יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

משרד החקלאות מפרסם נוהל לתמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2013


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2, תמיכה של המשרד בפרויקטים של הדברה משולבת בשנת 2013 כדלקמן:
היקף משוער של תקציב התמיכה – 1,000,000 ₪.
מועד אחרון להגשת בקשות – יום ה' 22.11.2012
מספר טלפון לבירורים טל' 9485334 – 03.
             
בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, או שלא תוגש במסגרת המועדים האמורים, לא תובא לדיון.

נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2013 לחץ כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה