יום ראשון, 1 בינואר 2017

כחלק מהפחתת הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמה בהסדרת מקצוע הרפואה הווטרינרית שיתורגמו לשירות איכותי, זמין ומהיר יותר עבור הצרכן

שר החקלאות, אורי אריאל: ״תפקידם של הרופאים הווטרינריים הוא חשוב מאין כמוהו, ולכן הובלנו מהלך שייטיב עם תנאי ההכשרה שלהם. בנוסף, אני רואה את הנושאים של בריאות הציבור ושל צער בעלי חיים בחשיבות עליונה, ולכן נקדם חקיקה שתאפשר תהליך משמעתי מהיר יותר כלפי רופאים וטרינריים שקיים חשד בנוגע לתפקודם. הצעדים האלו הם חלק מהליך כולל שהובלנו במשרד החקלאות, הפועל להפחתת רגולציה ולייעול תהליכים״
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם במקביל מספר רפורמות שנועדו להפחית את הבירוקרטיה בתחום הרפואה הווטרינרית במטרה להבטיח כי  הציבור יזכה לשירות איכותי, זמין ומהיר יותר. הרפורמה מתמקדת בשלושה תחומים: יצירת מסלול התמחות זמין וגמיש יותר לרופאים וטרינריים המבקשים להתמחות, צמצום מגבלות הפרסום של וטרינרים וייעול תהליכי משמעת כלפי רופאים וטרינרים. שוק הרפואה הווטרינרית מגלגל בשנה כ-475 מיליון ₪. כל המהלכים מקודמים בשיתוף פעולה עם הסתדרות הרופאים הוטרינרים בישראל וצפויים להיכלל במסגרת תיקוני חקיקה שמקדם המשרד במהלך שנת 2017. הרפורמות גובשו תוך עבודת מטה משותפת עם משרד ראש הממשלה, יחד עם הצוות הייעודי להפחתת רגולציה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר. הפחתת הנטל הרגולטורי בענף החקלאות מהווה חלק מתוכנית החומש הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי והיא תובא לאישור ועדת שרים לרגולציה בראשות ראש הממשלה.
כיום, על מנת לקבל תואר "מומחה", החוק מחייב רופא וטרינר לעשות התמחות תוך שהוא מועסק במשרה מלאה במוסד מוכר להתמחות למשך 4-3 שנים. מתכונת התמחות זו מקשה על וטרינר עצמאי או המועסק בחברה שאינה מוסד מוכר להתמחות. דבר המונע מרופאים וטרינרים לרכוש מומחיות ובכך לשפר את הרמה המקצועית שלהם לתועלת בעלי החיים והציבור. 
ברפורמה החדשה יתוכנן מסלול התמחות חדש, גמיש יותר (אך לא נחות באיכותו וברמת הדרישות המקצועיות), אשר לא יחייב עבודה רצופה בהיקף של משרה מלאה, ויאפשר קבלת תואר מומחה לאחר עמידה בדרישות מקצועיות וביצוע משימות לימוד והתנסות שונות. המסלול החדש יתבסס על מתכונת התמחות דומה שפועלת בהצלחה בארה"ב ובאירופה בשנים האחרונות. הלימודים וההתנסות במסלול החדש יילמדו במתכונת גמישה, בסופי שבוע או בשעות אחר-הצהרים והערב, באופן שיאפשר לרופא הווטרינר להתמקצע ולרכוש התמחות מבלי לעזוב את מקום עבודתו. התוכן המקצועי בכל מסלול התמחות יוגדר על-ידי הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל. עם השלמת מכסת הקורסים שתוגדר מראש, הרופא המתמחה ייגש לבחינה מסכמת, זהה לבחינה שמשמשת כיום במתכונת הקיימת. רפורמה זו תעודד התמחות והתמקצעות של הווטרינר במגוון תחומים ברפואה הווטרינרית, ובכך בעלי החיים יזכו לטיפול טוב ומקצועי יותר.
נדבך נוסף של הרפורמה הינה בשורה של מגבלות על פרסום שירותים של רופאים וטרינרים. אולם, לאור בדיקה מקיפה של הנושא, נמצא כי אין צורך בהתערבות ממשלתית רחבה זו וביצירת מגבלות רבות על חופש העיסוק של רופאים וטרינרים, כגון הטלת סנקציות משמעתיות בגין הפרת המגבלות. לפיכך, יבוטלו כ- 15 מתוך 20 המגבלות הקבועות בתקנות הפרסומת האסורה, ביניהן: איסור על פרסומת שיש בה פזמון או מנגינה, פרסומת בעיתונות בגדלים מסוימים, פרסומת באינטרנט שלא באתר העוסק ברפואה וטרינרית ופרסומת שיש בה שבח למיומנויות של רופא וטרינר.
במקביל לצמצום מגבלות על התמחות ועל פרסום, המשרד פועל לשיפור וייעול הליכי משמעת נגד רופאים וטרינריים. לצורך כך, יבוצע תיקון חקיקה שיאפשר הליך משמעתי מהיר יותר ביחס לרופאים שיש חשד שנהגו בדרך שאינה הולמת את המקצוע, או שפעלו ברשלנות מקצועית. הפעולה המהירה חשובה הן במקרים בהם יש לנקות את שמו הטוב של הווטרינר, ומנגד במקרים שיש לפעול באופן מהיר כדי לשמור על טובת הציבור ולהפסיק פעולות רשלניות על ידי רופא וטרינר. במסגרת שיפור יכולת האכיפה תועבר הסמכות להטלת סנקציות משמעתיות מהשר אל ועדת משמעת שתהיה מורכבת משופט בדימוס או אדם הכשיר להתמנות כשופט בית משפט מחוזי ומנציג בכיר מהשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות. שנית, סמכות "התביעה" תועבר ללשכה המשפטית. הסמכות להגיש קובלנה תיוחד לתובע בפני ועדת המשמעת, בה יהיה נוכח היועץ המשפטי של המשרד או עורך דין שהוסמך על-ידו לכך. פישוט התהליך יאפשר את בירור מהיר ויעיל יותר של התלונה ונקיטת אמצעים כנגד הווטרינר במידת הצורך.

הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר – יבוא, ייעול הקצאת גורמי ייצור ורישוי בענפי החקלאות
הצעה להחלטה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה