יום חמישי, 21 בינואר 2016

הטיפול בעשן המפחמות הפוגע בתושבי חריש והסביבה יוצא לדרך: צוות בינמשרדי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם דוח למציאת פתרון לצמצום המטרד הסביבתי של עשן המפחמות

״הטיפול בעשן המפחמות יוצא לדרך״ אומר שר החקלאות ח״כ אורי אריאל הבית היהודי ״מרגע שנכנסתי לתפקידי לפני מספר חודשים כשר החקלאות, לקחתי על עצמי את הטיפול בעשן המפחמות שמסכן את האזרחים הישראלים שגרים בצפון אבל גם את הפלסטינים שגרים בסמוך .מסקנות הוועדה הן חשובות אבל המבחן שלנו יהיה בביצוע, ועכשיו מתחילה העבודה האמתית של משרדי הממשלה לבצע ולסיים את המפגע הסביבתי והבריאותי שנוצר מהמפחמות״.
צוות בין משרדי שהוקם בראשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בעקבות החלטת הממשלה ובהשתתפות נציגים של המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, משרד הבריאות, המינהל האזרחי, מנהל התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ורשות החשמל, פרסם דוח למציאת פתרון לצמצום המטרד הסביבתי של עשן המפחמות. הדוח מתמקד במציאת פתרונות לפסולת של גדמי מטעים, באמצעות הפיכתם ממטרד למשאב ולמקור אנרגיה כגון שריפת הגדמים בתחנות כוח פחמיות של חברת החשמל ועיבוד גדמי העץ לטובת ייצור אנרגיה.
הצוות המליץ על סל של פתרונות מקצועיים, משולבים כדי לפתור את הבעיה באופן ישים ובר קיימא: כגון מציאת פתרונות קצה לטיפול בפסולת הנוצרת מגדמי המטעים (בעיקר הדרים ואבוקדו), חקיקה משלימה, ניטור, פיקוח ואכיפה. בשלב הראשון ינקטו פעולות כגון חקיקה, ניטור, הגברת אכיפה, תמיכה בחקלאים והכנת מקומות לקליטת גדמי העצים ובחינה של תמיכה ביבוא, לצורך צמצום כמות הפחמים שמקורם בשטחי יהודה ושומרון.
בהמשך, ינקטו פעולות כגון הקמת מפעלים לעיבוד הגדמים לטובת ייצור אנרגיה, רכישת והפעלת מרסקות גדמים, שימוש ברסק עץ כחיפוי או הטמנתו בשדה החקלאי ובמשקי בעלי חיים, שימוש ברסק עץ לקמינים ביתיים, שימוש ברסק כמרכיב משלים לדישון, מתקני ייצור אנרגיה קטנים, בחינת ישימות של שריפת גדם חקלאי בתחנות חברת החשמל לישראל, ומפחמות "ידידותיות" (העומדות בתנאי תקנים סביבתיים ובתקני הייצור). דוגמא למפחמה מסוג זה, הנמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, וצפויה להיות מסחרית במהלך שנת 2016 קיימת באוניברסיטת אריאל שבשומרון.
במהלך עבודת הצוות, התקיימו ארבעה מפגשים וסיור באזור המועצה האזורית מנשה ובעיר חריש, שבו השתתפו נציגי הישובים שתושביהם סובלים ממטרד המפחמות ונציגי תושבי האזור, ובו בלט הצורך במציאת פתרונות מידיים וברי קיימא לצמצום משמעותי של מטרד המפחמות ועל מנת לסייע לתושבים לנהל שגרת חיים נטולת מטרד עשן וריח מפחמות.
מפחמה היא ערימה של גדמי עץ הבוערת בצורה מבוקרת למשך מספר שבועות בכל פעם. בתהליך זה נפלטות כמויות גדולות של עשן וריח שריפה אשר עלולים לגרום למפגעים סביבתיים קשים ומתמשכים לתושבי האזורים מועצה אזורית מנשה, חריש, חדרה ופרדס חנה-כרכור. בשטחים הנתונים לסמכותה האזרחית של הרשות הפלסטינית (שטחים A ו-B), ממשיכות לפעול בין 40 ל- 80 מפחמות אשר עיקר פעילותן מופנית לייצור פחמים לשוק הישראלי. 

לדוח הצוות הבינמשרדי לצמצום בעיית המפחמות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה