יום שני, 25 בספטמבר 2017

שר החקלאות נקט באמצעי משמעת נגד רופאים וטרינריים שפעלו בניגוד לכללים

​​​במקרה הראשון, בשל התרשלות חמורה של רופא וטרינר במסגרת טיפול בשלושה ניתוחים לעיקור ולסירוס חתולים. במקרה השני, רופא וטרינר רשותי במועצה אזורית שהתרשל בעת מילוי תפקידו כאשר המית כלבה. 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפקח על עיסוקם של רופאים וטרינרים פרטיים וממשלתיים בישראל. תלונות על התנהלות רופאים וטרינריים, כגון תלונות על רשלנות רפואית או התנהגות בלתי הולמת, שמגיעות למשרד נבדקות כדי לברר האם יש בהן ממש. במקרה שעולה חשד לרשלנות במילוי תפקידיו כרופא וטרינר, ניתן להגיש קובלנה נגד הרופא הווטרינר. הדיון בקובלנה נערך בפני ועדה, אשר מגישה  המלצותיה לשר החקלאות בדבר הטלת אמצעי משמעת. 
אמצעי המשמעת - מהקל לקשה: התראה, נזיפה, התליית הרישיון לתקופה קצובה או ביטול הרישיון לצמיתות. הקובלנה נדונה בפני ועדה של שלושה נציגים – נציג היועץ המשפטי לממשלה, נציג הסתדרות הרופאים הווטרינרים ומנהל השירותים הווטרינרים או ממלא מקומו. לרופא הווטרינר יש אפשרות להגיב על הטענות המועלות נגדו ולהופיע בפני הוועדה. 
במקרים שלהלן, הוועדה העבירה את המלצותיה לשר החקלאות, והשר אימץ את המלצות ועדת המשמעת בשני המקרים: 

במקרה הראשון, הוגשה קובלנה נגד רופא וטרינר פרטי. הוועדה מצאי כי נפל פגם בהתנהלותו של הרופא הווטרינר והוא התרשל התרשלות חמורה במסגרת טיפול בשלושה ניתוחים לעיקור ולסירוס חתולים בצורה רשלנית בניגוד לנוהל של השירותים הווטרינריים. פעמים רבות הווטרינר אינו מחטא את הכלים בהם משתמש, מבצע את הניתוח בשולחן הבדיקות, לעיתים אף לא מחליף את בגדיו בין הניתוחים ואינו מקפיד לחבוש מסיכה. הוועדה מצאה כי הווטרינר לא הקפיד על סטריליות מספקת במרפאה, וזאת ככל הנראה בהתחשב במספר הגדול של הניתוחים שבוצעו מדי יום וכי הדבר גרם לזיהומים בקרב החתולים. בין החלטות הוועדה בנושא נקבע כי מבין 8 המקרים, ב- 3 מהם נפלו פגמים בהתנהלות הווטרינר. אשר על כן החליט השר  להתלות את רישיונו לתקופה בת חודש ימים. 

במקרה השני, הוגשה קובלנה נגד רופא וטרינר רשותי במועצה אזורית. הרופא התרשל בעת מילוי תפקידו כאשר המית כלבה בת 13 שלא על פי הוראות החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, ולא דיווח על מעשיו למרכז הרישום. מהמלצת הוועדה עלה כי הרופא הווטרינר פעל בדרך שאינה הולמת את מקצועו ואת תפקידו כווטרינר רשותי. אשר על כן החליט שר החקלאות להתרות בווטרינר לבל ישוב ויפעל בניגוד להוראות חוק הפיקוח והתקנות.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לציבור הרחב בכלל ולבעלי חיות המחמד בפרט, לדווח על כל מקרה בו עולה חשד להתנהלות העומדת בניגוד להוראות החוק. כל תלונה שתועבר למשרד תיבדק ותטופל, ובמידת הצורך תוגש קובלנה נגד הרופא הווטרינר ויישקלו הטלת אמצעי משמעת. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה