יום שלישי, 25 בדצמבר 2012

שיקום תשתיות בישובים כפריים לשנת 2015-2013

ממשלת ישראל החליטה בישיבתה מיום 17.10.2010 להשקיע בשיקום תשתיות פיזיות החיוניות לתפקודם של ישובים כפריים.
התמיכה בשיקום תשתיות מיועדת ליישוב כפרי, שהוא יישוב המונה פחות מ 2000 נפש, כפי שמוגדר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשנת 2013, יבוצע פיילוט שבו ייבחרו וייבחנו עד שלושה יישובים גדולים, המונים בין 2,001 נפש ל 5,000 נפש, כיישובי מודל. מועצות אזוריות ורשויות, שבתחומן ישובים כפריים, העונות להגדרה לעיל, המעוניינות להיכלל בתכנית שיקום התשתיות, מוזמנות לפנות ולהגיש מועמדותן על גבי טופס הגשת מועמדות. הגשת הבקשות תיעשה באמצעות המועצות האזוריות והרשויות המקומיות בלבד. על כל יישוב הרואה עצמו מועמד, לפנות לרשות המקומית לצורך הגשת הבקשה. תקציב המדינה לשנת 2013 טרם אושר. אישור תמיכה בהתאם לנוהל זה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בכל תקנה תקציבית רלבנטית ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר תמיכה מאושרת עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2013. בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, או שלא תוגש עד ה 15.2.2013 לא תובא לדיון.

לנוהל וטפסים להגשת הבקשה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה