יום ראשון, 19 במרץ 2017

משרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪

בשנים האחרונות משרד החקלאות זיהה הידלדלות במשאב הדגה בים התיכון ועלייה במאמץ הדיג לטובת שליית דגים. בכדי למנוע פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה לבתי הגידול, לאזורי הריבוי ולדגים המקומיים, ובכך להבטיח את המשך קיומה של אוכלוסיית הדגים בישראל, מקדם המשרד נוהל תמיכה לבעלי ספינות דיג מכמורת. הזכאים לקבל תמיכה זו, הם אלו המבצעים דיג בספינות מכמורת בים התיכון אשר יבקשו לחדול מפעילות, ולהוציא את ספינותיהם מכלל שימוש, את התמיכה הם יקבלו בהתאם להיקף השימוש בספינה בשנים האחרונות, תוך מתן עדיפות לבעלי ספינות העוגנים במעגן הדיג שביט שבנמל חיפה, וזאת בשל האיסור הגורף לדיג מכמורת מצפון לחוף דור, עם כניסת תקנות הדיג החדשות לתוקפן בראשית השנה.
נוהל התמיכות החדש יערך בשני שלבים, בשלב הראשון תינתן תמיכה לבעלי ספינות מכמורת שעיקר פעילותם מצפון לחוף דור-הבונים. בשלב השני, בהתאם לתקציב שיוותר, תינתן תמיכה גם לבעלי ספינות מכמורת הפועלים באזורים אחרים בים התיכון שיבקשו לחדול מפעילות זו.
בעלי ספינות מכמורת (ממעגן שביט) יוכלו לבחור בין שני מסלולי תמיכה: הראשון יחושב על בסיס ממוצע השנתיים בהן הרווח התפעולי היה הגבוה ביותר מבין השנים 2015-2013 ולהכפילו ב-7, גם את עלויות הוצאת הספינה משימוש, יכסה המשרד, כך שהתמיכה יכולה להגיע לכ- 3.2 מיליון ₪ לכל ספינה. המסלול השני יחושב על בסיס פוטנציאל הדיג, ובהתאם לתעודת הרישום של הספינה. מסלול זה משקף את פוטנציאל הדיג של הספינה, גם כאשר פעילותה הייתה חלקית בשנים האחרונות. במסגרת תמיכה זו, יינתן מענק על בסיס פוטנציאל התפוסה של ספינת המכמורת וכן על פי הספק המנוע. תקרת תמיכה זו הינה 2.5 מיליון ₪ לכל ספינה. יש לציין כי במסלול השני, ניתנת גם ההזדמנות לדייגים שספינותיהם לא פעלו בשנים האחרונות לקבל מענק כספי.
שר החקלאות, ח"כ אורי אריאל: "זה לא סוד שענף הדיג נמצא בשנים האחרונות בסכנה. יש הרבה פחות דגים בחופים, שרשרת המזון נפגעה והרבייה התמעטה. אנו מאמינים שהפסקת פעילות ספינות המכמורת תגן על עתיד הענף. זהו מהלך נכון וחיוני לכולם, הן לדייגים ולהמשך ענף הדיג בישראל והן לדגים ולסביבה הימית".
ניר פרוימן, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות: "משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בשמירה על משאב הדגה, הן עבור שליית דגים טריים ובריאים לטובת הציבור הרחב, והן לשם הגנה על הדגה לשנים ולדורות הבאים. אי לכך, אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לעצור את הפגיעה באוכלוסיות הדגים  המקומיות, שמירה מיטבית על בתי הגידול ואזורי הריבוי, הגנה על הדגים הקטנים מתפיסה בטרם עת ואיסור דיג בתקופות רגישות ובשיטות פוגעניות, שנאסרו זה מכבר במרבית מדינות הים התיכון".
עוד מוסיף פרוימן: "מזה שני עשורים, לא ניתנים רישיונות דיג לספינות, כחלק ממדיניות המשרד לשמירה על היחס המתאים שבין פעילות הדיג המסחרית ובין משאב הדגה הזמין באזורנו".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה