יום ראשון, 7 ביוני 2015

חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב – הצעתו של שר החקלאות לתיקונים בחוק צער בעלי חיים אושרה בוועדת שרים לחקיקה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם שורת תיקונים לחוק צער בעלי חיים הנוגעים לאופן יישום החוק ואכיפתו. היום (7.6.15) אושרו שורת תיקונים שהגיש שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, לוועדת שרים לענייני חקיקה. תזכיר החוק הופץ לפני מספר חודשים להערות הציבור, ועתה הוא מובא לאישור הוועדה.
התיקון לחוק קובע חובה נרחבת על בעלים של בעל חיים או על המחזיק בו, למנוע התעללות בו ולספק לו את צרכי מחייתו ולדאוג לבריאותו, המוגדרת כחובה בסיסית של בעלים או מחזיק של בעל חיים לתת לבעל החיים שבחזקתו טיפול ראוי ולדאוג לצרכיו. הפרת הוראה זו תהווה עבירה פלילית אם נגרם לבעל החיים סבל. אישור הצעת החוק יאפשר להעמיד לדין לא רק את מי שהתעלל בבעלי החיים במעשה אקטיבי, אלא גם מי שהתעלל במחדל. בנוסף, תיקון החוק יאפשר הטלת אחריות פלילית על תאגיד המחזיק או אחראי על בעל חיים בגין הפרת החובה האמורה. להמשך קריאה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה