יום חמישי, 3 בינואר 2013

נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2013


משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - המשרד/משרד החקלאות ופיתוח הכפר) מודיע על אפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2013, ובהתאם להוראת תכ"ם 6.2, תמיכה להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות, בהתאם לנוהל שלהלן.
את הבקשות ניתן להגיש החל ממועד תחילת ההעסקה במהלך שנת 2013 ועד ליום 31.12.2013 בהתאם לכתוב בנוהל המצ"ב. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה