יום שני, 1 בדצמבר 2014

חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב- משרד החקלאות הפיץ היום תזכיר תיקונים לחוק צער בעלי חיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם שורת תיקונים לחוק צער בעלי חיים הנוגעים לאופן יישום החוק ואכיפתו. תזכיר חוק הופץ הבוקר להערות הציבור, ולאחר מכן הוא יובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.
תזכיר החוק קובע חובה נרחבת על בעלים של בעל חיים או על המחזיק בו, למנוע התעללות בו ולספק לו את צרכי מחייתו ולדאוג לבריאותו, המוגדרת כחובה בסיסית של בעלים או מחזיק של בעל חיים לתת לבעל החיים שבחזקתו טיפול ראוי ולדאוג לצרכיו. הפרת הוראה זו תהווה עבירה פלילית אם נגרם לבעל החיים סבל. בנוסף, תיקון החובה תאפשר הטלת אחריות פלילית על תאגיד המחזיק או אחראי על בעל חיים בגין הפרת החובה האמורה, וזאת אף אם לא ניתן לייחס את העבירה לבעל תפקיד מסוים בתאגיד. למעבר לכתבה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה