יום שלישי, 23 באוגוסט 2016

משרד החקלאות נערך לקראת חגי תשרי

במטרה להיערך לקראת חגי תשרי הקרובים, משרד החקלאות מאפשר ליבא תוצרת חקלאית טרייה על ידי פתיחת מכסות יבוא מחו"ל וזאת לאור המלצת ועדה מקצועית אשר בוחנת מבעוד מועד את היערכות החקלאים לקראת תקופת החגים.
​תקופת החגים מאופיינת בביקוש רב לתוצרת חקלאית ובמסגרת הערכות-מצב תכופות שעושה משרד החקלאות בכל הקשור לאספקת תוצרת חקלאית הטריה (כפי שהמשרד נערך לקראת חג הפסח), נערכו לאחרונה מספר ישיבות בשיתוף הגורמים המקצועיים לרבות מועצת החלב, מועצת הצמחים ומועצת הלול, ובעקבותיהן המשרד פעל לפתיחת מכסות יבוא על מנת לאפשר יבוא מוצרים ותוצרת חקלאית טרייה שיש חשש למחסור בה.
מבדיקת הנתונים עלה כי בחגי תשרי הקרובים נכון למועד זה, לא צפוי מחסור במוצרים מן החי, בשר, עוף וביצים. 
כמו כן, לא צפוי מחסור בדבש ובפירות.
עקב הפחתת המכסים על יבוא דגים בהיקף של 50%, לא צפוי מחסור בדגים וצפויה ירידה במחיר לצרכן.
בנוגע לירקות - לאור הנתונים שהוצגו בישיבות, עלה כי לא צפוי מחסור בירקות בחגי תשרי הקרובים למעט חשש למחסור בעגבניות וזאת עקב מזג האוויר החם השורר בחודשי הקיץ הסמוכים לחגי תשרי. כמו כן, העגבניות שישווקו לשוק מהייצור המקומי יהיו באיכות בינונית (עגבניות בגודל קטן מהרגיל, רכות ובעלות כתמים חיצוניים).
כידוע, מאחר והשוק אינו שוק 'מתוכנן' וכל חקלאי קובע לעצמו את סוגי הגידולים והיקפיהם ומאחר וקיימים משתנים שאינם תלויים במגדלים (כגון מזג אוויר ומזיקים שעלולים לפגוע בתוצרת) המענה לפערים בין הייצור לצריכה ניתן על ידי פתיחת המכסות לייבוא לא מוגבל מחו"ל לתקופה זו, וזאת כפי שנעשה בעבר באירועים דומים.
על כן, על מנת לאפשר ליבואנים זמן להערכות ולהתארגנות, המשרד נערך מבעוד מועד והודיע ליבואנים זמן רב מראש בדבר פתיחת המכסות ליבוא עגבניות מחו"ל (כך יעשה גם לגבי כל ירק אם יוודע  על חשש למחסור בו).
דבש - לא צפוי מחסור בדבש בתקופת החגים עקב מכסות ייבוא שנפתחו מבעוד מועד. יחד עם זאת, צפוי מחסור בין התקופה שלאחר החגים ועד לעונת הרדייה הבאה (אביב 2017). על כן, במטרה למנוע מחסור בתקופה שלאחר תקופת החגים, הוגשה לרשות המיסים בקשה מטעם משרד החקלאות, לפתיחת מכסות יבוא דבש פטורות ממכס. הבקשה נמצאת בימים אלה בטיפול רשות המיסים.
קוטג' - מבדיקות שערך המשרד עם המחלבות הגדולות ועם מועצת החלב, עלה כי נכון למועד זה קיימת היתכנות למחסור בקוטג' בהיקף של כ-15% שיורגש ממוצאי יום כיפור ועד כמה ימים לאחר שמחת תורה (בין התאריכים 13-27/10). כך שמראש השנה ועד יום כיפור לא יורגש מחסור כלל. הסיבה למחסור בקוטג' נובעת מכך שתקופת החגים השנה מאופיינת במחסור בימי עבודה (בשל רצף החגים והשבתות) ולאור העובדה שתהליך הייצור של הקוטג' מצריך ימי עבודה רצופים וזאת לצד אורך חיי המדף הקצרים של המוצר. על כן, מבחינה טכנית לא ניתן לייצר קוטג' שיהיה על המדף בתקופה זו.
חמאה - מבדיקות שערך המשרד עלה כי כבר בזמן הקרוב (לפני תקופת החגים) קיימת היתכנות למחסור בחמאה בעיקר לתעשייה ולמוסדות. לשם כך משרד החקלאות נערך מראש ועל מנת לצמצם את החשש למחסור בחמאה, המשרד פעל לפתיחת מכסות יבוא פטורות ממכס של 700 טון חמאה ואף הגיש לפני כחודש לרשות המיסים בקשה לפתיחת מכסת יבוא נוספת בכמות זהה. חלק מכמות החמאה בדרכה לארץ וזאת בשל רישיונות יבוא שמומשו על ידי חלק מהיבואנים. במידה והיבואנים לא יממשו את כל מכסת יבוא החמאה, שאופן חלוקתה פורסם בימים האחרונים על ידי משרד הכלכלה, יוותר החשש למחסור בחמאה.
במשרד מקווים כי עקב ההיערכות של כל הגורמים לקראת חגי תשרי לצד פתיחת מכסות בלתי מוגבלות ליבוא, היבואנים יממשו את פוטנציאל היבוא. 
המשרד מתעדכן על שינוים בהיצע ובביקוש לקראת החגים, ממשיך לעקוב אחר תמונת המצב ובמידה ויחולו שינויים המשרד יידע את הציבור בהתאם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה