יום שלישי, 25 באוקטובר 2016

הפיקוח על מחירי הפירות והירקות עובר לפסים מעשיים: שר החקלאות חתם על צו המחייב את רשתות השיווק להעביר נתונים כלכליים על קניה ומכירה של פירות וירקות

השר אריאל: "הבטחנו את זה לחקלאים ולצרכנים ולא נרפה במאבק לצמצום פערי התיווך".
כצעד ראשון ביישום המתווה להחלת פיקוח על מחירי ירקות ופירות, חתם היום (שלישי) שר החקלאות אורי אריאל על צו המחייב את רשתות השיווק למסור נתונים כלכליים על מכירת פירות וירקות. המהלך נעשה בשיתוף פעולה מלא עם שר האוצר משה כחלון אשר צפוי גם הוא לחתום על הצו בימים הקרובים. 

שר החקלאות אורי אריאל, חתם היום (שלישי) על צו המחייב את רשתות השיווק למסור דו"חות כספיים המפרטים את נתוני רכישה ומכירה של פירות וירקות. במסגרת הצו יידרשו המשווקים והסיטונאים הגדולים לדווח בפרקי זמן קבועים הן על קביעת מחירי הפירות והירקות בשוק והן על הרווח מהמכירות.

הצווים נחתמו בעקבות מסקנות ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר אשר בחנה את סוגיית פערי התיווך בתחום הפירות והירקות והמליצה לפני כחצי שנה להתחיל בפיקוח על פירות וירקות. לאחר החתימה על הצו וקבלת הנתונים מאותן רשתות ומשווקים, תבחן ועדת המחירים, את הדרך הנכונה לבצע את הפיקוח ולהילחם בפערי התיווך.

לפי הצו, יידרשו החברות לתת נתונים עד סוף שנת 2016 על המכירות שהחלו בשנת 2015. חובת הדיווח תחול עד סוף שנת 2017 אז, לפי הערכת ועדת המחירים, יהיו בידיה די נתונים כדי לקיים מדגם מייצג של התפלגות מחירי הפירות והירקות. בשלב הזה מהות הפיקוח היא לשם קבלת אינפורמציה והבנת מצב הרווחיות בשוק הפירות והירקות.

המהלך המשותף של כחלון ואריאל עתיד להפחית את ההוצאות בעבור ירקות ופירות טריים הנחשבים מוצר צריכה בסיסי בעיניי הצרכן הישראלי. בנוסף, המהלך יביא לחיזוק החקלאים ויאפשר לשוק להתקיים בצורה הוגנת.

השר אריאל: "פערי התיווך בישראל הם לא סבירים בעליל, ולאחר שבחנו את הנושא באמצעות וועדת המחירים המשותפת החלטנו שר האוצר ואנוכי לשים לזה סוף. כדי שנדע מאיפה נוצר פער המחירים, הוצאנו צו שיחייב את הסופרים והמרכולים לדווח לממשלה מהם מחירי הקניה מהחקלאי והקניה לצרכן. אחרי שנקבל את הנתונים הכלכליים נדע לנתח אותם ולפעול בצורה חכמה ומחושבת לצמצום פערי התיווך ולהורדת יוקר המחיה בשוק הפירות והירקות. הבטחנו את זה לחקלאים ולצרכנים ולא נרפה במאבק לצמצום פערי התיווך".

יש לציין, כי בשנים האחרונות נצפית מגמה רב שנתית של עליה בנתח השוק של רשתות השיווק לעומת השווקים הפתוחים וחנויות הירקות והפירות הפרטיות. לפי נתוני הלמ"ס בעשור האחרון גדל נתח השוק של הרשתות ב- 15% לכדי 50% מהקמעונאות בפירות וירקות טריים. זאת לצד עלייה בכוח הקנייה של הרשתות המחזיקות בבעלתן סיטונות פירות וירקות או שרוכשת באמצעות סיטונאי גדול.

יתר על כן, המהלך יצא לדרך בעקבות ממצאי בדיקה מדגמית שהראו שהרווח הגולמי והתפעולי במחלקת הפירות והירקות ברשתות, הינו גבוה במידה ניכרת מהרווח הכללי של הרשת. עוד נמצא כי שיעור המכר ברשתות הינו במגמת עלייה וכי קיימת ריכוזיות במקטע הסיטוני הקשור לרשתות השיווק.

המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר: "נוכח החשש העולה מן הנתונים שהונחו בפני הוועדה לרווחיות עודפת וניצול לרעה של כוח שוק, ולנוכח העובדה כי קיים קושי אובייקטיבי במדידת רוחבית של מרווחי השיווק, מבקשת הוועדה לחייב את הסיטונאים והקמעונאים לדווח לה נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים. הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2018".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה