יום חמישי, 31 במרץ 2016

במטרה להבטיח אספקת ביצים בחג הפסח: שר החקלאות ושר האוצר משיקים לראשונה מנגנון פיצוי ליבואני ביצים

שר האוצר, משה כחלון ושר החקלאות, אורי אריאל ממשיכים לעשות צעדים למען הבטחת אספקת ביצים לקראת פסח ומשיקים מנגנון פיצוי מובטח ליבואני הביצים למאכל.
במסגרת הפעולות שעושים המשרדים להגדיל את המלאי של המוצרים לקראת פסח ובשל העלייה הצפויה של כ- 30% בביקוש לביצים לקראת החג, משרד החקלאות ומשרד האוצר אישרו יבוא של 60 מיליון ביצי מאכל לחודש אפריל כהשלמה לאספקת הביצים מהשוק המקומי.במסגרת זו כל יבואן שהיבוא שלו יפסל בשל מחלות שונות שבעקבותיהן לא יהיה ניתן לשווק את הביצים המיובאות, יזכה לפיצוי. כמו כן, במסגרת הפעולות שעושים המשרדים לצמצום אי הוודאות הטמונה בתחום החקלאות ומתן תמיכה ליבואנים במטרה לספק לאוכלוסיית ישראל אספקת מזון טרייה, פיתחו המשרדים מנגנון לפיו היבואנים יקבלו רשת ביטחון.
בישראל משווקות כ-160 מיליון ביצים בחודש, כאשר בחודש שבו חל חג הפסח, הצריכה עולה ומשווקות כ-210 מיליון ביצים. עד כה היה ביטוח ליצואנים בלבד אך היבואנים לא היו מוגנים מפני משתנים בלתי תלויים כגון מחלות למקרה שהביצים המיובאות תפסלנה לשיווק על ידי השירותים הווטרינריים ו/או משרד הבריאות. בכך, היבואנים יוכלו לקבל רשת ביטחון ויוכלו להקטין את החשש הטמון בפסילת הייבוא של משתנים בלתי תלויים תוך קבלת פיצוי.
על מנת להסיר את חששם של היבואנים מלייבא את כמות הביצים הנדרשת להספקת הביקוש לביצי מאכל במהלך חג הפסח. רשת הביטחון תהיה בגובה 20 אגורות לביצה, ועד להיקף כולל של 20 מיליון ביצים. נוהל תמיכה יפורסם בימים הקרובים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ, אורי אריאל: "בהתאם לצריכה המקומית, משרד החקלאות פועל באופן מתמיד לספק לאוכלוסיית ישראל תוצרת חקלאית, טרייה ואיכותית ונערך מבעוד מועד לאספקת מוצרי מזון לקראת חג הפסח" בן אליהו הוסיף כי "מנגנון הפיצוי שגובש על ידי הצוותים המקצועיים יבטיח ליבואני הביצים רשת ביטחון אשר תאפשר להם לייבא ביצים ללא חשש מפגיעה ויבטיח לכלל אזרחי המדינה אספקת ביצים בהתאם לביקוש לקראת חג הפסח".
רק לאחרונה שר האוצר, משה כחלון ושר החקלאות, אורי אריאל, חתמו על הסכם שצפוי להוביל למניעת מחסור והוזלת העלויות של מחירי  הדגים, שמן הזית והירקות הקפואים לקראת פסח תוך שמירה על החקלאים וחיזוק החקלאות המקומית לצד הפחתת המחירים לאזרחי ישראל. הסכם זה מגדיל את פתיחת מכסות הייבוא עד ליום 15.7.2016 ומעניק תמיכה ישירה לחקלאים למגדלי הדגים בבריכות, למגדלים בתחום שמן הזית למגדלי ענפי הירקות הקפואים. בנוסף משרד החקלאות אישר לאחרונה מכסה פטורה ממכס של 1,000 טון בשר כבש, באופן שצפוי להפחית בצורה משמעותית את מחירו של בשר הכבש ואף נפתחה על ידי משרד החקלאות מכסה של 10,000 ראש ליבוא כבש חי. 
במקביל, מתוך רצון להעניק יציבות וביטחון לחקלאים לצד צמצום אי הוודאות הכלכלית, שהנה חלק בלתי נפרד מהעיסוק בחקלאות ובהתאם להמלצות ארגונים בינלאומיים, החלו הדיונים בין הצדדים לעבור למהלך של "תמיכה ישירה בחקלאות". מטרות שיטה זו של מעבר לתמיכות ישירות, שנהוגה באירופה, הן חיזוק ופיתוח החקלאות, במקביל להוזלת מחיר התוצרת החקלאית לצרכן, באמצעות מעבר הדרגתי מתמיכה במחירים לכלי תמיכה חלופיים שיוביל לחיזוק כושר התחרות בכלל ועידוד כושר ההתאגדות של החקלאים, מימון מוגדל למחקר ופיתוח והדרכה מקצועית וכלכלית, קידום מכירות של התוצרת החקלאית ופעולות לבידול ומינוף של התוצרת המקומית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה