יום ראשון, 25 באוגוסט 2013

המלצות ועדת המחירים לעניין מוצרי החלב שבפיקוח - טיוטה להערות הציבור (שימוע)

ועדת המחירים לפי סעיף 3 לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו – 1996 (להלן הוועדה), מודיעה בזה לציבור על כוונתה להעביר לשרי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר, המלצות בנושא פיקוח על המחירים של מוצרי החלב בפיקוח. ההמלצות גובשו לאחר בדיקת רווחיות של תשלובת החלב של תנובה על ידי רואה חשבון מומחה (להלן: הבדיקה) וקבלת נתונים נוספים.
הציבור מוזמן להעביר עמדות וטענות בעניין המלצות אלה עד ליום ה-29.9.2013, בכתב, בדוא"ל בלבד לכתובת erezo@moag.gov.il ולציין בכותרת ההודעה "הערות להמלצות ועדת המחירים בעניין מוצרי החלב".;מצ"ב הנוסח המלא של ההמלצות.

להמשך

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה