יום שני, 27 במרץ 2017

הצעת חוק הגליל אושרה אמש בכנסת בקריאה שנייה ושלישית

חוק הגליל אושר בקריאה שנייה ושלישית, והוארך בעשר שנים נוספות. החוק שאושר אמש כולל סדרת שיפורים, שהוביל משרד החקלאות, לטובת הגברת השוויון בענף במסגרת הצעת החוק הפרטית של ח"כ יצחק וקנין וח"כ יפעת שאשא-ביטון ובתיאום עם המגישים. בין התוספות לחוק הורחבה רשימת הישובים הזכאים, לרבות מגדלים תושבי האזור בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית וצ'רקסית. בנוסף, לראשונה נפתחה ה"קבוצה הסגורה", והחל משנת 2018 כל בעל מכסת הטלה או ייצרן פטם פעיל, המתגורר מגורי קבע בגליל, יהיה זכאי לסובסידיה. המשמעות, גם יצרנים חדשים יהיו זכאים לסובסידיה.
משרד החקלאות התנה את הסכמתו להארכת חוק הגליל בתיקון העיוותים הקיימים בחוק הקיים, החקלאים התנגדו לתיקון העיוותים מאחר וחששו שכל תיקון יוביל להפחתת ההטבה שניתנה להם, ועל כן רצו לשמר את המצב כפי שהיה, ברם, משרד החקלאות התנגד להנציח את העיוות שמגדל ישן יקבל את הסובסידיה ומגדל חדש לא, ואף מגדלים בשני ישובים סמוכים, אחד זכאי והשני לא.
משרד החקלאות ומשרד משפטים שכנעו את חברי הכנסת, כי שמירה על המצב הקיים  אינה עושה צדק עם כלל החקלאים בענף זה.
במקביל, הוסדר בחקיקה נושא חלף הפטם, כך שהמשפחות שמקבלות את הסובסידיה יצטרכו לבחור האם הן חוזרות לגדל עופות או מפסיקות לקבל את חלף הסובסידיה. כיוון שמדובר בעיקר ב"מגדלים ותיקים", ברובם קשישים, שמתבססים על הסובסידיה לקיומם, החוק ייכנס לתוקף תוך 3 שנים, בכדי לתת לאותן משפחות זמן התארגנות ראוי. הסדר זה נעשה בתיאום עם משרד המשפטים. המשמעות היה שמסלול חלף הפטם יבוטל.
במקביל, אושרו אמש בוועדת הכלכלה של הכנסת תקנות פיתוח משק החלב שהוגשו על ידי שר החקלאות, אורי אריאל, לאישור הוועדה. בענף חלב הבקר הוגדלה המכסה ל- 1.5 מיליארד ליטר, תוספת של 64 מיליון ליטר. בכדי להגדיל את המשקים הקטנים ובכדי לחזק את המשק המושבי הקטן בענף החלב, מדיניות השר היא לתעדף את המשקים הקטנים במגזר המושבי, ולכן 85% מהתוספת לייצור החלב למגזר המושבי ניתנה למושבים קטנים לצמצום הפערים והכנת הענף ליום שאחרי "מתווה לוקר".
בכדי לבסס דור צעיר בענף החלב ובחקלאות בכלל, ולעודד את חזרת הבנים למשק ולעיסוק בחקלאות, ביקש משרד החקלאות לקבוע בתקנות, כי 1 מיליון ליטר יחולקו במנות שוות למשקים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם, וזאת על מנת לתמרץ את ההורים וילדיהם לחילופי דורות בניהול הרפת המשפחתית.
כמובן, שיצרנו החלב הגדולים, שתוספת מכסתם הייתה קטנה, התנגדו למהלך זה, אך משרד החקלאות לא נענה ללחצים אלו.
בענף חלב הצאן, לראשונה מזה מספר שנים, ניתנו תוספות ומכסות חדשות, לחלב עיזים, תוספת של 3 מיליון ליטר, מתוכם 800,000 ליצרנים חדשים, וחלב כבשים, תוספת של 1.5 מיליון ליטר, מתוכם 475,000 ליצרנים חדשים. המכסות יחולקו תוך מתן עדיפות לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית, מבקשי מכסה מישובים חדשים, מבקשי מכסה שיישובם מוגדר כ"סמוך גבול" ומבקשי מכסה מיישובים מאזורי עדיפות לאומית (לפי סדר זה). מקרה בו הביקוש יעלה על היצע, תערך הגרלה.
בדומה לחלוקה בענף הבקר, גם כאן מוצע לתת עדיפות ליצרנים קטנים, וראשית תושלם מכסתם של המגדלים למכסת בסיס הנהוגה לכל ענף בעזים 160,000 למשק משפחתי ו- 480,000 למשק שיתופי ובכבשים 95,000 למשק משפחתי ו- 380,0000 לשיתופי.

ד"ר אסף לוי, סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון, במשרד החקלאות: "חוק הגליל שאושר אמש בכנסת אינו רק הארכת תוקף החוק בעשור נוסף. החוק מביא שורה של שיפורים והרחבות לצמצום האי שוויון שהוביל המשרד, כולם זכו לתמיכת חברי הכנסת המגישים, יצחק וקנין ויפעת שאשא-ביטון ובסיוע של יו"ר ועדת הכספים משה גפני".

שלמה בן-אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות: "בתקנות פיתוח משק החלב, שיו"ר הוועדה, איתן כבל, סייע בהעברתן, יש שורה של  שיפורים המחזקים את המשק המשפחתי ומתעדפים את המשקים הקטנים".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה