקיץ הסמוכים לחגי תשרי. כמו כן, העגבניות שישווקו לשוק מהייצור המקומי יהיו באיכות בינונית (עגבניות בגודל קטן מהרגיל, רכות ובעלות כתמים חיצוניים).
כידוע, מאחר והשוק אינו שוק 'מתוכנן' וכל חקלאי קובע לעצמו את סוגי הגידולים והיקפיהם ומאחר וקיימים משתנים שאינם תלויים במגדלים (כגון מזג אוויר ומזיקים שעלולים לפגוע בתוצרת) המענה לפערים בין הייצור לצריכה ניתן על ידי פתיחת המכסות לייבוא לא מוגבל מחו"ל לתקופה זו, וזאת כפי שנעשה בעבר באירועים דומים.
על כן, על מנת לאפשר ליבואנים זמן להערכות ולהתארגנות, המשרד נערך מבעוד מועד והודיע ליבואנים זמן רב מראש בדבר פתיחת המכסות ליבוא עגבניות מחו"ל (כך יעשה גם לגבי כל ירק אם יוודע  על חשש למחסור בו).
דבש - לא צפוי מחסור בדבש בתקופת החגים עקב מכסות ייבוא שנפתחו מבעוד מועד. יחד עם זאת, צפוי מחסור בין התקופה שלאחר החגים ועד לעונת הרדייה הבאה (אביב 2017). על כן, במטרה למנוע מחסור בתקופה שלאחר תקופת החגים, הוגשה לרשות המיסים בקשה מטעם משרד החקלאות, לפתיחת מכסות יבוא דבש פטורות ממכס. הבקשה נמצאת בימים אלה בטיפול רשות המיסים.
קוטג' - מבדיקות שערך המשרד עם המחלבות הגדולות ועם מועצת החלב, עלה כי נכון למועד זה קיימת היתכנות למחסור בקוטג' בהיקף של כ-15% שיורגש ממוצאי יום כיפור ועד כמה ימים לאחר שמחת תורה (בין התאריכים 13-27/10). כך שמראש השנה ועד יום כיפור לא יורגש מחסור כלל. הסיבה למחסור בקוטג' נובעת מכך שתקופת החגים השנה מאופיינת במחסור בימי עבודה (בשל רצף החגים והשבתות) ולאור העובדה שתהליך הייצור של הקוטג' מצריך ימי עבודה רצופים וזאת לצד אורך חיי המדף הקצרים של המוצר. על כן, מבחינה טכנית לא ניתן לייצר קוטג' שיהיה על המדף בתקופה זו.
חמאה - מבדיקות שערך המשרד עלה כי כבר בזמן הקרוב (לפני תקופת החגים) קיימת היתכנות למחסור בחמאה בעיקר לתעשייה ולמוסדות. לשם כך משרד החקלאות נערך מראש ועל מנת לצמצם את החשש למחסור בחמאה, המשרד פעל לפתיחת מכסות יבוא פטורות ממכס של 700 טון חמאה ואף הגיש לפני כחודש לרשות המיסים בקשה לפתיחת מכסת יבוא נוספת בכמות זהה. חלק מכמות החמאה בדרכה לארץ וזאת בשל רישיונות יבוא שמומשו על ידי חלק מהיבואנים. במידה והיבואנים לא יממשו את כל מכסת יבוא החמאה, שאופן חלוקתה פורסם בימים האחרונים על ידי משרד הכלכלה, יוותר החשש למחסור בחמאה.
במשרד מקווים כי עקב ההיערכות של כל הגורמים לקראת חגי תשרי לצד פתיחת מכסות בלתי מוגבלות ליבוא, היבואנים יממשו את פוטנציאל היבוא. 
המשרד מתעדכן על שינוים בהיצע ובביקוש לקראת החגים, ממשיך לעקוב אחר תמונת המצב ובמידה ויחולו שינויים המשרד יידע את הציבור בהתאם.

יום חמישי, 18 באוגוסט 2016

במטרה לתמוך במגדלי הביצים ובמשקים הקטנים הנמצאים בעיקר בגבול הצפון שר החקלאות ושר הכלכלה אישרו למועצת הלול הסדר פינוי של עד 10 מיליון ביצים שינותבו לתעשייה

פינוי העודף הנדרש מהווה 0.5% בלבד מהמכסה השנתית העומדת על 2.2 מיליארד ביצים • אין חשש כי פינוי עודפי הביצים יגרום לעליית המחיר לצרכן.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל: "לאור עודפי הביצים שנוצרו ובמסגרת השמירה שלנו על האיזון שבין הורדת המחירים לצרכן והעצמת החקלאים, ובעיקר אלו שיושבים בגבול הצפון, החלטנו לפנות חלק מהעודף של הביצים לתעשייה. אנחנו מאמינים שהדבר יחזק את הלולנים ולא יצור מחסור או עליית מחירים עבור הקונים"
​במטרה לתמוך במגדלי הביצים ובמשקים הקטנים הנמצאים בעיקר בגבול הצפון, שר החקלאות ושר הכלכלה אישרו היום, 18/08/2016,  למועצת הלול הסדר פינוי עודפי ביצים לתעשייה. האישור ניתן בכדי להבטיח למגדלים תמורה הוגנת בעד תוצרת הלול ולאחר שהשרים בחנו את בקשת המועצה לענף הלול מיום כ"ד אלול התשע"ו, 27/07/2016. 

כמקובל בחודשי הקיץ בעיקר בחודשים אוגוסט וספטמבר צפויים עודפי ביצים למאכל, הנובעים בין היתר מכך שבשנה האחרונה נוצר איזון בין הביקוש להיצע המקומי. על מנת למנוע הצפה ופגיעה במגדלי הביצים בעיקר בגבול הצפון, אושר פינוי של עודפים עונתיים של עד 10 מיליון ביצי מאכל. מאחר שענף הביצים למאכל הינו שוק מתוכנן ומחיר הביצה הינו מחיר מפוקח, אין חשש כי פינוי עודפי הביצים כמבוקש יגרמו לעליית מחיר לצרכן. 

עודפי ביצי המאכל שהצטברו אצל המשווקים השונים לא יעלו על הכמות העודפת המוערכת תוך שמירה על היקף השיווק לשוק המקומי מבלי לגרום למחסור בשוק. כמו כן, אין חשש כי פינוי הביצים יוביל למחסור בתקופת חגי תשרי. הפינוי המתוכנן יבוצע באמצעות העברה מרוכזת של הביצים העודפות לתעשייה המקומית על ידי המועצה לענף הלול, וזאת במטרה להקפיאן במטרה לספקן לצרכנים המוסדיים בחודשי החורף (המאופיינים בביקוש גבוה יותר).
בעקבות מחסור בביצי מאכל בשנת 2015, הוגדל ייבוא הביצים לארץ (ועמד על מעל ל - 300 מיליון ביצים). על בסיס נתון זה, היקף המכסה השנתית לשנת 2016 הוגדל ב- 7% וזאת לאחר תוספת של 4% שניתנה בשנת 2015. בפועל הייצור המקומי גדל, אך הביקוש בקרב הצרכנים בתקופה זו ירד במיוחד בחודשים יולי אוגוסט המאופיינים בירידה בביקוש בקרב הצרכנים. בדרך כלל, עודפים מהשוק המקומי מופנים לתעשייה, באופן ישיר על ידי המגדלים והמשווקים. אך מאחר שבשנת 2016 ניתן למפעלים באופן חריג אישור לייבוא ביצים למשך שנה שלמה, ללא קשר להיצע מהשוק המקומי, חלה ירידה נוספת בביקוש לתוצרת המקומית, והוחלט על העברה מרוכזת של הביצים.
שוק הביצים הנו שוק מתוכנן ובתוך כך, מובאת בחשבון גם התנודתיות בביקוש. פינוי העודף הנדרש המהווה 0.5% בלבד מהמכסה השנתית העומדת על 2.2 מיליארד ביצים.

יום שלישי, 16 באוגוסט 2016

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בשיתוף עיריית רמת-גן ומשטרת ישראל פינו את חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן'

בחווה שהו כ-31 סוסים ו-6 חמורים שחלקם סבלו מפגיעות פיזיות שונות ומתת תזונה בעלי החיים פונו, בליווי וטרינרי צמוד של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות למתקן מוגן.
​השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, בשיתוף עיריית רמת-גן ומשטרת ישראל, השיטור העירוני, פינו את חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן' ברמת גן. בחווה שהו כ-31 סוסים ו-6 חמורים שחלקם סבלו מפגיעות פיזיות שונות ומתת תזונה. בעלי החיים הוחזקו בתת-תנאים פונו כשהם סובלים מפציעות שונות, ורזון קיצוני. בנוסף, התגלתה במקום גופה של סוס.
כל בעלי החיים פונו, בליווי וטרינרי צמוד של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות למתקן מוגן.
 
מקום אחזקת הסוסים הנו שטח של עיריית רמת גן אשר נמצא בסמוך למסילת הברזל של הרכבת, באזור גבול ר"ג- בני ברק. בקטע זה אף אירעה תאונת רכבת קשה לפני כחודש בה נהרגו 4 סוסים. בעל החווה ידוע כמי שהשתלט בעבר על שטחים באזורים שונים בארץ ולאחרונה, מצעות צו מנהלי עליו חתם ראש עיריית רמת-גן, הוחלט לפנותו מהאזור. בבידוד, בהזנחה וכנגד החוק: כך בחר בעל חוות סוסים במרכז להחזיק את 31 הסוסים שברשותו, כשלצדם 6 חמורים. חוות הסוסים שהקים האיש, בסמוך לחניון 'דן' ברמת-גן, הוקמה בניגוד לחוק ותוך השתלטות על שטחים ציבוריים ללא אישור.

ד"ר צביה מילדנברג רופאת סוסים של השירותים הווטרינריים במשרדפינוי חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן'החקלאות: ״אחד הסוסים נמצא רובץ וברזון קיצוני (ממש שלדים) וחלק מהסוסים סובלים מנכויות קשות וצלקות מרובות. על חלק מהסוסים למרות מצבם הגופני הקשה, ניכר כי רכבו עליהם לאחרונה וזאת תוך התעלמות מוחלטת ממצבם הרפואי. הסוסים והחמורים פונו למתקן מוגן של משרד החקלאות שם מחכה להם ווטרינר לבדיקה מקיפה וטיפול רפואי. הסוסים עתידים לעבור שיקום ממושך״.

ראש העיר, ישראל זינגר, החליט להוציא צו מנהלי לפינוי החווה והבוקר נערך הפינוי, במבצע משולב של יחידות משטרת ישראל והשיטור העירוני ר"ג ,משרד החקלאות וכוחות העירייה- בהם אגף שפ"ע והווטרינריה העירונית, במטרה להעביר את  בעלי החיים למתקן מוגן.

שמעון שומרוני, מנהל אגף הביטחון והאכיפה של עיריית רמת גן: ״הפולש זומן לשימוע וקבל צווי פינוי, לצערנו לא עשה זאת לבד, בעקבות כך בכוונת בעירייה לתבוע את הפולש על הוצאות הפינוי וכן את עלות החזקת הסוסים בחווה – עלות המסתכמת במאות אלפי שקלים״.
מהמשטרה נמסר כי הם ימשיכו לפעול עם כלל יחידות האכיפה בשילוב זרועות על מנת להגביר ולייעל  את אכיפת החוק בכל מקום ובכל תחום".

יום רביעי, 10 באוגוסט 2016

משרד החקלאות החזיר את הסוס "אוהיו" במבצע מיוחד מעזה לישראל

סוס הספורט מסוג וורם-בלד, העונה לשם "אוהיו" נמכר לסוחר סוסים בישראל. לאחר שהסוס נמכר לסוחר בעזה והגיע לחווה שבה ככל הנראה השתמשו בו לקפיצות ראווה, בעל הסוס פנה למשרד החקלאות לסייע לו להחזיר את הסוס לאחר שרכש אותו בשנית.
בשל מצב הסוס ומצב בריאותו, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות אישרו לפנים משורת הדין מבצע חריג ומיוחד להחזרת הסוס מידית לישראל. בתוך כך הוקמה אורוות-הסגר ביישוב סמוך לגבול עם עזה. היישוב והמיקום נבחרו בנקודה הקרובה ביותר לגבול, כאשר  ברדיוס של 300 מטר אין סוסים נוספים. הסוס הגיע פצוע ככל הנראה בשל שימוש בציוד רכיבה לא מתאים שגרם לחבלות. משרד החקלאות הכולל את השירותים הווטרינריים ואת יחידת הפיצו"ח שומרים על רווחת הסוס ובריאותו, ומלווים את כל התהליך.
אורוות ההסגר הזמנית נבדקה על ידי ד"ר מרסלו מיקוליצקי, רופא בכיר של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, שאף ערך ביקורות רבות ומקיפות במטרה לוודא כי אורוות ההסגר הזמנית תאפשר שמירה על רווחת הסוס העתיד לשהות בה עד סיום ההליך הרפואי. ד"ר גיורא אבני הווטרינר של המשפחה יערוך לסוס בדיקה בריאותית מקיפה וייקח בדיקות דם, על מנת לאפשר לו לצאת מאורוות ההסגר, כך שבסופו יתאפשר יבואו חזרה לביתו, לאורווה אותה הוא מכיר.
ד"ר צביה מילדנברג, רופאת סוסים של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות: "כאשר הסוס עבר את גבול הארץ, קיים חשש שהוא יביא עימו מחלות שונות אשר עלולות לפגוע ביתר בעלי החיים בישראל. לכן, על פי פקודת מחלות בעלי חיים יש לערוך בדיקות בריאותיות מקיפות ולבצע הליך ייבוא שכן, בעזה עלולות להיות מחלות אשר יכולות להדביק את יתר הסוסים ובעלי חיים נוספים במדינת ישראל. על מנת לשמור על רווחת הסוס ועל בריאותו אישרנו הקמת אורוות הסגר מיוחדת כאשר משרד החקלאות, הכולל את השירותים הווטרינריים ויחידת הפיצו"ח שומרים על רווחת הסוס ובריאותו, ומלווים את כל התהליך".
הסוס "אוהיו"