יום חמישי, 8 בספטמבר 2016

משרד החקלאות ממשיך לפעול למען המשך קיומה של הדגה בישראל: תקנות הדיג החדשות שהגיש משרד החקלאות אושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת

לאחרונה בג"ץ אימץ את עמדת משרד החקלאות ופרסם פסק דין אשר דחה את כל העתירות של דייגי המכמורת והדייגים ספורטיביים בנוגע למגבלות הדייג בעונת הרבייה של הדגים בים התיכון.
ח"כ אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר ציין כי "אני מברך על אישור התקנות ומודה לאנשי המקצוע במשרד שעבדו על התקנות ולחברי וועדת הכלכלה והיו״ר כבל על אישור התקנות, שנועדו לשמור על משאב הדגה ועל הסביבה הימית תוך איזון בין הדרישות הסביבתיות וצרכי הדייגים המתפרנסים מדייג"

תקנות הדיג העדכניות שגובשו על ידי משרד החקלאות אושרו (ביום חמישי האחרון (8.9.2016) בשעות אחר הצהריים) על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל. ועדת הכלכלה אישרה את תקנות הדיג העדכניות שנועדו להרחיב את סמכויות האכיפה של משרד החקלאות, כך שהדבר יוביל לשיפור ניכר בניהול משאב הדגה, הסביבה הימית וערכי הטבע, וזאת לצד שמירה על המשך פעילות הדייגים. התקנות אושרו אך כניסתן לתוקף תהיה לאחר הסדרת נושא המיסוי, עבור פיצוי דייגי המכמורת בצפון. בישיבת הוועדה השתתפו חברי כנסת ממרבית הסיעות לצד נציגי הממשלה ממשרד החקלאות, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, ארגונים סביבתיים, דייגים מקצועיים ודייגים ספורטיביים ואף השתתפו מומחי דיג וים, אשר תמכו בעמדת משרד החקלאות לפיה ישנה חשיבות רבה לטפל בדייג היתר ולשמור על הסביבה הימים ומשאב הדגה לדורות הבאים. הממשלה העמידה תקציב של כ- 16 מיליון ₪ בכדי לאפשר מתן פיצוי הולם לציבור דייגי המכמורת בחלק הצפוני של הארץ, שבו יאסר דייג המכמורת לחלוטין. הוועדה ציינה כי התקנות מהוות מענה ראוי למצב הקשה שבו נוהל משאב הדגה, ולאור זאת, דרשה מהממשלה לאפשר לפצות דייגים שיבחרו להפסיק ולפעול בתנאים אלו.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל הודה ליו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל אשר ראה יחד עם המשרד את הצורך הדחוף באישור התקנות לטובת שמירה על משאב הדגה, גם עבור הדייגים המתפרנסים מדיג כיום וגם עבור הדורות הבאים. שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אורי אריאל ציין כי "אני מברך על אישור התקנות ומודה לאנשי המקצוע במשרד שעבדו על התקנות ולחברי וועדת הכלכלה והיו״ר איתן כבל על אישור התקנות, שנועדו לשמור על משאב הדגה ועל הסביבה הימית תוך איזון בין הדרישות הסביבתיות וצרכי הדייגים המתפרנסים מדייג. ישנה חשיבות רבה לשמירה על הים ועל מצב הדגה שהולך ומדלדל בעקבות דיג יתר. גם מבקר המדינה כתב בעבר דו״ח ביקורת על חוסר הטיפול בהידלדלות כמות הדגים בחופי הים בישראל. לכן, אחרי עבודה ארוכה ואינטנסיבית, ניסחו אנשי המקצוע במשרד החקלאות תקנות עדכניות שלאורך זמן יעצרו את המגמה השלילית של הידלדלות הדגים בים ובהמשך ישפרו משמעותית את התפתחות הדגים ובהכרח את ענף הדיג בישראל".
ניר פרוימן מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות "לאחר מאמצים רבים ולאחר עבודה מקצועית וממושכת, הצוות המקצועי באגף הדיג במשרד החקלאות ניסח תקנות מקיפות המסדירות את שיטות הדיג במדינת ישראל המגדירות את שיטות הדיג המותרות והאסורות בים התיכון, בכנרת ובמפרץ אילת וזאת, במטרה להגן על הסביבה הימית, איזורי קינון חשובים והתפתחות דגים צעירים. הכללת הגבלות למניעת הדייג בעונת הרבייה, הגדלת גודל החורים ברשתות הדייג והגבלת דייג המכמורת במרחב הים התיכון, יתרמו לשיפור משמעותי יתרמו לשיפור משמעותי של קיום משאב הדגה גם עבור הדייגים וגם עבור דורות הבאים". 
בהתאם לעמדת אגף הדיג במשרד החקלאות ולנימוקי מומחים מובילים בארץ, הוועדה אישרה את ההגבלות הבאות:הגדלת העומק המינימאלי לדיג על ידי ספינות מכמורת יעמוד על 30-40 מטרים (במקום 15 כיום), בכדי למנוע פגיעה ברכסי כורכר וסלעים המהווים בתי גידול חשובים לדגים ולבעלי חיים ימיים נוספים המהווים את שרשרת המזון בים. בנוסף נקבעו תקופות בהן תיאסר פעילות דיג על פי סוגים בכדי לאפשר את התרבות הדגים לחופי הים ואת גדילת הצאצאים הצעירים. גודל עיני הרשתות יותאם למקובל במדינות אחרות באגן הים התיכון, כך שיאפשרו את תפיסתם של דגים לאחר שהגיעו על פי רב לבגרות מינית והעמידו את דור הצאצאים הבא. גם באגם הכנרת, תוגבל פעילות הדיג בעונות הרבייה של הדגים.
באמצעות התקנות החדשות המשרד מגביל דיג באמצעות ספינות מכמורת. התקנות החדשות מגדירות את גודל "עיני רשתות המכמורת " (גודל החורים של הרשתות), כך שתצמצם לכידת דגים קטנים מהגודל הרצוי ואת השלכתם חזרה לים, לאחר שכבר דגו אותם. בנוסף הגבלת גודלן של רשתות הדיג תחול גם על דיג בשיטות אחרות כגון דיג חופי ברשתות עמידה ומערך חכות.
התקנות מגבילות את הדיג בעונת הרבייה בסביבת הים התיכון, ובתוך כך, יחול איסור דיג מדי שנה, לתקופה של עד 90 ימים בין התאריכים 1 במרץ ועד ה- 1 ביולי. בנוסף, יאסר הדיג בשיטה של ספינות מכמורת למשך 90 ימים, בתקופה שבין התאריכים 1 במאי ועד ה- 31 באוגוסט בכל שנה, כדי להקטין את אחוז הדגים הקטנים הנתפסים ברשתות ומושלכים חזרה אל הים ונוסף לצמצם משמעותית את הפגיעה בצבי הים ובערכי טבע חשובים נוספים).
בימת הכנרת, התקנות החדשות מתייחסות להקטנת אורך רשתות העמידה. עד כה אורכן של הרשתות היה 5,000 מטר, וכעת יקטנו לאורך של 1,000 מטר. בנוסף, תוגדל מידת עיני הרשתות (גודל החורים של הרשת) וכן גודל הדגים המותרים לדייג וזאת לטובת תפיסתם של דגים בוגרים בלבד. איסור הדייג בתקופת הקינון וההטלה באגם יאורך מ- 60 ימים רצופים ל- 90 ימים רצופים, בין התאריכים 1 במרץ ועד ה- 1 ביולי. 
רק לאחרונה בית המשפט העליון דחה (בהרכב של השופטים פוגלמן, זילברטל ומזוז) את כל עתירות הדייגים כנגד 3 מגבלות על דיג בים התיכון אותן קבע פקיד הדיג הראשי ברישיונות הדיג לשנת 2016, נוכח מצבו הקשה של משאב הדגה בים התיכון: מגבלה שקבעה איסור או הגבלה על מרבית שיטות הדיג בתקופת "הרבייה",  מגבלה שקבעה איסור על דיג מכמורת בתקופת "הגיוס" ומגבלה שחלה לאורך כל השנה, על שימוש בציוד בדיג המכמורת בשל פגיעתו הקשה בסביבה הימית. העתירות, ששתיים מהן הוגשו על ידי דייגי מכמורת והשלישית על ידי העוסקים בדיג ספורטיבי, טענו כנגד המגבלות בכל מישורי המעשה המינהלי הסמכות, ההליך ושיקול הדעת. בדיון בהתנגדות לצו על תנאי, כמו גם בפסק הדין, ציין הרכב השופטים שנתן את פסק הדין כי הם נדרשים רק לשאלת הסמכות, שכן רק לגביה ניתן צו על תנאי. נכתב בפסק הדין "מסקנתי היא כי פקיד הדיג הראשי היה מוסמך לצרף לרישיונות הדיג השנתיים – הן האישיים, הן לספינה – תנאים המצטרפים על המגבלות הקבועות בתקנות ובפקודה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה