יום שני, 8 בפברואר 2016

לטובת הגנה על משאב הדגה ועל הסביבה הימית בים התיכון, בכנרת ובים סוף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגביר את אכיפת הדיג במקורות המים של ישראל וזאת לצד הגנה על הדייגים

​משרד החקלאות מגביר את אכיפת פעילות הדיג במרחב הים התיכון, הכנרת וים סוף. המשרד הציג היום, יום שני (8.2.16), בפני ועדת הכלכלה של הכנסת את התקנות המקיפות שנועדו להרחיב את סמכויות האכיפה של משרד החקלאות, כך שהדבר יוביל לשיפור ניכר בניהול משאב הדגה, הסביבה הימית וערכי הטבע, וזאת לצד שמירה על הדייגים.

לאורך העשורים האחרונים קיימת מגמה של הידלדלות משאב הדגה בים התיכון הנובעת מדייג יתר, אך גם מתהליכים טבעיים, כגון: התחממות גלובלית, ופעילות פיתוח, כגון: הרחבת תעלת סואץ. במטרה לשמור על משאב הדגה בישראל, משרד החקלאות גיבש תקנות דיג עדכניות, הכוללות: הגבלת תקופת הדיג בעיקר בעונת הרבייה; הגבלת אזורי הדיג למניעת דיג בשמורות טבע ובאזורי קינון; הגדלת גודל החורים ברשתות הדיג בכדי למנוע לכידת דגים קטנים; הגדרת שיטות דיג אסורות; הגבלת פעילות הדיג בעונת הרבייה של דגים בים התיכון ובכנרת, והגבלה של דיג באזורים שונים במרחב הים התיכון. כל זאת לצד שמירה על הדייגים וצמצום הפגיעה בהם.

ח"כ אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר: "כולם מבינים שמצב הדיג בישראל נמצא במשבר, ונדרש תיקון תקנות לשינוי המצב. לכן, אחרי עבודה ארוכה ואינטנסיבית, ניסחו אנשי המקצוע במשרד תקנות שיעצרו תחילה את המגמה השלילית של הידלדלות הדגה ובהמשך ישפרו משמעותית את התפתחות הדגים, ובהכרח את ענף הדיג בישראל".
במקביל משרד החקלאות עובד בשיתוף פעולה עם אגף התקציבים לצורך מתן מענה לדייגים שפרנסתם תפגע.
בסיום הוועדה סוכם כי יו"ר הוועדה יכנס צוות מצומצם שיאזן בין ממשק הדיג לבין צורכי הדייגים והדרישות הסביבתיות, בסיומן יובאו התקנות לאישור.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה